Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia roku 1989
Dział:

WYDARZENIA ROKU 1989

• Boże Narodzenie i Nowy Rok 1988 byty bez śniegu i stosunkowo ciepte, jak na tę porę roku.


• W dniach 2122 stycznia odbyty się na Stożku tradycyjne zawody skibobistów o „Puchar Beskidów". W konkurencji panów sukces odnieśli zawodnicy z Brennej.


• 28 stycznia w mistrzostwach świata w Austrii zawodnicy Śląska Cieszyńskiego (Beskidu Brenna) zdobyli 4 medale.


• 27 stycznia odbył się piąty „Jonaszowy" bal maskowy, zorganizowany przez TMS. Cieszył się on jak zwykle dużą frekwencją.


• 7 lutego w wieku 80 lat zmarł Antoni Poćwierz, wybitny muzyk, wykładowca Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, twórca życia muzycznego w Skoczowie i dyrygent chórów.
0 11 luty. W programie regionalnym TV brał udział uczeń 8 klasy Szymon Broda, który jest prawdziwym talentem w dziedzinie malarstwa 1 rysunku.


• W dniu 17 lutego rozpoczęły się w Waszawie obrady „okrągłego stołu" z udziałem PZPR, „Solidarności", Kościoła i innych.


• 19 lutego odbyły się tradycyjne zawody narciarskie o puchar Starego Gronia, zorganizowane przez PTTK Skoczów.


• 26 lutego marł mgr Kazimierz Gołębiowski polonista, wykładowca Filii Uniwersytetu Śląskiego, redaktor „Głosu Ziemi Cieszyńskiej", redaktor „Kroniki Skoczowskiej" i były prezes ZG Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
• Marzec. Aniela Bolkowa ze Skoczowa została laureatką nagrody w konkursie gawędziarzy w Suchej Beskidzkiej.


•9 Kwietnia wybrano nowego dziekana dekanatu skoczowskiego. Jest nim ks. Franciszek Skórkiewicz. będący piątym dziekanem po II wojnie światowej.


• 18 kwietnia ponownie uznano „Solidarność". Lech Wałęsa z żoną pojechał do Rzymu, gdzie przyjął go papież Polak Jan Paweł II i prezydent Włoch Francesco Cosiga.


• W Wielkim Tygodniu, jak corocznie, oprowadzano po śródmieściu Skoczowa w asyście dzieci, słomianego „Judosza". Tradycję tę wznowił i kultywuje TMS.


• 5 maja odbyło się walne zebranie sprawozdawczowyborcze Towarzystwa Miłośników Skoczowa. Zasłużony dla Towarzystwa prezes PUiił Szarzeć ustąpił po 10letniej kadencji. Nowym prezesem został dr iinż. Józef Drabina.


• 9 maja ukazał się już piąty numer rocznika „Kronika Skoczowska".


• 10 maja pociąg osobowy w Bładnicach przejechał pracownicę PKP 37letniq Marię S., która poniosła śmierć na miejscu.


• 19 maja odbyła się manifestacja mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej, protestująca przeciwko budowie koksowni w Stonawie (CSRS).


• 4 czerwca odbyły się pierwsze od 1945 r. częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu. Zdecydowane zwycięstwo odniósł Klub Obywatelski „Solidarność".


• 7 czerwca: początek Dni Sko*czowa i tradycyjny jarmark na rynku skoczowskim. Grała orkiestra dęta kopalni „Marcel". W muzeum odbyła się wystawa numizmatyczna.


• W czerwcu na „stawach morcinkowych" przy osiedlu Górny Bór oddano do użytku przystań kajakową. Organizatorem było koło PTTK przy Odlewni' Żeliwa FSM.


• 30 czerwca pierwsza drużyna piłkarska KS „Beskid" Skoczów ukończyła rozgrywki w sezonie 1988/89 na 7 miejscu (na 16 drużyn). KS „Beskid" gra w Klasie Okręgowej.


• 10 lipca przybył do Polski prezydent USA Georg Bush z małżonką i doradcami.


• Lipiec: Wojciech Jaruzelski wybrany został prezydentem PRL.


• Sierpień: Tadeusz Mazowieckj został pierwszym niekomunistycznym premierem w bloku wschodnim.


• 1 września: Spotkanie weteranów II światowej w Domu Kultury „Tryton". Klub „Ruchu" zorganizował wystawę i spotkanie z kpt. Albinem Piechotą, żołnierzem września 1939 roku. TSM w oknie na rynku wysatwiło zestaw ciekawych zdjęć Skoczowa z września 1939 r. i początku 1945 r.


• 1 września w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 otwarto w Skoczowie pierwszą klasę Liceum Ogólnokształcącego.


• 17 wrzesień: Tradydyjne pieczenie barana na Starym Groniu, urządzone przez PTTK. Tym razem z własnym prowiantem uczstników.


• 1 październik: Góry zabieliły się śniegiem, który szybko stopniał.


• 7—8 października odbyły się uroczystości jubileuszowe 130lecia skoczowskiej Garbarni, założonej przez Dawida Spitzera. Zakład ten przybrał w tym roku nazwę „Skotan".


• Październik: Zakończyły się trwające od lata obchody 500. rocznicy założenia wsi Brenna. Odsłonięto pomnikobelisk ku czci mieszkańców wsi oraz jeńców włoskich, zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej przez hitlerowców.


• 16 października odbyła się pielgrzymka skoczowian do miejsca spoczynku W. Jana Sarkandra ur. w Skoczowie, a pochowanego w Ołomuńcu. Również odwiedzono grób bł. Melchiora Grodzieckego w Trnawie. Pielgrzymkę prowadził proboszcz ks. Alojzy Zuber.


• 26 października na ścianie Lotse w Himalajach zginął Jerzy Kukuczka, rodzinnie związany z Istebna. Był zdobywcą 18 szczytów ,,8tysięczników".


• 7 listopada dokonano zuchwałego włamania do pawilonu handlowego PSS przy ulicy Ustrońskiej. Sprawców nie wykryto.


• 10 listopada: Po olbrzymich demonstracjach w NRD runął mur berliński.


• Dzień 11 listopada ponownie świętem państwowym. Ustanowione zostało w 1937 r., początkowo zaś t.j. od 1918 r. było świętem Wojska Polskiego.


• 10-23 listopada: Lech Wałęsa z doradcami przebywali w Kanadzie, Wenezueli i USA. Jego wystąpienie przed obiema izbami Kongresu USA było wielkim sukcesem.


• 21 listopad: Wielki pożar w Górkach Małych u Pietrasa. Spłonęły: warsztat stolarski, garbarski, owczarnia, magazyn pasz.


• 22 listopada Urząd naczelnika miasta objął linż. Stanisław Szczyrba (lat 36). Pochodzi z Górnej Suchej na Zaolziu, a mieszka w Cieszynie.


• Listopad: W Katyniu podczas mszy premier T. Mazowiecki oddał hołd prochom pomordowanych przez NKWD oficerów polskich.


• Listopad: Kanclerz H. Kohl i premier T. Mazowiecki przekazali sobie uścisk pokoju podczas mszy świętej w Krzyżowej.


• 1 grudnia papież Jan Paweł II przyjął w Watykanie przywódcę ZSRR Michaiła Gorbaczowa.


• Grudzień: Tuż przed świętami heroiczny zryw narodu rumuńskiego zmiótł komunistycz
ną dyktaturę Nicolae Caucescu. Zbrodniczy przywódca wraz z żoną zostali straceni. Zginęło jednak wiele tysięcy Rumunów.


• Grudzień: Przywódcy supermocarstw M. Gorbaczow i G. Bush spotkali się na okręcie wojennym u wybrzeży Malty.


 Rok 1989 ogólnie.

W państwach bloku wschodniego nastąpiły niewiarygodne przemiany, nie przewidziane nawet przez najwymowniejszych polityków i nieomylnych wróżbitów. Rok ten historia oceni jako jeden z najbardziej znamiennych w naszym stuleciu od zakończenia li wojny światowej.


• Trwa nadal emigracja młodych Ślązaków, często najbardziej wartościowych, do Republiki Federalnej Niemiec. Podłożem jest brak mieszkań >i złe warunki ekonomiczne. Ludzie ci powołują się na swoje problematyczne pochodzenie niemieckie.


• W ciągu roku postępowała wielka inflacja, ceny rosły z dnia na dzień przy stałym braku towarów, brakowało nawet zapałek.


• Pogoda w naszym regionie była następująca: Zima była bezśnieżna, ciepła. Śnieg utrzymywał się jedynie w wyższych partiach gór. Wiele imprez narciarskich zostało odwołanych. Po dżdżystej i chłodnej wiośnie nastąpiło chłodne i deszczowe lato. Wrzesień był ciepły i słoneczny. Z początkiem grudnia wystąpiły obfite opady śniegu, temperatura spadła poniżej —10°C. Boże Narodzenie było jednak bezśnieżne, a temperatura wzrosła powyżej 10°C.


• W roku 1989 miasto Skocz«ów liczyło 14.900 mieszkańców, zaś z przyległymi wsiami (tj. miasto i gmina) 24.500 osób. Straż Pożarna wyjechała do 25 pożarów, które spowodowały straty, wynoszące ok. 60 min złotych.

 


* * *
• Tegoroczna kronika oprócz wydarzeń lokalnych, zawiera także ogólnopolskie i europejskie, które ze względu na swą wagę uznajmy jako znaki czasu schyłku XX wieku.


TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW SKOCZOWA SKOCZÓW, UL. A. MICKIEWICZA 10


TMS kontynuuje tradycję Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Gromadzi dokumenty archiwalne, ryciny i Zdjęcia, sporadycznie wydaje broszury o tematyce lokalnej, a corocznie „Kronikę Skoczowską".
Obecnie zarząd TMS zbiera materiały do obszernej monografii Skoczowa. Nadto Towarzystwo organizuje odczyty, wystawy i konkursy, bierze udział w czynach społecznych, a corocznie urządza imprezę towarzyską „Jonaszowy bal maskowy".

 


Lokal TMS mieści się przy ul. A. Mickiewicza 10, parter, tel. 2918. Zebrania zarządu odbywają się w poniedziałki w czasie od godz. 17 do 19. W tym czasie przyjmowane są także zapisy nowych członków TMS.
Informacji można również uzyskać codziennie pod numerem telefonu. 3661.


Wiersze naszych najmłodszych o Skoczowie:


MIEJSCE NA ZIEMI
Skoczów pełen zieleni, wąskich chodników, rozśpiewu ptaków i gwaru ludzi, miasteczko nad Wisłą — część mojej młodości. Co mi tom Warszawa
Kraków
Poznań — ten mi zakątek najdroższy. Tu dom mój rodzinny i szkoła, tu moje miejsce na ziemi.
Małgorzata Kokot
uczennica kl. VI. Szkoły Podst. nr 1TU
Mojemu miastu zawdzięczam wiele Tu się urodziłam i tu mieszkam, tu żyją moi nauczyciele, którym przecie tyle zawdzięczam.
Tu poznałam tajniki wiedzy, w zawiłych zadań wchodziłam sfery, tu w pierwszych latach nauki szkolnej uczono mnie, że dwa razy dwa to cztery.
Moich przyjaciół też tu poznałam, z nimi spędziłam szczęśliwe chwile, i tu pozostać bym zawsze chciała i tu pracować, póki żyję.
Danuta Kaleta
uczennica kl. VII Szkoły Podst. nr 1