Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
25 lat Towarzystwa Miłośników Skoczowa
Dział:

Robert Orawski
25 lat Towarzystwa Miłośników Skoczowa

1976 rok

20 października - powstaje Towarzystwo Miłośników Skoczowa kontynuujące

tradycje i zamierzenia skoczowskiego oddziału Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwa

Miłośników Regionu.

1977 rok

11 lutego - zawiązuje się zarząd TMS w składzie: Krzysztof Łazowski

- przewodniczący, zastępca - Stanisław Galocz, sekretarz - Paweł Szarzec, skarbnik

- Marian Bogusz. Jego członkami zostali Halina Szotek i Franciszek Mrowczyk.

Przewodniczącym Komisji Zabytków i Ochrony Środowiska wybrano Edwarda

Biszorskiego, Przewodniczącym Komisji Wydawniczej został Jan Wantuła, a Przewodniczącego

Komisji Historycznej Leszek Sikorowski.

1979 rok

12 marca - prezesem zostaje Paweł Szarzec, zastępcą Stanisław Galocz,

sekretarzem Krzysztof Łazowski (w 1981r. funkcję tę obejmuje Halina Kubala, potem

Maria Ziomber i Kazimierz Zgoda) Zarząd tworzą: Anna Szczypka, Jan Buchta,

Romuald Cieślar i Franciszek Mrowczyk. W składzie Komisji Rewizyjnej są:

Alfons Cyganek, Rudolf Tyrna, Franciszek Męciński, a w Sądzie Koleżeńskim Jan

Szonowski, Jerzy Raszka i Franciszek Oborny.

10 kwietnia - wpis TMS do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Miasta i Gminy Skoczów.

1981 rok

12 maja - wydanie ozdobnego blankietu "Skoczowski Jarmark" na Dni Skoczowa.

1982 rok

3 marca - TMS otrzymuje własny lokal przy ul. Mickiewicza 10.

8 marca - zakup zbioru 1000 fotografii i 10 tys. negatywów Leona Pary.

1983 rok

9 kwietnia - konkurs rysunkowy dla dzieci na ilustrację do opowiadań Gustawa Morcinka.

4 listopada - wystawa pokonkursowa prac dzieci na ilustrację do powieści Gustawa

Morcinka.

5 grudnia - Maria Wardas zostaje honorowym członkiem TMS.

10-20 grudnia - wystawa Szopek Krakowskich w MDK Tryton.

1984 rok

16 marca - konkurs "Skoczów w minionym 40-leciu". Nagrody zdobyli Tadeusz Kopoczek,

Karol Guńka i Edward Biszorski (wyróżnienie).

15 września - ekspozycja afiszów i plakatów Edwarda Biszorskiego w witrynach sklepowych

w rynku.

16 września - ukazują się "Herby i pieczęcie Miasta i Gminy Skoczów"

w opracowaniu Jana Wantuły.

17 września - nagroda Resortu Kultury i "Kuriera Polskiego" za udział

w konkursie "Bliżej regionu - bliżej kraju".

1985 rok

8 lutego - wydanie "I Kroniki Skoczowskiej" (1994 rok).

15 lutego - maskowy "I Bal Jonaszowy".

25 lutego - prezesem zostaje Paweł Szarzec, wiceprezesem Stanisław Galocz,

sekretarzem Kazimierz Zgoda, skarbnikiem Jan Buchta, kronikarzem

Bogusław Niemiec. W zarządzie znajdują się; Józef Drabina, Józef Gańczarczyk,

Piotr Kania, Apolonia Kołatek, Henryk Maly i Jan Wantuła.

29-30 marca - TMS włącza się do organizacji pochodu z Judaszem.

21 maja - folder Zakładów Przemysłu Wełnianego - "Pledan - z historii i współczesności

zakładu".

11 czerwca - pierwsze "Zielonoświątkowe smażenie jajecznicy" na Kaplicówce, na

tzw. "Wielkich dołkach".

22 maja - trwają XX Dni Skoczowa i "Otwarty Turniej Brydża Sportowego o tytuł

Mistrzowskiej Pary Skoczowa".

15 września - pierwsze "Spotkanie przy ognisku" na Kaplicówce.

1986 rok

17 lutego - ukazuje się "II Kronika Skoczowska" (1985 rok) z opracowaniem Jana

Wantuły "Zarys dziejów skoczowskich szkół".

10 maja - wystawa kronik zakładowych i wydawnictw skoczowskich w Miejskiej

Bibliotece Publicznej.

21 czerwca - zakup oprawionych roczników "Zarania Śląskiego".

20 listopada - III nagroda w konkursie "Bliżej regionu - Bliżej kraju". 1987 rok

20 lutego - kostiumowy "III Bal Jonaszowy" z otwarciem "salwą z dity".

14 marca - koniec prac nad katalogowaniem i opisywaniem fotografii i negatywów

Leona Pary.

2 kwietnia - wystawa malarstwa Edwarda Biszorskiego w MDK Tryton.

2 maja - sadzenie drzewek na Kaplicówce.

6 czerwca - "III Kronika Skoczowska" (1986 rok).

20 listopada - konkurs "Moje miasto w niedalekiej przeszłości".

14 września - "Edward Biszorski-życie i twórczość"- Witold Iwanek

1988 rok

12 lutego - "IV Bal Jonaszowy".

3 marca - zakup starych fotografii zebranych przez Karola Wojnara.

1-2 kwietnia - "Judasz" maszeruje przez Skoczów.

10 kwietnia - kolejna ekspozycja zbiorów TMS w witrynie sklepowej w rynku.

9 czerwca - ukazuje się "IV Kronika Skoczowska"(1987 rok) z tekstem Jana

Wantuły "Z dziejów skoczowskiego zamku".

18 czerwca - wystawa fotografii Karola Wojnara w witrynie sklepowej w rynku.

19 listopada - TMS organizuje spotkanie z dr Edwardem Buławą, który wygłosił

prelekcję "70 rocznica odzyskania niepodległości na Śląsku Cieszyńskim".

1989 rok

8 stycznia - "V Bal Jonaszowy".

23-24 kwietnia - po Skoczowie chodzi "Judosz".

5 maja - prezesem Józef Drabina, wiceprezesem Kazimierz Zgoda,

sekretarzem Apolonia Kołatek, skarbnikiem Barbara Bułatowicz, gospodarzem Teodor

Buchta. Członkowie zarządu: Edward Biszorski, Józef Gańczarczyk, Jan Buchta,

Andrzej Fajer, Antoni Motyczka, Anna Szczypka, Jan Wantuła i Marek Wnuk. 9 maja - "V Kronika Skoczowska"(1988 rok).

2 czerwca - nowa gazetka w witrynie sklepowej w rynku.

20 października - sadzenie drzewek na Kaplicówce.

28 grudnia - spotkanie wigilijne w siedzibie TMS.

17 lutego - "VI Bal Jonaszowy" w świetlicy KS Beskid Skoczów.

1990 rok

10 marca - "VI Kronika Skoczowska" - "Początki miasta w świetle dokumentów"

Jana Wantuły, "Sztuki plastyczne w Skoczowie" Witolda Iwanka, wiersze i przegląd

wydarzeń 1989 r.

13-14 kwietnia - Judasz na ulicach miasta.

27 kwietnia - zebranie sprawozdawcze i prelekcja "Ciekawostki historyczne

Skoczowa".

21 lipca - u wybrzeży Hiszpanii zatonął m/s Skoczów.

27 października - czyn społeczny w szkółce leśnej na Dolnym Borze.

15 grudnia - wykład Barbary Poloczkowej w SP Nr 1 "O archiwaliach skoczowskich".

1991 rok

2 lutego - "VII Bal Jonaszowy" w stołówce FSM nr 5.

11 marca - VII numer "Kroniki Skoczowskiej" (1990 rok)

29-30 marca - pochód z Judaszem, relacja w telewizji regionalnej.

24 kwietnia - prezesem Józef Drabina, wiceprezesem Andrzej Fajer,

skarbnikiem Apolonia Kołatek, sekretarzem Antoni Motyczka. Zarząd: Kazimierz

Zgoda, Edward Biszorski, Anna Szczypka, Włodzimierz Podobiński.

12 lipca - zakup zdjęć, przeźroczy z obchodów 700-lecia Skoczowa i spisu zawodów

i nazwisk dawnych mieszczan skoczowskich 23 września - zakup stoiska rymarskiego i ozdobnego chomonta końskiego do Muzeum

im. Gustawa Morcinka.

1992 rok

9 marca - inwentaryzacja zabytkowych nagrobków skoczowskich i opis

tabliczkami mosiężnymi obrazów i figur w kościele pw. św. Piotra i Pawła.

21 marca - ukazuje się "VIII Kronika Skoczowska" (1991 rok) z tekstami Pawła

Szarzca, Józefa Drabiny i Jana Wantuły..

30 czerwca - zmarł Jan Wantuła, honorowy członek TMS.

12 grudnia - Towarzystwo Miłośników Skoczowa wydaje "Kalendarz

Skoczowski na rok 1993"

1993 rok

21 stycznia - "IX Bal Jonaszowy".

10 maja - wydanie "Dziejów Skoczowa od zarania do współczesności" Edwarda

Biszorskiego.

1994 rok

12 styczenia - pierwszy konkurs "Czy znasz swoje miasto?".

1 - 2 kwietnia - pochód z Judaszem.

2 czerwieca - ukazuje się "50 obrazów starego Skoczowa".

22 grudnia - "IX Kronika Skoczowska"(1994 rok), jako wkładka do Gazety

Skoczowskiej.

 1995 rok

24 lutego - drugi konkurs historyczny "Czy znasz swoje miasto?"

21 kwietnia - przy TMS powstaje "Koło Przyjaciół Edwarda Biszorskiego".

Karol Kajzer - przewodniczący, Jan Broda - zastępca, Lucyna Zgoda - sekretarz,

Bronisław Broda - skarbnik.

27 kwietnia - prezesem Józef Drabina, wiceprezesem Robert Orawski, skarbnikiem

Apolonia Kołatek, sekretarzem Antoni Motyczka. W zarządzie, Anna

Szczypka, Wioletta Pomper, Karol Kajzer.

21 maja - dla uczczenia wizyty Jana Pawła II ukazuje się Album "Skoczów".

27 sierpnia - zmarł Edward Biszorski - honorowy członek TMS.

26 listopada - wydanie "Kalendarza Miłośników Skoczowa na 1996 rok" pod

redakcją Małgorzaty Orawskiej.

11 grudnia - spotkanie z autorami "Kalendarza Miłośników Skoczowa na 1996 rok".

29 grudnia - wigilijka w TMS.

1996 rok

12 lutego - szycie nowego "Judasza" w siedzibie TMS.

14 marca - wydanie "X Kroniki Skoczowskiej" (1995 rok) z opracowaniami Karola

Kajzera, Witolda Kożdonia i Roberta Orawskiego i wkładką z nasionami sosny

i świerka.

29 marca - trzeci konkurs "Czy znasz swoje miasto?".

5 - 6 kwietnia - tradycyjny korowód z "Judaszem".

9 kwietnia - pierwsza wystawa "Świat w oczach Szorigo" w Sarkandrówce.

27 kwietnia - naklejki "Skoczów" i "herb Skoczowa".

10 maja - TMS obchodzi 20 lat działalności.

15 czerwca - konkurs "Skoczów wczoraj i dziś".

27 czerwca - porządkowanie szkółki leśnej na Dolnym Borze.

5 i 12 października - eliminacje do "I Konkursu Gwarowego".

26 października - finał "I Konkursu Gwarowego".

29 listopada - "Kalendarz Miłośników Skoczowa na 1997 rok."

1997 rok

16 stycznia - spotkanie z autorami "Kalendarza Miłośników Skoczowa na 1997 rok".

4 marca - nowe kołatki do "Judosza".

28-29 marca - pochód z "Judoszem".

25 kwietnia - czwarty konkurs "Czy znasz swoje miasto?".

19 kwietnia - Edward Biszorski otrzymuje pośmiertnie nagrodę im. Wojciecha Korfantego.

23 maja - w kioskach nowe widokówki Skoczowa w opracowaniu Małgorzaty

Orawskiej.

27 maja - dzięki inicjatywie TMS Skoczów ma własny herb i flagę.

18 czerwca - "XI Kronika Skoczowska" (rok 1996).

20 czerwca - TMS współorganizatorem uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji

200-lecia ratusza.

4 grudnia - "Kalendarz Miłośników Skoczowa na 1998 rok.".

1998 rok

29 stycznia - spotkanie z autorami kalendarza Miłośników Skoczowa na 1998r.

U marca - ukazuje się zbiór opowiadań gwarowych "Roztomili ludeczkowie".

9-10 kwietnia - pochód z "Judoszem"- relacja w "Teleekspresie" i w telewizyjnych

wiadomościach regionalnych.

15 kwietnia - "Xn Kronika Skoczowska"(1997 rok)

17 kwietnia - wystawa grafiki i rysunku Edwarda Biszorskiego w Sarkandrówce "Świat

w oczach Szorigo II".

28 maja - czyn społeczny w szkółce leśnej na Dolnym Borze.

20 czerwca - TMS gospodarzem ostatniego Sejmiku Regionalnych Towarzystw Kultury

Województwa Bielskiego. Delegatem na VI Ogólnopolski Kongres Towarzystw

Regionalnych jest Robert Orawski.

27 sierpnia - park przy Bładnicy otrzymuje imię Edwarda Biszorskiego.

26 września i 3 października - przesłuchania do "II Konkursu Gwarowego".

17 października - finał II Konkursu Gwarowego.

10 grudnia - "Kalendarz Miłośników Skoczowa na 1999 rok".

29 grudnia - spotkanie opłatkowe TMS.

1999 rok

12 marca - wystawa w Sarkandrówce fotosów z filmu "Ogniem i mieczem"

J. Hoffmana.

1-2 kwietnia - pochód z Judaszem, relacja w radiu "Zet".

9 kwietnia - odsłonięcie pamiątkowej tablicy na domu rodzinnym Edwarda

Biszorskiego.

21 maja - zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMS. Prezesem- Józef Drabina,

wiceprezesem - Robert Orawski, sekretarzem- Sylwia Kożdoń, skarbnikiem

- Apolonia Kołatek. Zarząd: Anna Szczypka, Karol Kajzer, Witold Kożdoń,

Komisja Rewizyjna: Paweł Szarzec, Janusz Badura, Bartłomiej Sobik. Z tej

okazji Macierz Ziemi Cieszyńskiej

wręcza TMS pamiątkowy medal

pawła Stalmacha.

28 maja - druk drugiego zbioru opowiadań

gwarowych pt. "Roztomili

ludeczkowie".

5 czerwca - "XIII Kronika Skoczowska"

4-6 czerwca - XXXII Dni Skoczowa

- TMS udostępnia planszę do pamiątkowych

zdjęć.

27 sierpnia - wieczór wspominkowy

przyjaciół Edwarda Biszorskiego na

Górnym Borze.

3 grudnia - "Kalendarz Miłośników

Skoczowa na 2000 rok"

16 grudnia - "Urbarz państwa skoczowsko-

strumieńskiego z 1621

roku" pod redakcją dr. Wacława

Gojniczka.

30 grudnia - spotkanie noworoczne

TMS.

2000 rok

1 stycznia - z inicjatywy TMS pierwszy

raz rozległ się z wieży ratuszowej hejnał "Przez wodę koniczki".

3 lutego - spotkanie z autorami "Kalendarz Miłośników Skoczowa na 2000 rok".

11 marca - z okazji Dnia Kobiet „Wieczór Skoczowianki" w Miejskim Domu Kultury

7 kwietnia - w Muzeum św. Jana Sarkandra wystawa plakatu "Świat w oczach Szorigo III".

14 kwietnia - piąty konkurs "Czy znasz swoje miasto?".

21-22 kwietnia - Judasz na ulicach miasta.

12 maja - zebranie sprawozdawcze TMS w świetlicy Gminnej Spółdzielni w Skoczowie.

9 czerwca - "XIV Kronika Skoczowska" (1999 rok).

10 lipca - wydanie nowych widokówek przedstawiających Skoczów w opracowaniu

Małgorzaty Orawskiej.

8 sierpnia - koniec prac nad katalogowaniem zbiorów TMS.

26 sierpnia - uroczyste ognisko na Górnym Borze w V rocznicę śmierci Edwarda

Biszorskiego.

30 września - 7 października - eliminacje do "III konkursu Gwarowego".

20 października - Towarzystwo Miłośników Skoczowa obchodzi 25 lat działalności.

21 października - finał "III Konkursu Gwarowego" w auli Uniwersytetu Śląskiego

w Cieszynie.

30 października - koniec prac nad przygotowaniem do druku trzydziestej pozycji wydawniczej

TMS "Przewodnika po Skoczowie i okolicy" pod redakcją Janusza Badury.