Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Odwiedziny Prezydenta
Dział:

Odwiedziny Prezydenta

 

Po raz pierwszy prezydent Lech Wałęsa odwiedził oficjalnie Skoczów podczas wizyty Ojca Świętego - Jana Pawła II dn. 22 maja 1995 r., z okazji kanonizacji Jana Sarkandra.


Spotkał się wówczas na krótko w skoczowskim Ratuszu, z radnymi miasta. Po tych odwiedzinach w Księdze Pamiątkowej pozostał wpis następującej treści: „Mieszkańcom Skoczowa, ludziom, którzy potrafili odnaleźć się w ustroju demokratycznym ".


Tego dnia został także zaproszony do ponownego odwiedzenia naszego miasta przez Komisję Zakładową Zakładów Kuźniczych z okazji 15-lecia NSZZ „Solidarność" Regionu Podbeskidzie.


W poniedziałek - 21 sierpnia br. -o godz. 10.30 przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność", Dyrekcja Zakładu, zgromadzona załoga Zakładów Kuźniczych Skoczowa i Ustronia, zaproszeni goście i liczni przedstawiciele prasy, przywitali Prezydenta RP Lecha Wałęsę.


Całe spotkanie prowadził pan Adam Gwiżdż. Po przemówieniach: przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarność" Jana Ziarki, Prezesa Zarządu Spółki „Zakłady Kuźnicze" Władysława Płonki, głos zabrał Prezydent. Dziękując za zaproszenie powiedział, (...) musimy zrozumieć -po co nam była rewolucja - po to, by żyło się lepiej materialnie i duchowo, po to byśmy zostali gospodarzami polskiej ziemi. Wiem, że nie byliśmy przygotowani na te trudne przeobrażenia i wydawało nam się, że wolność będzie taka prosta. Jednakże powrót po 50 latach do normalności musi być trudny. (...) Gorzej w Polsce być nie może, to co najgorsze jest już za nami, osiągnęliśmy dno, niżej opuścić się nie da. (...) Przed Polską szanse i zagrożenia, duch walki musi zamienić się w ducha pracy, który przyniesie nam wszystkim korzyści". Po swej wypowiedzi poprosił o zadawanie pytań z sali. Przez prawie godzinę na nie odpowiadał. M. in. na pytanie „jakie zagrożenie widzi Pan Prezydent w ustawie o komercjalizacji przedsiębiorstw", odpowiedział: na wniosek sił „Solidarności" została ona zawetowana. Polska jest wspólna, jest Wasza i musicie tego sobie pilnować. O wszystkim co Was niepokoi mówcie głośno, informujcie. Mankamentem jest mały Wasz udział w zmianach w kraju". Na inne pytanie: „czy w obliczu wielu zagrożeń prywatyzacji, możemy liczyć na życzliwość Pana Prezydenta w realizacji naszego procesu prywatyzacyjnego" - Lech Wałęsa odpowiedział „musicie dopracować się w waszym zakładzie, w Kuźni, zgodnego rozwiązania, to znaczy pk się dogadacie tu na miejscu i będziecie mieli jedno dobre rozwiązanie, to wtedy pomogę".        ,


Wiele pytań dotyczyło reformy służby zdrowia, odpowiedzialności za naruszenie procesu prywatyzacji, monopolu ZUS-u.

 

Następnie panowie Adam Gwiżdż, Jan Ziarko i Jan Kędzior (przew. komisji zakładowej NSZZ „S" Kuźni Ustroń) podziękowali Prezydentowi za przyjazd. Jako upominek, wręczono Lechowi Wałęsie Model Młota Bromowego oraz czapkę i koszulkę z jego podobizną i napisem 15-lecie NSZZ „Solidarność". Prezydent, ze swej strony, ofiarował prezent w postaci kryształowego talerza z widokiem Pałacu Namiestnikowego. Wychodząc z sali, Prezydent wymieniał uściski z ludźmi i jeszcze długo rozmawiał z nimi na tematy ważne dla Kuźni, Skoczowa, Solidarności i kraju.


Przed wyjazdem do Bielska, Lech Wałęsa spotkał się jeszcze z: komisjami zakładowymi NSZZ „S" Skoczowa i Ustronia, przewodniczącymi NSZZ „Kuźników" Skoczowa i Ustronia, Zarządem Sp. „Zakłady Kuźnicze", przewodniczącymi Podregionu NSZZ „S" Skoczowa i Cieszyna i pozostałymi gośćmi, w tym z burmistrzem Skoczowa W. Dzierżawskim.

 

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” 1996, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.