Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Jubileusz 65-lecia skoczowskiego Koła PTTK
Dział:

Tadeusz Tobiasiewicz

Jubileusz 65-lecia skoczowskiego Koła PTTK

 

Turystyka górska na Śląsku Cieszyńskim istniała już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Organizacyjne ramy nadało jej w 1910r. powstanie Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski" w Cieszynie, które po pierwszej wojnie światowej przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Oddział ..Beskid Śląski".


Turysty kowali i skoczowianie. Ruch ten musiał być już dość znaczny, gdyż na poświęcenie polskiego schroniska na Stożku w 1922 r. wyruszyła ze Skoczowa, kilkoma wozami drabiniastymi, duża grupa turystów, którzy dalej z Wisły szli pieszo na szczyt.


U boku cieszyńskiego Oddziału powstało w Skoczowie w 1930r. Koło PTT. W skład zarządu koła weszli i pracowali nieprzerwanie aż do wybuchu II-giej wojny światowej następujący członkowie: dr Karol Kiszą - prezes, mgr Franciszek Olszak-wiceprezes oraz członkowie Paweł Tendera, Jerzy Wojnar, Aleksander Krpec, Władysław Jamroz, Antoni Michalski, Emil Bukowski i inż. Jan Buzek.


Przy kole powstała sekcja turystyczna, która organizowała wycieczki górskie w Beskid Śląski po obu stronach Olzy, a także w Tatry i inne regiony górskie. W roku 1933 zorganizowano sekcję narciarską prowadzoną przez Antoniego Michalskiego. Sekcja ta oprócz wycieczek zimowych urządzała zawody narciarskie w Brennej i wybudowała skocznie narciarskie w Skoczowie na Kaplicówce oraz dwie w Brennej.


Koło PTT w Skoczowie rozwijało się bardzo szybko liczebnie i stale posiadało ponad 100 członków. W 1931 roku było ich najwięcej - bo aż 312.


11 - Kalendarz


Warto zaznaczyć, że członkiem koła był także literat Gustaw Morcinek


Skoczowskie koło od początku przede wszystkim popularyzowało turystykę górską. Szczególnie bliski jej członkom stał się rejon Brennej- pięknie położonej wsi beskidzkiej. Tam wytyczano nowe szlaki turystyczne, umieszczano drogowskazy i tablice. Po kilku latach działalności koło uzyskało pewne fundusze, które pozwoliły na wykupienie parceli na szczycie Starego Gronia - przeznaczonej pod budowę schroniska turystycznego.


Wybuch II wojny światowej przekreślił ambitne plany i dotychczasowy dorobek koła. Zorganizowany ruch turystyczny w Skoczowie zamarł na kilka , długich lat, a część działaczy znalazła się w obozach hitlerowskich.


Pierwsze lata powojenne nie sprzyjały działalności, jednakże 10 marca 1948r. odbyło się zebranie 46 byłych członków koła i sympatyków turystyki.


Wybrano zarząd w składzie i Wojciech Burian-prezes, Karol Urbańczyk-sekretarz, Władysław Jamroz-skarbnik, oraz członkowie: Jerzy Pustówka, Alfons Cyganek, dr Karol Kiszą, mgr Franciszek Olszak i Franciszek Rychlicki.


Zarząd ten zaczynał pracę jakby od nowa. Odnowiono zniszczone szlaki i tablice w okolicy Brennej, a wycieczki organizowano najpierw w Beskid Śląski, później w dalsze góry: Beskid Wysoki, Gorce, Pieniny, Tatry, a także w góry na naszych Ziemiach Odzyskanych.


Dnia 17 grudnia 1950r., w wyniku połączenia dwóch największych organizacji turystycznych w Polsce powstaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze co powoduje rezygnację z pracy w Kole kilku działaczy łącznie z prezesem i zastój działalności.


W roku 1952 wobec groźby likwidacji Koła kilku aktywistów: Biszorski, Jamroz, dr Landsberger i Janicki postanowiło zwołać walne zebranie, które wybrało nowe władze i wytyczyło sobie ambitne plany na przyszłość. Prezesem został Edward Biszorski, wiceprezesem dr Otton Landsberger, sekretarzem Karol Urbańczyk, skarbnikiem Tadeusz Tobiasiewicz, a członkami zarządu Karol Janicki, Zofia Tomanek i Erwin Gruszczyk.


W kole powstały sekcje: turystyki górskiej i narciarskiej, kajakowej i pracy w górach, a rok później sekcja kolarska. To były lata bardzo intensywnie prowadzonej turystyki kwalifikowanej.


Obok niej rozwijała się nowa forma, dziś już bardzo powszechna, turystyka autokarowa. Szeroka działalność- spowodowała liczebny wzrost Koła. W roku 1955 Koło liczyło już 155 członków. Ta szeroka baza pozwalała na wielostronną działalność turystyczną, a utrzymywanie szlaków turystycznych w rejonie Brennej, na wyznakowanie nowych szlaków turystycznych ze Skoczowa na Równicę i na Błatnią, na zbudowanie 3 kajków, na prowadzenie biblioteki turystycznej i wypożyczalni sprzętu turystycznego, na organizację balu karnałowego i na organizację imprez turystycznych letnich i narciarskich.


Popularyzowana przez Koło Brenna nie posiadała zaplecza turystycznego, dlatego w ciągu kilku lat zorganizowano sześć stacji turystycznych w Brennej Centrum, na Orłowej, na Starym Groniu i pod Cisowym.


Członkowie Koła, jego sekcji turystycznych uczestniczyli i uczestniczą we wszystkich ważniejszych centralnych i lokalnych imprezach turystyki kwalifikowanej jak : ogólnopolskie i wysoko-górskie rajdy narciarskie, festiwale turystyczne, centralne rajdy górskie, imprezy kolarskie, ogólnopolskie spływy kajakowe.


Członkowie Koła zdobyli wiele najważniejszych stopni, odznak turystycznych GOT, GON, TOK, KOT, OTP. Trzeba zaznaczyć, że pierwsze w Polsce najwyższe


Duże Złote Górskie Odznaki Narciarskie zdobyli, Edward Biszorski (legitymacja nr 1) i Karol Janicki (legitymacja nr 2).


W kole w latach powojennych działało pięciu przodowników GON, 7 przodowników GOT, przodownik TOK, 1 przodownik KOT, 2 przodowników beskidzkich, 1 organizator wycieczek. Spośród członków rekrutowało się także 2 ratowników GOPR, a także społecznych opiekunów zabytków.


W ciągu dziesięcioleci zmieniali się członkowie, zmieniały się zarządy, zmieniał się nieco charakter pracy koła, ale pozostała zawsze wśród członków wielka chęć pracy społecznej i turystycznego poznawania gór, ostatnio nie tylko polskich.


Wszystkie poczynania Koła w latach poprzednich były inspirowane i doprowadzane do końca przez wieloletniego prezesa a później honorowego prezesa koła, zmarłego w 1995 roku Edwarda Biszorskiego. Jemu to i wypracowanemu przez niego stylowi pracy zawdzięcza Koło PTTK swe sukcesy. Kontynuuje tą działalność obecny prezes Jerzy Kozieł - doskonały turysta i wytrawny organizator ruchu turystycznego.


Koło w ostatnich latach organizuje stałe zawody narciarskie o „puchar Kaplicówki" oraz letnie rajdy górskie dla młodzieży szkół miasta i gminy Skoczów, zawody narciarskie o „Puchar Starego Gronia" w Brennej, które miały w bieżącym roku swą 35-letnią edycję a także przepiękną jesienną imprezę „Pieczenie Barana" na Starym Groniu.


Impreza ta była zorganizowana już po raz 45-ty i jest swoistym świętem członków Koła PTTK, a także spotkaniem mieszkańców naszego miasta, kolegów z innych okolicznych kół PTTK, jakby w rodzinnym, wielopokoleniowym gronie, Tak było i w ostatnim roku, gdzie przy ogniskach, śpiewie, konkursie strzeleckim o „Puchar Króla Kurkowego", dźwięku trombity i pięknej pogodzie skoczowianie mogli cieszyć oczy wspaniałą przyrodą górską i piękną panoramą z „naszego" Starego Gronia.

 

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” 1996, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.