Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie
Dział:

Kazimierz Chrapek

125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie

 

 

W dniu 5 września 1998 r. na placu przed strażnicą odbyła się uroczystość 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie. Jednostka założona została 28 maja 1873 roku przez Franciszka NOWAKA i 14 obywateli Skoczowa.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 

* Andrzej SIKORA - Wojewoda Bielski,

 

* st. bryg. inż. Aleksander RADKOWSKI Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,

 

* dh Stanisław MASKA - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Bielsku-Białej,

 

* st. kpt. mgr inż. Piotr SUCHY - Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

 

* Witold DZIERŻAWSKI - Burmistrz miasta Skoczowa,

 

* ks. prałat Alojzy ZUBER - proboszcz parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie,

 

* ks. wikariusz Adam PODZORSKI z parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Skoczowie,

 

* st. asp. Tadeusz KONIORCZYK - Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie.

 

* dh Rudolf PSZCZÓŁKA - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Skoczowie.

 

* st. asp. Mirosław BUKOWCZAN - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skoczowie.

 

Po raporcie złożonym przez dowódcę całości - dha Edwarda Sawczuka - Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Bielsku-Białej i przeglądzie pododdziałów przy hymnie państwowym wciągnięto flagę na maszt.

 

Rys historyczny jednostki przedstawił sekretarz OSP, a zarazem jej członek honorowy dh Józef HLUSZCZYK.

 

Odznaczenia i wyróżnienia:

 

* Ochotnicza Straż Pożarna odznaczona została przez Zarząd Główny Związku OSP RP medalem pamiątkowym im. BOLESŁAWA CHOMICZA,

 

* Za zasługi w umacnianiu ochrony przeciwpożarowej i działalność społeczną na rzecz środowiska, Wojewoda Bielski nadał Odznakę Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego druhom: Rudolf BRUDNY, Franciszek SUSKI, Bogdan KOWALCZYK, Adam POLOK.

 

* Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP - Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - najwyższym odznaczeniem pożarniczym odznaczony został dh Józef HLUSZCZYK.

 

* Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Złotym -dhna Maria HLUSZCZYK, dh Mirosław KOŻDOŃ, dhna Dorota POLOK; Brązowym - dh Roman KOHUT.

 

* Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Bielsku-Białej przyznano dyplomy uznania za długoletnią służbę druhom: Rudolf BRUDNY - za 65 lat, Karol PILCH i Henryk MAŁY - za 55 lat, Józef KAJZAR - za 50 lat, Franciszek DROŻDŻ i Emil ŚLIŻ - za 48 lat, Franciszek BARON i Karol JAKUBIEC - za 47 lat, Paweł SZARZEĆ - za 43 lata, Józef HLUSZCZYK - za 42 lata, Tadeusz SIKORA - za 38 lat. Franciszek SUSKI i Jan HUBCZYK - za 33 lata. Ponadto uchwałą Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego Zw.OSP RP w Skoczowie odznaki za wysługę lat przyznano druhom: Rudolf BRUDNY - za 65 lat, Henryk MAŁY za 55 lat i Józef KAJZAR - za 50 lat służby w OSP.

 

Po wystąpieniach gości odprawione zostało przez obecnych księży, na ołtarzu polowym usytuowanym na frontowej ścianie strażnicy, nabożeństwo ekumeniczne.

 

Po nabożeństwie pododdziały na czele ze Skoczowską Kompanią Honorową, sztandarami przybyłych jednostek i młodzieżową drużyną pożarniczą, przemaszerowały ulicą Cieszyńską.


Z okazji jubileuszu wydana została barwna monografia jednostki oraz pamiątkowy medal.

 

Artykuł pochodzi z „Kroniki Skoczowa” 1998, nr 13 udostępnionej dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.