Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Po wyborach. Jak gospodarze w swoim domu ?
Dział:

Grzegorz G. Greń

PO WYBORACH. JAK GOSPODARZE W SWOIM DOMU ?

 

Na dzień 27 października 2002 roku wyznaczono termin wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw czyli podstawowych organów samorządowej władzy w naszym kraju oraz po raz pierwszy bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Zgodnie z „Ordynacją wyborczą" walkę o 21miejsc w Radzie Miejskiej Skoczowa podjęło sześć Komitetów Wyborczych, które wysunęły 196 kandydatów tj.: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 32, Komitet Wyborczy WSPÓLNOTA DLA SKOCZOWA - 34, Komitet Wyborczy Wyborców ODMIEŃMY PRZYSZŁOŚĆ - 37, KWW PIOTRA GRUSZCZYKA - 37, KWW PRAWO-RODZINA-OBYWATELE - 40 i KW SAMOOBRONA RP - 16 (prezentacja zgodna z kolejnością numerów list wyborczych).

 

O fotel burmistrza ubiegało się sześciu kandydatów: Adam Marian Buchta zgłoszony przez KWW Odmieńmy Przyszłość, Ryszard Gabzdyl - KW Samoobrona RP, Piotr Gruszczyk - KWW Piotra Gruszczyka, Roman Korwin -KWW Prawo-Rodzina-Obywatele, Andrzej Maciejczyk - KKW SLD-UP i Jerzy Malik - KW Wspólnota dla Skoczowa.

 

Obszar miasta i gminy podzielony został na trzy okręgi wyborcze. W okręgu nr 1 gdzie do obsadzenia było 8 mandatów ubiegało się o nie 79 kandydatów, w okręgu nr 2 o 5 mandatów walczyło 45 chętnych, a w okręgu nr 3 o 8 mandatów starało się 72 kandydatów. Z przedstawionych danych wynika że o 1 mandat walczyło średnio ponad dziewięciu kandydatów, co było jednym z najwyższych wskaźników w naszym powiecie.

 

Do udziału w wyborach w naszej gminie było uprawnionych 19 615 obywateli, z których w akcie głosowania wzięło udział 9089, co dało frekwencję na poziomie 46,34 %.

(Od prawie 65 % w Obwodowej Komisji Wyborczej w Kowalach, ponad 57 % w Komisjach w Wiślicy, czy w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bielskiej do 37 % w Komisji w Ochabach).

 

W wyniku wyborów z okręgu nr 1 mandaty uzyskali:

z listy KKW SLD-UP:

 

 

Kazimierz Szott - 101 głosów; z listy KW Wspólnota dla Skoczowa:

Jerzy Malik -252 głosy,

Janina Rymorz-Olszowska -236 głosów,

Mateusz Czupryna - 192 głosy,

Krzysztof Gołębiowski - 133 głosy; z listy KWW P. Gruszczyka:

Romuald Cieślar - 119 głosów; z listy KWW Prawo-Rodzina-Obywatele:

Stanisław Kaczmarczyk-211 głosów,

Anna Stefaniak-Bacza - 100 głosów.

 

 

Z okręgu nr 2 mandaty uzyskali: z listy KKW SLD-UP

 

 

Danuta Wójcik - 171 głosów; z listy KW Wspólnota dla Skoczowa:

Kazimierz Chrapek - 105 głosów,

Władysław Orawski - 146 głosów,

Piotr Gruszczyk -190 głosów; z listy KWW Prawo-Rodzina-Obywatele:

Alojzy Fołtyn - 146 głosów. Z okręgu nr 3 mandaty zdobyli: z listy KKW SLD-UP:

Jan Korzonek -220 głosów,

Fryderyk Białoń - 212 głosów; z listy KW Wspólnota dla Skoczowa: 

Paweł Sikora - 184 głosy,

Jerzy Duda -115 głosów,

Jan Gruszczyk - 104 głosy; z listy KWW P. Gruszczyka:

Jan Szkucik - 84 głosy; z listy KWW Prawo-Rodzina-Obywatele:

Roman Korwin -233 głosy i Antoni Kocman - 96 głosów.

 

W wyborach burmistrza z pośród 8 910 ważnie oddanych głosów poszczególni kandydaci uzyskali:

 

 

Jerzy Malik - 4 415 tj.: 49,55%,

Piotr Gruszczyk - 2 549 tj.: 28,61%,

Roman Korwin - 1 089 tj.: 12,22%,

Andrzej Maciejczyk - 376 tj.: 4,22%,

Ryszard Gabzdyl - 250 tj.: 2,81% oraz

Adam Marian Buchta - 231 tj.: 2,59%.

 

Taki wynik zadecydował o konieczności przeprowadzenia II tury wyborów

 

 

Burmistrza w ustawowym terminie tzn. 10. 11. 2002 r. z udziałem dwóch pierwszych kandydatów. W tej turze głosy oddało 7 250 obywateli tj.: 36,96% uprawnionych. Kandydaci uzyskali: Piotr Gruszczyk - 2 876 tj.: 40,18% głosów ważnych a Jerzy Malik - 4 281 tj.: 59,82% głosów ważnych, stając się w ten sposób pierwszym po II wojnie światowej gospodarzem miasta wybranym przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. Jego zastępcą został Jan Korzonek. Obaj panowie, zgodnie z prawem, zrezygnowali z mandatów radnych, a ich miejsca w Radzie Miasta zajęli: z okręgu wyborczego nr 1 kolejny na liście KW Wspólnota dla Skoczowa Jerzy Sikora, który zdobył 63 głosy, a z okręgu wyborczego nr 3 kolejna z listy KKW SLD-UP Zofia Macura z 74 głosami. 

 

Rada Miasta ukonstytuowała się następująco: Kazimierz Chrapek- przewodniczący RM, Kazimierz Szott-wice-przewodniczący RM. W składzie rady powołano 7 starych komisji RM a to: Komisja Rewizyjna-przewodnicząca Danuta Wójcik; Komisja Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji-przewodniczący Kazimierz Szott; Komisja Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Prze-strzennego-przewodniczący Jerzy Duda; Komisja Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej-przewodnicząca Janina Rymorz-Olszowska; Komisja Kultury i Oświaty -  przewodniczący Mateusz Czupryna; Komisja Prawa i Porządku Publicznego-przewod-nkzący Stanisław Kaczmarczyk oraz Komisja Regulaminowa-przewodniczący Kazimierz Szott. Każdy radny pracować będzie minimum w dwóch Komisjach.


W wyborach do Rady Powiatu, gdzie nasza gmina tworzyła okręg wyborczy nr 5 KKW SLD-UP zgłosił 8 kandydatów, KWW Piotra Gruszczyka-8, KWW Cieszyńska Inicjatywa Społeczna-8, KW Komitetu Obywatelskiego Śląska Cieszyńskiego-5, a KW Samoobrona RP 4. Najwięcej bo 3 512 głosów oddano na listę KWW Cieszyńskiej Inicjatywy Społecznej, z której do Rady Powiatu weszli: Witold Dzierżawski (wybrany później Starostą Cieszyńskim ) oraz Janina Żagań. Z listy KWW P Gruszczyka, na którą głosowało 2 160 obywateli we władzach powiatowych znalazł się Piotr Gruszczyk, a z listy KKW SLD-UP dzięki 1 985 głosom oddanym na tę listę - Bolesław Noga. Dwa pozostałe komitety uzyskały wspólnie 781 głosów.


Artykuł pochodzi z „Kroniki Skoczowa” 2003,nr 17 udostępnionej dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.