Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Odnaleziony Herb
Dział:

 

 

Witold Kożdoń

Odnaleziony herb

Po ponad pół wieku, w maju 2002 r., odnalazł się wizerunek zaginionego godła przedwojennej gminy Harbutowice. Okrągła pieczęć (o średnicy 35 mm) z napisem „URZĄD GMINNY HARBUTOWICE pow. Cieszyn" przedstawia rozłożyste drzewo, które symbolizuje zapewne starą, zabytkową lipę stojącą w ogródku restauracji należącej do ówczesnego naczelnika Harbutowic Wiktora Dybilasa.


W 1984 r. Towarzystwo Mi
łośników Skoczowa wydało publikację pn. „Herby i pieczęcie miasta i gminy Skoczów". Z lektury 25-stronicowej broszury autorstwa skoczowskiego historyka Jana Wantuły dowiadujemy się, że herbu Harbutowic z lipą szukali bezskutecznie m.in. profesor Uniwersytetu Toruńskiego Marian Gumowski, autor przedwojennej pracy pt. „Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego", J. Wantuła oraz znany artysta plastyk Edward Biszorski. Sztuka ta udała się dopiero redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej".

   W maju 2002 r. „Głos"1 obszernie opisał problemy związane z herbem podskoczowskiego sołectwa. Niespodziewanie kilka dni później z redakcją skontaktował się Robert Zawisza z Harbutowic, który przysłał kopię zaginionej pieczęci gminy Harbutowice z wizerunkiem drzewa. Pieczątka z napisem „URZĄD GIMNY HARBUTOWICE pow. Cieszyn" została odciśnięta na dokumencie pn. Świadectwo moralności" wystawionym przez naczelnika gminy Harbutowice Wiktora Dybilasa 14 maja 1938 r. W swym prywatnym archiwum R. Zawisza dysponuje ponadto wizerunkiem owalnej pieczęci (o szerokości 50 mm) bez herbu z napisem URZĄD GMINY HARBUTOWICE Powiat Cieszyn" wystawionym na „Poświadczeniu" wydanym przez W. Dybilasa 6 marca 1931 r. Oba wizerunki pieczęci publikujemy poniżej.

1 „Głos Ziemi Cieszyńskiej" nr 21 z 24 V 2002 r.

 

Świadectwo moralności Gustawa Zawiszy z Harbutowic z 14 maja 1938 r

 

 

Herb Harbutowic na dokumentach z lat 20. i 30.


Artykuł pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” udostępniony dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.