Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zofia Kossak- Szatkowska u młodzieży szkolnej
Dział:

Zofia Tarnawska

Zofia Kossak- Szatkowska u młodzieży szkolnej

 

Przed trzydziestu laty, 13 maja 1963 r. odbyło się spotkanie autorskie Zofii Kossak i jej męża Zygmunta Szatkowskiego, zorganizowane przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy.


Opis tego spotkania zachował się w kronice biblioteki szkolnej:


„W słoneczne popołudnie pięknego dnia wiosny przybyła do naszej szkoły

znana i ceniona powieściopisarka polska Zofia Kossak-Szatkowska wraz ze swym mężem Zygmuntem Szatkowskim.


Zacnych gości powitała orkiestra szkolna znanym powszechnie śląskim walczykiem „Szła dzieweczka do laseczka". Goście zasiedli przy stoliku obok sceny i z dużym zainteresowaniem śledzili występy obrazujące ich życie i twórczość literacką. (...)

Dzieci z kl. 1 powitały zacną literatkę słowami:


..Witaj nam Perło Literatury naszej ojczystej krainy. Ty nas prowadzisz duchem do wielce szlachetnych czynów...
Na  zakończenie  części  artystycznej uczniowie złożyli Zofii Kossak gratulacje z okazji otrzymania wysokiego odznaczenia".


W związku z dwudziestą rocznicą powstania w Getcie Warszawskim Rada Państwa nadała pisarce Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za jej wybitną pomoc, okazywaną walczącym bohaterom Getta oraz za zorganizowanie Społecznego Komitetu Pomocy Żydom.


Po części artystycznej nastąpiło zwiedzanie okolicznościowej wystawy książek Zofii Kossak oraz prac dzieci ze szkolnego kółka polonistycznego. Pod datą 13 maja 1963 Zofia Kossak-Szatkowska wpisała do tejże kroniki:


„Ze szczerym wzruszeniem ujrzałam poświęconą mi (niezasłużenie) wystawę zacisznej bibliotece szkolnej, prawdziwym sanktuarium książki. Gorąco, serdecznie dziękuję. Bóg zapłać! /Zofia Kossak, Zygmunt Szatkowski/"


Jeszcze raz w maju tego roku zaproszono pisarkę i jej męża do Skoczowa. Tym razem do strażnicy OSP, gdzie odbywał się kiermasz książek. Spotkali się z mieszkańcami i władzami miasta, a potem na kiermaszu podpisywali swoje książki.


Skoczowianie mieli okazję poznać autorkę „Krzyżowców" jako gorącą propagatorkę ekumenizmu. Dała temu wyraz w swej twórczości, a także w czasie wykładów dla inteligencji, organizowanych w latach sześćdziesiątych w Szpitaliku.


Małgorzata Kokot
Miejsce na ziemi

Skoczów pełen zieleni, wąskich chodników, rozśpiewa ptaków i gwaru ludzi, miasteczko nad Wisłą — część mojej młodości. Co mi tam Warszawa Kraków Poznań— ten mi zakątek najdroższy. Tu dom mój rodzinny i szkoła, tu moje miejsce na ziemi.

 

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Skoczowskiego” 1993, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.