Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
30 róż na trzydziestolecie
Dział:

 Halina Raszyk

TRZYDZIEŚCI RÓŻ NA TRZYDZIESTOLECIE

Zespól Regionalny Pieśni i Tańca „Senior" powstał w Klubie Seniora w 1966 roku przy kole Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Skoczowie i liczył 30 członków w wieku 65-80 lat. Założycielami zespołu były Panie: Helena Girdwoń - ówczesna prze­ wodnicząca koła i Aniela Bolek. Gdy Klub zmienił siedzibę, okazało się, że dla zespołu nie ma w nim miejsca. Znalazł on jednak schronienie w MDK „Tryton" i tu na dobre rozpoczął programową działalność.

 

Kierownikami zespołu były kolejno: Aniela Bolek, Marta Fiedor, Marianna Szczyp­ ka, a obecnie od 6 lat jest nim Stefan Krzempek.

 

Pierwszym muzykiem zespołu był Gustaw Wentruba, który pisał także muzykę i teksty do wystawianych tańców, piosenek. Następnymi byli: Stanisław Banszel z Niero-dzimia, Gustaw Jaworski, Eugeniusz Chwastek, Stanisław Pasterny, Karol Kozioł, a obecnie Edward Buchtyar.

 

W latach 80-tych zespół przeniósł swą działalność do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, a po jego likwidacji do Spółdzielczego Domu Kultury „Wspólnota" w Sko­ czowie, gdzie do dziś odbywa cotygodniowe próby. Niestety, z upływem czasu maleje jego liczebność. Dziś zespół liczy 12 aktywnych członków, takich co to bez niezwykle Maków Podhalański 1984 rok. Z ważnej przyczyny nie opuszczą próby, ani żadnego występu.

 

Zespół renkr" opracował przeszło 100 piosenek ludowych oraz 12 tańców, a wśród nich takie jak: myśliwy, spacer, polka, błogosławiony, chusteczkowy, krzyżok. Są w je­ go repertuarze także inscenizacje związane ze świętami dorocznymi, dożynki, gody żywieckie, kolęda...

 

Wyrazem uznania dla zespołu były zaproszenia na cykliczne imprezy folklorystyczne. Zespół wielokrotnie występował podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Żywcu i Szczyrku. Gościł także w Makowie Podhalańskim i Ujsołach. W roku 1987 ze­ spół zdobył II miejsce w Godach Żywieckich za kolędowanie. Brał udział w Ogólno­ polskich Przeglądach Zespołów Amatorskich w Rzeszowie, w Szubinie, w Bydgosz­czy, gdzie zdobył nagrodę Redakcji czasopisma „Życie i Zdrowie".

 

Występował w Czechosłowacji, a w kraju m. in. w Katowicach, Kętach, Wodzisła­wiu, Prudniku, Bielsku Białej, Strumieniu, Drogomyślu. Odwiedzał też Domy Opieki Społecznej w Cieszynie, sanatorium w Skoczowie oraz domy wczasowe w Ustroniu. Co roku bierze udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brennej, gdzie w roku 1995 zdobył wyróżnienie II stopnia, a w 1996 roku III miejsce. Bar­dzo aktywnie działa w naszej gminie. Bierze udział w występach z okazji m. in. „Dni Skoczowa", w dożynkach w Pogórzu, w Kiczycach, w Pierśćcu oraz spotkaniach orga­nizowanych z mieszkańcami przez Rady Sołeckie w Międzyświeciu i w Pierśćcu.

 

W październiku 1996 roku - zespól obchodził jubileusz 30-lecia swego istnienia. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie w Spółdzielczym Domu Kultury „Wspólnota". Podziękowania i nagrody w imieniu władz Miasta i mieszkańców przekazała członkom „Seniora" – vice burmistrzyni Barbara Hyrnik. Zespół został obdarowany także bukietem trzydziestu pachnących róż. Aktualny skład Zespołu Pieśni i Tańca „Senior" tworzą: Marta Brudna, Wanda Wojciechowska, Anna Fabian, Anna Żylich, Jadwiga Tomczak, Bronisława Smolorz, Stefan Krzempek, Edward Buchtyar, Józef Bąk, Emil Cieślar, Emanuel Stoły, Emil Borecki.

 

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” 1997, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.