Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Bibliografia
Dział:

Bibliografia

-„Z życia mieszczan skoczowskich w dawnych czasach". Pamiętnik Skoczowski. Skoczów 1967 r.

 

Kronika miasta Skoczów". Pamiętnik Skoczowski j.w. (Opracowanie na podstawie kronik różnych autorów).

 

- „ 700 lat miasteczka nad Wisłą".

 

Kalendarz Beskidzki 1968 r.

 

-"Dyliżansem bliżej". Głos Ziemii Cieszyńskiej 1983 r. nr 10.

 

- „czternaście herbów Skoczowa". Głos Ziemi Cieszyńskiej 1983 r. nr 14.

 

- „Sporo założenie miasta". Głos Ziemi Cieszyńskiej 1983 r. nr 15.

 

- „O skoczowskim anonimie" Głos Ziemi Cieszyńskiej 1983 r. nr 34.

 

- „Skoczowskie osobliwości" wg Anonima skoczowskiego (tłumaczenie Jana Wanmły) Głos Ziemi Cieszyńskiej 1983 r. nr 34-

41.

 

- „Osobliwości małego miasteczka". „Dawne kroniki Podbeskidzkie-go Regionu Skoczowa". (Wydanie broszurowe techn.

kserograf, w nakł. 600 egz.) Katowice 1983 r. Wyd. staraniem Komisji Turystyki Górskiej ZW. PTTK w Katowicach.

 

- „Rocznice" (kalendarium wydarzeń historycznych) GZC 1983 r. nr 52 oraz GZC 1984 r. nr 1 -51. co tydzień.

 

- „Herby i pieczęcie miasta i gminy Skoczów". Skoczów 1984 r. Wyd. Towarzystwa Miłośników Skoczowa.

 

- Kalendarium z wydarzeniami Kalendarz Cieszyński 1985 r. Wydawn. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

- „Międzyświeć. Z przeszłości miast i wsi". Głos Ziemi Cieszyńskiej 1985 r. nr 7.

 

-„Wiślica. Z przeszłości miast i wsi". Głos Ziemi Cieszyńskiej 1985 r. nr 24.

 

- „Zarys dziejów skoczowskich szkół od 1918 roku". Kronika Skoczowska. Grudzień 1985 r. Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Rocznik.

 

-"Horoskop według znaków zodiaku" z przykładami nazwisk osób urodzonych pod danym znakiem, (Współautorstwo z Kazimierzem Zgodą. Kalendarz Cieszyński 1986 r. - "O wójcie, gminnej pieczęci i herbie". (O pewnym dokumencie z Cisownicy z XIX wieku) Kalendarz Cieszyński 1986 r.

 

- "Polskie regionalne stowarzyszenie kultury w Skoczowie"'. Kronika Skoczowska 1986 r. - Bez tytułu. - Znaczenie imion i związane z nimi przysłowia wraz kalendarium na rok 1987. Kalendarz Cieszyński 1987 r.

 

- "Kur pod Skoczowem" Kalendarz Cieszyński 1987 r.

 

- "Ochaby" Głos Ziemi Cieszyńskiej 1987 r. nr 51/52.

 

- "Z dziejów skoczowskiego zamku". Kronika Skoczowska 1987 r. - "Na działce" (Poradnik gospodarski na poszczególne miesiące) Kalendarz Cieszyński 1988 r. - "Wygnanie i rehabilitacja". (Szkic o skoczowskim Jonaszu). Kalendarz Cieszyński 1988 r. - "Komunikacja i transport w dawnym Skoczowie". Kronika Skoczowska 1988 r.

 

- Bez tytułu ogólnego. Biogramy książąt cieszyńskich - 12 szkiców w Kalendarium według poszczególnych miesięcy (Od Mieszka I do Elżbiety Lukrecji). Kalendarz Cieszyński 1989 r. - "Kłopoty z herbami" Kalendarz Cieszyński 1989 r.

 

-"Początki miasta w świetle dokumentów Skoczów w latach 971, 1232, 1267, 1327, 1470". Kronika Skoczowska 1989 r., nr 6.

 

- „Rocznice". (Zestawienie wydarzeń historycznych) Kalendarz Cieszyński 1990 r.

 

-„Rycerze skoczowscy". Kalendarz Cieszyński 1990 r.

 

-„Rocznice". Kalendarz Cieszyński 1991 r.

 

- „Poczet burmistrzów Skoczowa". Kalendarz Cieszyński 1991 r.

 

- „Skoczowscy mieszczanie na przestrzeni dziejów". Kronika Skoczowska 1990 r. nr 7.

 

- „Rocznice ważniejszych wydarzeń". Tygodnik Skoczowski 1990, nr 3-6/7 oraz 1991 r., nr 1, 3 i 4.

 

-„Kartkiz kalendarza". Głos Ziemi Cieszyńskiej 7997 r. nr 5-19,21-24,26-46,49-51/52 oraz 1992r. nr 1-4.

 

- „Karol Praus". Gazeta Skoczowska 1991 r. nr 14.

 

- „Wilamowice". (Współautorstwo z H. Szotek i F. Przybyłą) Gazeta Skoczowska 1991 r. nr 17.

 

- „Bładnice Dolne i Górne". (Współautorstwo z H. Szotek i A. Gaszkiem). Gazeta Skoczowska 1991 r. nr 22.

 

- „Międzyświeć". (Współautorstwo z H. Szotek i J. Białoniem) Gazeta Sk. 1991. nr 24.

 

- „Dziennik Jana Tilgnera- burgrafa na Skoczowie i Strumieniu (1597-1635)". Tłumaczenie J. Wantuły z komentarzem. Gazeta Skoczowska 1991 r. nr 25 oraz 1992. nr 1-14.

 

-"Skoczów - centrum regionu i powiatu". Kronika Skoczowska 1991 r., nr 8.

 

- „Starał się czeladnik, by majstrem zostać". Kronika Skoczowska.

1991 r. nr 8.

 

- „Napad, którego nie było". Kalendarz Cieszyński 1992 r.

 

- „Międzywojenna Macierz w Skoczowie" Kalendarz Cieszyński 1992r.

 

- „Skoczowskie szkolnictwo powszechne do końca I wojny światowej". Gazeta Skoczowska 1992 r. nr 9.

 

- „Skoczowski zamek". Gazeta Skoczowska 1992 r. nr 10.

 

- „Międzywojenna Macierz w Skoczowie" Gazeta Skoczowska

1992 r. nr 10-12.

 

-„Jak to lisowczycy Strumień i Skoczów zdobywali". Gazeta Skoczowska 1992 r. nr 11.

 

- „Dzieje Skoczowa - chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń". Gazeta Skoczowska 1992 r. nr 13-21.

 

-„Historia Skoczowa - chronologiczny przegląd ważniejszych wy-

darzeń". Gazeta Skoczowska 1992 r. nr 13-21.

 

- „Historia Skoczowa". Część II. (c.d. „Dziejów Skoczowa" j.w.) Gaz Sk. 1992. nr23-25 oraz 1993 nr 1-21, 23-25 oraz 1994 nr 2-3. -„Początki miasta w świetle dokumentów". Dzieje Skoczowa od zarania do współczesności. - Praca zbiorowa pod red. Edwarda Biszorskiego, wydanie I, Skoczów 1992 r. oraz wydanie II. Skoczów 1993 r.

 

- „Skoczów - centrum regionu i powiatu". Dzieje Skoczowa od zarania do współczesności.

 

-„Zarys dziejów skoczowskich szkół do 1918 roku". Dzieje Skoczowa od zarania do współczesności.

 

- „Struktura społeczno-zawodowa". Dzieje Skoczowa od zarania do współczesności.

 

-„Od konnych traktów do kolei żelaznych". Dzieje Skoczowa od zarania do współczesności.

 

- „Rocznice". (Wykaz wydarzeń, kalendarium) Kalendarz cieszyński 1993 r.

 

- Kalendarium z wydarzeniami.

 

Artykuł pochodzi z „Kroniki Skoczowa” 1999,nr 14 udostępnionej dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.