Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Kronika Skoczowska 2005 NR19
Dział:

KR Skoczowska ROK WYDANIA: 2005 NUMER 19

 


Anna Kraus Dziesięciolecie pierścieckiego szkolnego kalendarza 15 czerwca 1991 roku nastąpiło uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Pierśćcu, Patronką została sławna pisarka Zofia Kossak.

Od tej pory cała społeczność szkolna starała się poznawać życiorys Patronki oraz powoli zgłębiać jej twórczość. Uczniowie brali udział w konkursach o Jej życiu i twórczości organizowanych przez Towarzystwo im, Zofii Kossak oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Brennej. W 1995 roku z okazji trzeciej edycji konkursu uczniowie opracowali projekt kart do W ROCZNIKU: - Dziesięciolecie pierścieckiego szkolnego kalendarza - Anna Kraus str. 1 - Wesołe Emerytki - Robert Orawski str. 6 - Wydarzenia roku 2004 - Karol Rajzer str. 18 kalendarza ściennego na 1996 rok (jak zanotowano w szkolnej kronice), na podstawie książki Zofii Kossak pt. „Rok polski". Pomysł bardzo się spodobał.

 

Po wybraniu odpowiednich cytatów, opatrzeniu słowem przybliżającym postać autorki oraz rymowanką uczennicy Anety Wyleżuch można było kalendarz wydać. Ukazał się na okoliczność 90-lecia szkoły w Pierśćcu. Tworzenie następnych kalendarzy było już jakby naszym obowiązkiem. W 1997 roku powstał drugi kalendarz na motywach bajki „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata". Oprócz kilku słów o samej pisarce zamieszczono krótki wiersz uczennicy Niny Kraus. Ten kalendarz, jak pisała pani A. Stefaniak Baczą w „Gościu Niedzielnym Bielsko -Żywieckim" „...Pięknie wydany i barwny, może być ozdobą każdego dziecinnego pokoju". Do opracowania kalendarza na 1998 rok posłużył zbiór opowiadań historycznych osadzonych w realiach naszej ojczyzny pt. „Bursztyny", Z racji przypadającej 30 rocznicy śmierci Zofii Kossak mottem stały się Jej słowa „...Człowiek rodzi się dla służby, żyje w służbie i umiera w służ- bie. Człowiek nie może nie służyć. Wolność polega jedynie na wyborze pana...". „Topsy i Lupus" to następna pozycja, z wielu innych, która była tłem do opracowania kalendarza na 1999 rok. Jest to wspaniała opowieść o przyjaźni ludzi i zwierząt oraz wzajemnej ich zależności. „Zwierzęta kochać, szanować i rozwijać, ale w kierunku ich przyrodzonych zdolności, a nie tworzyć jakąś marną karykaturę człowieka" to słowa Zofii Kossak - autorki tej przygodowej lektury dla młodzieży, które widnieją na pierwszej stronie kalendarza. Na rok 2000, a więc rok jubileuszowy, podstawą do wykonania rysunków stała się „Legenda o św. Mikołaju z Pierśćca" oczywiście pióra naszej Patronki.

 

Stronę tytułową zdobi pierściecki kościół z figurą św. Mikołaja i herbem wsi. Dzieje „Grodu nad jeziorem" były inspiracją do opracowania następnego kalendarza już na 2001 rok.Kilka słów Kalendarz Szkolny wprowadzenia do lektury zamieszczono na pierwszej stronie, jako zachętę do się- gnięcia po całość. Siódma edycja kalendarza, na rok 2002 oparta została o treść lektury pt. „Nieznany kraj", która przybliża czytelnikowi walkę Ślązaków o wolność i tęsknotę za Polską. Na 2003 rok opracowano kalendarz na kanwie powieści pt. „Błogosławiona wina", a na okładce zamieszczono zdjęcia z inscenizacji na motywach powieści w wykonaniu szkolnego zespołu teatralnego. „Puszkarz Orbano" to opowieść intrygująca czytelnika, opisująca losy Orbano wynalazcy wyjątkowej armaty i jego syna. To właśnie „treść" kalendarza na 2004 rok, opatrzonego recenzją, która zachęca do przeczytania całości.

 

Jesienią ubiegłego roku ukazał się już dziesiąty numer kalendarza - jubileuszowy, na rok 2005. Przedstawia dzieje szlacheckiego rodu Korsaków, a ściślej Kazimierza Korsaka na podstawie „Sukni Dejaniry" Zofii Kossak, Powieść ta jest nazywana współczesną legendą o św. Aleksym. Przy tej okazji należałoby kilka słów napisać o tym, jak powstają te piękne ilustracje. Uczniowie zgłaszający chęć udziału w pracach nad kalendarzem zapoznają się z lekturą na zajęciach plastyki i świetlicy środowiskowej. Utwory Zofii Kossak nie należą do najłatwiejszych, więc sporo czasu wymaga przygotowanie i omówienie konkretnych scen, tłumaczenie faktów historycznych. Potem nauczyciel dokonuje korekt. Technika wykonywanych prac jest dowolna, z pominięciem jednak techniki kolażu, ponieważ tylko ilustracje wykonane techniką płaską mogą być drukowane. Gotowe prace podlegają selekcji. Najczę- ściej kilku nauczycieli wybiera trzynaście najlepszych. Po dopasowaniu cytatów, kalendarz jest drukowany. Ilość uczniów biorących udział w tym zadaniu nie jest ograniczona, każdy może spróbować swoich sił. Kalendarze przynoszą satysfakcję nie tylko autorom ale ich rodzicom i nauczycielom. Rozsławiają też imię naszej Patronki i szkoły.

 

Trzeba podkreślić, że kalendarze rozprowadzane są przez na- 3 uczycieli i rodziców, którzy odwiedzają domy mieszkańców naszej wsi. Jeżeli ktoś nie znał twórczości tej Autorki, to przynajmniej w takim zakresie ją pozna. Ilustracje oraz fragmenty treści skłaniają do zastanowienia i refleksji. W tych kalendarzach przekazujemy - za Zofią Kossak - wszystkim odbiorcom, słowa o historii Polski, naszych korzeniach, przyjaźni i pięknie naszego regionu.

 

A oto uczniowie-autorzy, którzy swój czas i umiejętności poświęcili na rzecz kalendarza: Mariusz Bestwina, Iwona Lapczyk, Edyta Sosna, Nina Kraus, Aneta Wyleżuch, Magdalena Greń, Wojciech Holisz, Joanna Kruk, Konrad Rybica, Alicja Holisz, Szymon Binkowski, Agnieszka Binkowska, Barbara Danel, Estera Waliczek, Łukasz Hanus, Dorota Wolas, Izabela Zbijowska, Alicja Krupa, Renata Gołyszny, Tomasz Holeksa, Lidia Bortel, Anna Kuś, Izabela Wawrzyczek, Agnieszka Glos, Ewelina Maślanka, Marcin Koniarczyk, Aleksandra Korwin, Katarzyna Madzia, Mariola Pytel, Szymon Michulec, Diana Pieczonka, Ksenia Ciemała, Michał Fajkis, Marzena Moczala, Adam Danel5, Joanna Markocka, Sebastian Budniok, Jacek Sojka, Szymon Sikora, Sylwia Cycer, Joanna Olszar, Kamila Grzybek, Małgorzata Gawłowska, Michalina Michulec, Monika Prościewicz, Grzegorz Krzempek, Krzysztof Przybyła, Grzegorz Kieloch, Michał Szczypka, Radosław Macieiczek, Michał Kuś, Amadeusz Pala, Anna Cebula, Agnieszka Ząber, Patrycja Szczotka, Zbigniew Sojka, Iwona Danel, Barbara Gandor, Anna Bronowska, Grzegorz Strządała, Agnieszka Niemiec, Ewelina Kuś, Artur Kuś, Remigiusz Borys, Sonia Pustelnik, Anna Pala, Urszula Labzik, Edyta Holeksa, Magdalena Szary, Gabriel Greń, Sandra Borys, Barbara Sojka, Agnieszka Juraszek, Natalia Brane, Kornelia Polok, Barbara Skorupa.

 

Od redakcji: W tekście zamieszczono winiety wszytkich pierścieckich kalendarzy ściennych drukowanych na początku w Drukarni Jerzego Małysza w Górkach Wielkich, a później w innych oficynach wydawniczych. Każdy z kalendarzy liczy 14 kart o wymiarach 30 cm x 30 cm. Każdy rysunek na karcie jest opisany i opatrzony stosownym komentarzem-cytatem z twórczości Zofii Kossak. Na trzeciej stronie zamieszcza się kalendarz skró- cony, a na ostatniej mapkę Pierśćca.


Robert Orawski „Wesołe Emerytki"

Dla wielu emerytów i rencistów czas zaprzestania aktywności zawodowej może być bardzo trudny, niektórzy nawet muszą się zmierzyć ze zjawiskiem kryzysu psychicznego. Gdy minie fascynacja wolnym czasem, przejawia się on na ogół wzrostem negatywnych odczuć, smutkiem czy drażliwością, nastroje te mają charakter indywidualny. Zdarza się, że uczucia te są tak silne, iż wywołują u rencisty lub emeryta poczucie bezradności, bierności, a czasami apatii i ogólnego niezadowolenia. Wielu 50-60-latków pogodziło się jednak z „wiekiem dojrzałym" i odkryło jego inne możliwości twórcze. Szczególnie aktywne są kobiety, które być może mają psychikę mocniejszą od mężczyzn i potrafią dostrzec uroki i radości życia. Gerontolodzy są zdania, że aktywność w wieku starszym, to lek na wszelkie dolegliwości, zwłaszcza natury emocjonalnej. W skoczowskiej gminie istnieje wiele stowarzyszeń, w których aktywnie udzielają się osoby starsze m.in. Klub „Wesołych 1 czerwca 1996 r. w Karwinie, w Darkowie, w parku Laiyscha. Od lewej: Krystyna Bujok, Paulina Zabdyr, Wanda Dziendziel, Alicja Romowicz, Mana Kłoda, Elżbieta Kwaśna, Halina Walentowicz, Agnieszka Dędys

Na imieninach u ks. proboszcza Krzysztofa Klajmona;

Lipiec 1996 r. Na dożynkach w Gutach, w Czechach, w sierpniu 1997 r. Emerytek". Jest to stowarzyszenie kole- żeńskie, bez statutu, składek członkowskich i księgowości. Nikomu to jednak nie przeszkadza spotykać się, poznawać nowe miejsca i ludzi. W 1995 roku trzy panie, Alicja Romowicz, Hermina Ciemała i Maria Rygielska postanowiły umilać sobie życie, wyjeżdżać na wycieczki, żyć inaczej, ciekawiej. Swoim pomysłem zainteresowały innych, pogodnych i radosnych ludzi, dlatego 15 czerwca 1995 r. powstał nieformalny Klub „WESOŁYCH EMERYTEK", którego nazwę zaproponował prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA" Józef Koniorczyk. Do klubu początkowo wstąpiło 15 osób, ale już po trzech latach dołączyło 17 chętnych. W ciągu następnych czterech lat pojawiały się kolejne członkinie, chociaż niektóre rezygnowały z powodu złego stanu zdrowia. Niestety w tym okresie 10 zmarło.

 

Z czasem w klubie pojawili się i panowie. Większość „Wesołych Emerytek" - klubowiczek przynależy do niego niemal od początku. W 2003 r. w „Weso­ łych Emerytkach" zrzeszało się 36 kobiet i 4 mężczyzn, a obecnie 43. Część z nich jest z poza gminy, co wzbogaca spotkania i ożywia je regionalnie.

 

Od wiosny do jesieni „Emerytki" organizują atrakcyjne wycieczki po bliższej i dalszej okolicy. Regularnie wyruszają na szlak wycieczkowy z Jaworzynki do Promnic koło Pszczyny i z Mostów do Karwiny. Trzy razy przeprawiły się przez Bałtyk jadąc promem do Szwecji. Biorą udział 31 marca 1998 r. Spotkanie urodzinowe emerytek w karczmie, w Jeleśni 9 W pałacyku myśliwskim w Promnicach koło Pszczyny, w czerwcu 1998 r. Na spotkaniu urodzinowym w Jaworzu-Nałężu. Olga Sobolewska, Emilia Banot, Helena Hussarek, Aniela Krajewska, Marta Gruszczyk,

 

8 sierpnia 2002 r. Przed jaskinią na Morawach. Od lewej: Łujca Jaikner, Krystyna Zatorska, Alicja Romowicz, Kazimiera Palacka, Olga Sobolewska, Bernadeta Tomaszko, Stanisław Tomaszko, Stefania Jarczok

 

10 grudnia 2002 r. Wigilijka „Pod Delfinem " w Ochabach. Siedzą od lewej Robert Orawski, ks. Adam Podżorski, ks. Alojzy Zuber, Marian Bronowski. Stoją od lewej: Krystyna Heller, Krystyna Bujok, Emilia Boruta, Stanisława Cywka, Helena Hussarek 11  w grzybobraniach i festynach.

 

Spotykają humor i wzajemna życzliwość to źródl się z ciekawymi ludźmi, urządzają przyję- optymizmu i pogody ducha, cia świąteczne i urodzinowe, na które za- „Wesołe Emerytki" angażują się tak praszają sponsorów i księży miejscowych że w pomoc dla ubogich i bezdomnych wyznań. Są też tańce i zabawy, bo dobry Istotę działalności klubu oddają słow

 

Luty 2003 r. W cukierni „Janeczka " w Wiśle. Marcin Cieślar z akordeonem. Stoją od lewej: Andrzej Gąsior, Andrzej Sala, Arkadiusz Olma, Bronisław Bojko

 

25 marca 2003 r. w Jeleśni. Od lewej: Elżbieta Kwaśna, Jan Waliczek, Stanisława Cywka, Marcin Cieślar, Emilia Boruta, Emilia Mroszczyk i Marcin Cieślar z akordeonem

 

10 marca 2004 r. DW„Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu. Siedzą od lewej: Stanisława Cywka, Alicja Romowicz, Józef Wierzgoń. Stoją od lewej: Dorota Kozłowska, Elżbieta Rojek, Mana Włodarczyk, Józef Musiał, Janina Bartecka, Zofia Kajzar, Marta Gruszczyk, Emilia Mroszczyk W parku Laryscha w Karwinie,

 

4 maja 2003 r. Spotkanie urodzinowe w Jaworzu-Nałężu, w lipcu 2003 r. Od prawej: ks. Andrzej Czyż, Emilia Mroszczyk, Marta Firuzek i Józef Wierzgoń księdza Andrzeja Czyża: Jest to pożyteczna i wdzięczna inicjatywa, aby starsi ludzie byli aktywni, mogli realizować swoje pomysły. Ważne jest, abyście mieli teraz jeszcze mniej czasu niż wtedy gdy pracowaliście, byście razem mogli być czynni, pomocni i zaangażowani społecznie". Jak zanotował ktoś z sympatyków klubu „bycie razem ułatwia im dostrzeganie pozytywnych aspektów ludzkiej egzystencji, poprawia samopoczucie fizyczne i psychiczne, jest okazją do nawią- zywania przyjaźni, znajdowania nowych przeżyć i przyjemności. Warto być z innymi i czynnie uczestniczyć w różnych formach życia kulturalnego, nie popadać w bierność, narzekać i użalać się nad sobą".

 

W 2003 r. klub „Wesołe Emerytki" stał się tematem pracy magisterskiej Justyny Szyndler pt. „Istota i rola rozwijania zainteresowań i form aktywności

 

14 lipca 2004 r. Urodzinowe spotkanie „Pod Delfinem " w Ochabach. Gustaw Potoczek, Jan Jakubczyk, Emilia Mroszczyk, Anna Sikora, Anna Baba, Aniela Krajewska,. Stoją od lewej: Anna Smolarz, Mana Obracaj, Alicja Romowicz, Karol Pszczółka, Stanisława Cywka, Maria Sołtysik, Janina Bartecka, Emilia Boruta, Marta Gruszczyk, Elżbieta Kwaśna, Bronisława Duda. Z tyłu, po lewej: Kazimierz Mroszczyk, Józef Wierzgoń

 

Od lewej: Emilia Mroszczyk, Janina Bartecka, Na promie, na Bałtyku. Od lewej: Alicja Romowicz, Danuta Rabin, Emilia Boruta nilia Boruta, Gizela Smolarz, Alicja Romów i Cywka adaptacji do okresu starości", obronie w Międzynarodowej Szkole Nauk o Edukacji i Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Praca ta jest do wglądu w siedzibie klubu. 55% to wdowy i wdowcy. Mieszkają z rodziną lub samotnie. 35% to osoby zostające w związku małżeńskim, mieszkające razem (z wyjątkiem jednej osoby. 10% osób jest stanu wolnego i mieszka z rodziną. Jedna para poznała się w klubie i pobrała. Wykonywały różne zawody. Były pelusznikami, pilśniarzami, modystkami kucharkami, krawcowymi, nauczycielkami sprzątaczkami, sekretarkami, księgowymi a niektórzy blacharzami samochodowymi pracowali fizycznie przy taśmach produkcyjnych i przy obsłudze maszyn. Większość jest na emeryturze ponad 10 lat. Żadna z osób nie włączyła się w działalność klubu „Wesołe Emerytki" zaraz po zakoń- czeniu pracy zawodowej.

 

Przed Zameczkiem Prezydenckim w Wiśle. Helena Kozłowska, Dorota Kozłowska, Stanisława Cywka, Emilia Boruta, Aniela Krajewska, Ludwik Krajewski, Karol Sitek, Alicja Romowicz, Janina Bartecka, Monika Sitek, Alicja Romowicz J3B Klub ten od wielu osób doznaje życzliwości, gościnności, wsparcia, jest on bowiem postrzegany, jako stowarzyszenie bardzo potrzebne ludziom. Zmiana choćby na chwilę trybu życia, obcowanie z ludźmi pełnymi entuzjazmu dodaje klubowiczkom sił życiowych, utwierdza je w przekonaniu, że radość i uśmiech nie muszą być zależne od biedy czy bogactwa. Ale taka postawa, wbrew pozorom, wymaga nieco wysiłku. Potrzebna jest bowiem chęć zbliżenia się do środowiska, które wydaje się, ma dobry sposób na przedłużenie młodości. Należy włączyć się w działalność Klubu i zaistnieć w nim w sposób aktywny. Klub „Wesołe Emerytki" jest otwarty dla każdego, kto chce zmieniać siebie i poznawać lepiej otaczający go świat.

 

Karol Kajzer Wydarzenia 2004 roku

 

STYCZEŃ

 

1 stycznia - Obfity i mokry śnieg, padający od Sylwestra przez cały dzień, połamał drzewa i linie telefoniczne. Na granicy Wiślicy i Ochab drzewo zwaliło się na szosę katowicką. Zwalone drzewa tarasowały drogi jeszcze w kilku miejscach. Służby drogowe z trudem utrzymywały przejezdne najważniejsze odcinki szosy. Mróz był umiarkowany, ok. -5 st. w dzień. Wieczorem opady śniegu zanikły.

 

3 stycznia - Z pomieszczeń pływalni „Delfin" w Skoczowie skradziono dwa laptopy i neseser.

 

11 stycznia - Po raz dwunasty, podobnie jak w całej Polsce, zagrała w Skoczowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W cieszyńskiem najwięcej działo się wła- śnie w Skoczowie. Impreza z koncertami odbywała się w dużym namiocie na rynku. Podczas zbiórki zebrano ponad 37.500 zł, to jest o ponad 200 zł więcej niż w roku poprzednim.

 

16 stycznia - W Miejskim Domu Kultury w Skoczowie gościł słynny uzdrowiciel Cliv Harris. Była to już jedna z kolejnych wizyt w tym mieście i podobnie jak poprzednie, cieszyła się dużym zainteresowaniem Koncert WOŚP w namiocie na skoczowskim Rynku. Fot. Małgorzata Orawska

Kwesta przed kościołem pw. Św. Piotra i Pawła. Z tyłu Wojciech Tatka. Fot. Małgorzata Orawska Sztab WOSP w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie. Od lewej m.in.: Klaudia Zeman, Danuta Dańska, Monika Wójcik, Piotr Welc, Jacek Wulczyński, Sławomir Lebiedzik, Grzegorz Greń, Jerzy Adamek. Fot. Małgorzata Orawska

 

17 stycznia - 60 par bawiło się na Balu Szkolnym zorganizowanym przez Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 3. tzw. Jedynki w skoczowskim Domu Kultury. Poza dobrą muzyką, smacznym posiłkiem, urządzono konkurs z cennymi na grodami. Dochód w wysokość ponad 6,5 tysiąca zł przeznaczono na pomoc dla najbiedniejszych dzieci szkoły.

 

20 stycznia - W Wiślicy, na podwórku obejścia znaleziono martwego 74-letniego mężczyznę. Prawdopodobnie poślizgnął się przy odśnieżaniu i uderzył głową o zamarznięty grunt, ponosząc śmierć.

 

25 stycznia - zmarł Józef Stec ze Skoczowa, inż. projektant budowlany, działacz harcerski, założyciel drużyny harcerskiej im. K. Miarki w Skoczowie w 1958 r. Urodził się w 1920 r., w 1949 r. ukończył Politechnikę Gliwicką. Wyróżniony za projekt metra warszawskiego. Zaprojektował m.in. 15 szkół „tysiąclatek", pawilon handlowy PSS w Skoczowie.

 

29 stycznia - Rada Miejska w Skoczowie odrzuciła projekt uchwały o wygaśnięciu mandatu radnej Janiny Rymorz-Olszowskiej, do czego wezwał Radę wojewoda śląski. Radnej postawiono zarzut złamania prawa w związku z prowadzeniem dzia- łalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminy. - Zarząd Towarzystwa Miłośników Skoczowa spotkał się z autorami, redaktorami i sponsorami „Kalendarza Miłośników Skoczowa 2004". - Handel na targowisku skoczowskim z powodu mrozu (-9 st.) dosyć słaby, choć dowieziono sporo prosiąt i zbóż. Cena pszenicy wynosiła 70 zł, pszenżyta i jęczmienia 65 zł, żyta 60, owsa 55 zł za 100 kg. 10 stycznia - wystawa malarstwa Gabrieli Pająk w Warsztacie Sztuk MDK pn. "Piękny jest ten świat, a zwłaszcza konie". Fot. Julia Broda Buhajki sprzedawano po 560 zł, cieliczki po 500, prosięta po 80-100 zł za szt. Dużo było gołębi, od 15 do 20 zł za sztukę.

 

30 stycznia - Policja zatrzymała w Harbutowicach 50-letniego złodzieja prądu pobieranego z linii napowietrznej przy pomocy instalacji własnej roboty.

 

31 stycznia - Adam Małysz zwyciężył w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem (133,5 i 130,5 m.), zdobywając mistrzostwo Polski.

 

LUTY

 

1 lutego - W Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu rozpoczął urzędowanie Krzysztof Krzyżanowski, nowy dyrektor zakładu.  Janusz Badura został nowym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Skoczowie. Jego poprzedniczka Maria Kożdoń odeszła na emeryturę.

 

3 lutego - Dwóch mężczyzn, w sposób podstępny i zuchwały, okradło kantor na Starym Targu w Skoczowie, legitymując się jako funkcjonariusze policji w poszukiwaniu rzekomo fałszywych banknotów. Właścicielkę kantoru wraz z pieniędzmi zabrali samochodem do Sądu Rejonowego w Cieszynie dla „zbadania" banknotów. Tam po prostu zniknęli z pieniędzmi.

 

5 lutego - Przy ul. Krzywej w Skoczowie włamano się do budynku biurowego prywatnej firmy, skąd zabrano sprzęt komputerowy, skaner i telefon.

 

8-9 lutego - W godzinach południowych wystąpiły gwałtowne burze śnieżne, z silnym wiatrem i obfitymi opadami śniePo spektaklu "Wakacjuszki, który odbył się w Miejskim Domu Kultury

 

15 lutego. Od prawej: Emilia Krakowska, Robert Orawski, Helena Wajda, Ewa Kukla. Fot. Dorota Noszka

W niedzielę 8 lutego burzy towarzyszyły grzmoty i błyskawice. Temperatury zmienne, podczas burz od +5 do zera i do -5 st. w nocy.

 

14 lutego - W auli Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu odbył się bal karnawa- łowy urządzony przez rodziców Sekcji Judo LKS w Simoradzu. Dobrą zabawę zapewnił zespół TWICE, piwo podawano gratis a po zakończeniu zabawy zapewniono odwóz uczestników do domu

 

16 lutego - Krótko po północy ogień strawił jeden z baraków firmy budującej drogę ekspresową nr S-1 w Skoczowie. Barak usytuowany był na wale rzeki Wisły.

 

20 lutego - Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik, wiceprzewodniczący Rady Euroregionu „Śląsk Cieszyński-Teśinske Slezsko" uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli polskich i czeskich stron euroregionu w Rychnovie nad Knéznou w RC.

 

25 lutego - W Pogórzu, na krajowej „jedynce", w godzinach popołudniowych doszło do zderzenia trzech samochodów, w tym jednej ciężarówki. Kierowca seicento dostał się do szpitala. - Rada Miejska w Skoczowie postanowi- ła zaskarżyć do Sądu Administracyjnego zarządzenie wojewody śląskiego o decyzji w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Janiny Rymorz-Olszowskiej. - Do śmiertelnego wypadku doszło po południu na drodze w Skoczowie, przy granicy z Międzyświeciem. Z jadącym do Cieszyna ciężarowym mercedesem, zderzył się czołowo renault, prowadzony przez Marcjan Gepfert z dziećmi na "Balu Przebierańców" z nagrodami w MDK,

 

24 lutego.33-letniego bielszczanina. Renault został całkowicie zgnieciony, a kierowca zmarł na miejscu. Usuwanie szkód potrwało do godz. 21.

 

27 lutego - Do samochodu Opel, stoją- cego na ul. Stalmacha w Skoczowie dokonano włamania. Po wybiciu szyby złodziej zabrał 30 baloników twix i 2 słoiki kawy. Na ulicy Objazdowej zniknął dziecięcy wózek. Z mieszkania przy ul. Podkępie skradziono gotówkę i radiomagnetofon o łącznej wartości 8,5 tys. zł. Luty - Pogoda w lutym była dość kapry- śna. Do 10. lutego temperatury wynosiły w granicach +7 do +12 st. Kolejne 2 dni były mroźne do -18 st., następne kilka dni cieplejszych, od -5 do +3 st. W trzeciej dekadzie 3 dni do -10 st., a ostatnie dni na przemian dodatnie i ujemne wartości temperatury. W ciągu miesiąca 13 dni z opadami śniegu, 7 dni pogodnych. Częste, przeplatanki temperatur, rozpogodzeń i zachmurzeń

 

 MARZEC

 

4 marca - Na wiejskim zebraniu w Ochabach uchwalono ufundować pomnik Józefa Pietera urodzonego w Ochabach, profesora psychologa i pedagoga, rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, żyjącego w latach 1904-1987. Przyjęto również uchwałę w sprawie wprowadzenia w sołectwie nazewnictwa ulic

 

6 marca - Wiejskie zebranie w Między- świeciu dokonywało wyboru sołtysa i rady so- łeckiej. Sołtysem została ponownie Zofia Promocja tomiku poezji "Krople lirycznego nasycenia" w Warsztaci Sztuk MDK Od lewej: Beata Sabath, Agnieszka Żur, Sonia Nowosielska, Anita Pancer, Małgorzata Gawłowska. Fot. Julia Broda Macura. Postanowiono odłożyć kwestię nazewnictwa ulic w sołectwie do przyszłorocznego zebrania. - Mariusz Duda ze Skoczowa, zawodnik LKS „Wyzwolenie" Simoradz zdobył III miejsce i brązowy medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Judo w Opolu.

 

11 marca - Pierwszy w tym roku udany targ w Skoczowie. Było dużo prosiąt, drobiu, warzyw, owoców i zboża. Wielu też było kupujących. Ceny od dłuższego czasu na jednym poziomie. Pszenica 70 zł, pszenżyto i jęczmień 65, żyto 60, owies 55 zł za kwintal. Buhajki 550, cieliczki 500, prosięta 80-100 zł za sztukę. Przywieziono dużo gołębi różnych ras po 10,15, 30 i 50 zł. Jajka liczono po 40 gr za sztukę. - W Domu Wczasowym „Beskid" w UstroniuHermanicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze skoczowskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Sprawozdanie zarządu złożył dotychczasowy prezes Józef Kopiec z Cieszyna. Uczestnicy wybrali 7-osobowy zarząd. Nowym prezesem Podokręgu został Bogusław Walica z Zebrzydowic.

 

15 marca - Na III Mistrzostwach Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w Narciarstwie Alpejskim w Szczyrku w reprezentacji Skoczowa I miejsce zajął Rafał Kałuża w kategorii mężczyzn do 7 marca. I Zimowa Spartakiada Samorządowców Ziemi Cieszyńskiej na Złotym Groniu, na której drużyna ze Skoczowa zająła 7 lokatę. Od lewej: Marek Oborny (nie startował) Halina Oborny, Jerzy Malik, Władysław Czyż, Ewa Bojda, Grzegorz Szwedo, Maciej Bany lat 36, a II miejsce burmistrz miasta Jerzy Malik w swojej kategorii. Zwycięzcy otrzymali puchary. - Adam Małysz mistrz skoków narciarskich z Wisły został laureatem „Wiktory 2005" i odebrał w Warszawie statuetkę dla najlepszego sportowca. A. Małysz posiada już 6 statuetek „Wiktora".

 

17 marca - Do starego młyna w Ochabach włamał się złodziej, który wymontował licznik energii elektrycznej i kilka drewnianych elementów.

 

25 marca - Złodzieje włamali się do dwóch piwnic w bloku przy ul. Morcinka w Skoczowie i skradli rowery górskie. - W Ochabach otwarto pierwszą w Polsce stałą galerię sztuki w Stadninie Koni. Na wernisażu zaprezentowano wystawę malarstwa, rysunku i fotografii artystów współczesnych oraz z XIX w. pn. „Konie i pegazy". Organizatorem galerii jest istniejąca od 2001 r. „Galeria Art Hippica".

 

31 marca - W Skoczowie, na koniec kwartału zarejestrowanych było 1618 bezrobotnych, w tym 135 absolwentów i 178 osób z prawem do zasiłku. W powiecie liczba bezrobotnych wyniosła 10.597 osób.

 

KWIECIEŃ

 

1 kwietnia - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skoczowie Kazimierz Szott zgłosił na sesji Rady pomysł przeniesienia Liceum Ogólnokształcącego do budynku skoczowskiego Zespołu Szkół 18 marca, foyer Uniwersytetu Śląskiego w Karwinie. Wernisaż wystawy Soni Anny Nowosielskiej w ramach współpracy Skoczowa za Karwina. Od lewej: Józef Adamek, Konsul RP w RC Andrzej Kaczorowski, Sonia Anna Nowosielska, Robert Orawski Zawodowych na Bajerkach. Pomysł ten był niezwykłym zaskoczeniem dla niektórych.

 

2 kwietnia - Odbył się IX konkurs dla młodzieży gimnazjów i szkół podstawowych skoczowskiej gminy pn. „Czy znasz swoją gminę?" zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Zwycięzcami zostali: Dorota Herok, Marta Wierzgoń i Damian Rucki gimnazjaliści oraz Marcin Orzeł, Anna Kubala i Daniel Sierowicz - drużyna Ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie.

 

2/3 kwietnia - Na Górnym Borze w Skoczowie nieznany sprawca wypompował 540 ropy z zaparkowanych tam trzech cię- żarówek. Na terenie bazy Hydrobudowy odcięto 200 m aluminiowych przewodów ze słupów energetycznych.

 

3 kwietnia - Mieszkańcy sołectwa Kowale odrzucili na zebraniu wiejskim projekt wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi.

 

9 i 10 kwietnia - Ulicami Skoczowa i przez rynek przemaszerował tradycyjny pochód z „Judoszem", którego spalono w Wielki Piątek przy remizie strażackiej. Tradycyjny obrzęd utrwalony został przez ekipę telewizji i reporterów prasy. 10 kwietnia - Na granicy Międzyświecia i Kisielowa vw passat z niemiecką rejestracją, prowadzony przez 21-letniego mieszkańca Iskrzyczyna rozbił się na drzewie. Kierowca i pasażerka zginęli. "Judosz" z halabardnikami na skoczowskim rynku. Fot. Ewa Bojda

 

11-12 kwietnia - Święta Wielkanocne przebiegały z deszczem i słońcem. W pierwsze święto deszcz ciągły, z temperaturą 10 st. W śmigust słonecznie i ciepło 14 st. Noce chłodne: 5 i 4 st. - W Ochabach strażacy wyjechali z drabiną, aby zdjąć kota zaplątanego na drzewie wśród gałęzi.

 

14 kwietnia - W barze przy ul. Górny Bór w Skoczowie policja ujęła mieszkańca miasta, posiadającego przy sobie jedną sztukę, a w mieszkaniu 50 szt. amunicji kaliber 9 mm.

 

16 kwietnia - W Miejskim Domu Kultury obradowali członkowie Towarzystwa Miłośników Skoczów na walnym zebraniu sprawozdawczym. Prezes Towarzystwa Robert Orawski wręczył uroczyście burmistrzowi Jerzemu Malikowi ufundowany przez Towarzystwo, pozłacany łańcuch z herbem miasta, symbol władzy burmistrzowskiej.

 

18 kwietnia - Na ulicy Bielskiej w Skoczowie wieczorem napadnięty został mieszkaniec miasta, którego sprawcy pobili i skradli zegarek i gotówkę, Zaraz potem zostali ujęci przez patrol policji.

 

19-21 kwietnia - Obchodzono „Dni OHP na Podbeskidziu". W Gminnym Centrum Informacji w Skoczowie odbywaFormacja Taneczna "Eksperyment" z Gimnazjum nr 2 w Skoczowie, która

 

17 kwietnia, w II Turnieju Tańca Disco zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Skoczowie zdobyła 1 miejsce. Fot. Dorota Noszka .W Domu Kultury odbył się przegląd twórczości młodzieży Hufców Pracy w Bielsku-Białej, Żywcu i Skoczowie.

 

20 kwietnia - Zmarła Antonina Loster długoletnia nauczycielka i działaczka społeczna w Skoczowie, kurator sądu dla nieletnich w Cieszynie i opiekun społeczny d.s. młodzieży. Członek ZBoWiD i PKPS. Urodzona w Kętach w 1910 r.

 

22 kwietnia - W Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie zorganizowano Forum Przedsiębiorczości dla uczniów na temat przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

 

23 kwietnia - Odbyło się Zebranie Ogólne członków Koła im. Edwarda Biszorskiego. Sprawozdanie z działalności zarządu za miniony rok złożył Karol Kajzer prezes koła. W związku z 95-leciem urodzin artysty, działacz PTTK Tadeusz Tobiasiewicz wygłosił okolicznościowy odczyt pt. „Biszorski artysta i turysta". W zebraniu uczestniczyły nauczycielki szkół podstawowych, prowadzące lekcje z zakresu edukacji regionalnej. - Podczas III edycji zawodów bowlingowych „O Puchar Przechodni Krytej Pływalni" rywalizowały reprezentacje księży ewangelickich, przedstawicieli Policji oraz samorządowców.

 

24 kwietnia - Miejski Dom Kultury zorganizował przegląd archiwalnych filmów o Skoczowie i spotkanie z Franciszkiem Dzidą, pochodzącym z Chybia, twórcą filmów fabularnych krótko i pełnometra- żowych, fotografikiem i malarzem. W kwietniu rozpoczęła się budowa domu komunalnego przy ul. Bielskiej. Fot. Ewa Bojda

 

 28 kwietnia - W Cieszynie rozegrany został Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół zawodowych Cieszyna, Międzyświecia i Skoczowa. Laureatem został Ireneusz Hutta z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skoczowie. III miejsce zajął Szymon Szymala również ze Skoczowa.

 

30 kwietnia - W Skoczowie odbyły się zawody I Beskidzkiego Regionalnego Mityngu Olimpiad Specjalnych w Bowlingu (Kręgle).Udział wzięło 36 zawodników z 6 sekcji działających w domach pomocy społecznej w Skoczowie, Drogomyślu Pogórzu i Strumieniu.

 

MAJ

 

1 maja - Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. O północy 31 kwietnia, na przywitanie Unii ze wzgórza Kaplicówki wystrzelano kolorowe fajerwerki. Strzelały także korki od szampanów przyniesione przez osoby, które zebrały się na Kaplicówce i ulicach miasta. Odegrano hymn skoczowski i unijny. - Pod pomnikiem „Poległym za polskość Śląska" zebrali się członkowie skoczowskiej lewicy z okazji Święta Pracy. Obecni byli: posłowie Antoni Kobielusz i Jan Sztwiertnia, burmistrz Jerzy Malik, jego zastępca Jan Korzonek, szefowie RP i RM SLD Alfred Brudny i Piotr Swoboda. Złożono kwiaty pod pomnikiem. Spotkanie uczestników uroczystości odbyło się w Miejskim Domu Kultury.

 

2 maja - Nad Górkami i Ustroniem przeszła gwałtowna ulewa. W Górkach woda zalała piwnice, obiekty gospodarcze, zasiewy, szkółkę leśną, przelewała się przez przepusty i drogi. Przez kilka godzin Trębacze pod kierunkiem T. Grenia grają na Kaplicówce skoczowski hejnał. Fot. Robert Orawski

 

7 maja - Wieczorem na ulicy Góreckiej w Skoczowie, kierowca talbotu, wiozący 45-letnią pasażerkę uderzył w przydrożne drzewo. Pasażerka poniosła śmierć. - W Krytej Pływalni „Delfin" organizowane zostały III Samorządowe Zmagania w Pływaniu i Bowlingu w ramach I Samorządowej Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej 2004.

 

8 maja - W skoczowskim Domu Kultury odbył się „V Wieczór Skoczowianki" zorganizowany przez TMS i MDK, którego bohaterkami były: Anita Krużołek, Sonia Nowosielska, Halina Kobza i Janina Żagań. Imprezę, na wzór dawnego „TeleEcha" prowadziła Małgorzata Orawska.

 

15 maja - Gimnazjum w Pierśćcu nadano imię Zofii Kossak.

 

16 maja - Sławomir Kohut z Pogórza zajął drugie miejsce w generalnej klasyfikacji 57. Wyścigu Pokoju w Pradze. Zwycięzcą został Włoch Michele Scarponi. Seweryn Kohut, brat Sławomira zwycię- żył w klasyfikacji górskiej.- Nastąpiło nagłe ochłodzenie. W górach sypnęło śniegiem. Na nizinach gwałtowne burze i deszcz, w Drogomyślu i okolicy grad. W rejonie Skoczowa temperatura 7 st., w nocy 3 st.

 

16-22 maja - Odbył się IX festiwal Panoramy Sztuki Chrześćjańskiej „Musica Sacra" w Skoczowie. Cykl imprez zainaugurował koncert kwintetu instrumentów dętych Filharmonii Śląskiej z Ostrawy w kościele św. Piotra i Pawła. Ponadto koncertowali artyści z Ukrainy, był chór Matura w Liceum Ogólnokształcącym w Skoczowie. Fot. Małgorzata Orawska

" W z muzyką cerkiewną, prezentacje poezji, wystawa. W finałowym koncercie wystąpił Krzysztof Kolberger.

 

21 maja - Skoczowski Dom Kultury zorganizował kolejną edycję Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. W imprezie wzięło udział 8 zespołów ze szkół Skoczowa i Pogórza, w tym zespoły wokalne i taneczne.

 

22 maja - Po raz 27. skoczowskie koło PTTK zorganizowało Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów z metą na Stożku. Na miejscu przygotowano konkurs wiedzy z zakresu gwary i turystyki. Nagrody zdobyli uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej na Górnym Borze.

 

25 maja - Maciej Bieniek z Ochab zdobył I miejsce w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Rolnictwa, KRUS i Państwową Inspekcję Pracy. Podsumowanie odbyło się w siedzibie KRUS w Bielsku-Białej. - W węgierskim Wyszehradzie odbyła się uroczysta ceremonia podpisania umowy partnerskiej w ramach „Zdrowych Miast". Burmistrz Jerzy Malik podpisał umowę o współ- pracy z Martinem (Słowacja), Karviną (Czechy) i Bekescsabą (Węgry).

 

27 maja - Na skoczowskim targowisku rolnicy skarżyli się na wysokie opłaty targowe i stosowany zakaz przez parkingowych wjazdu samochodami na plac targowy, po odbiór większej ilości zboża. Ceny zbóż nieco zwyżkowały, choć różnice, w stosunku do poprzednich cen nie były zbyt duże. Pszenica 75 zł, pszenżyto, jęczmień i owies jednakowo, po 60, a żyto 55 zł. "Wesołe nutki" ze szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu na Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży Skoczowskiej Gminy zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Skoczowie. Fot. Dorota Noszka

 

28 maja - Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak" zorganizowało Międzyszkolny Dzień Europejski dla młodzieży. Impreza odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie.

 

31 maja - Członkowie Towarzystwa Mi- łośników Skoczowa spotkali się na Kaplicówce, na tradycyjnym smażeniu jajecznicy. Maj - Pod koniec miesiąca Towarzystwo Miłośników Skoczowa wydało swoją 40 publikację książkową. Był to kolejny zbiór opowiadań gwarowych pt. „Roztomili ludeczkowie", zaprezentowanych przez laureatów IV Konkursu Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim, który odbył się w 2002 r.

 

CZERWIEC

 

4 czerwca - Marek Schuster, zawodnik ekstremalnych sportów z Augsburga osiągnął kolejny, niezwykły wyczyn, tym razem w Skoczowie. W ciągu 24 godzin biegał po 305 schodach prowadzą- cych na Kaplicówkę Aleją Jana Pawła II i w sumie pokonał 145820 stopni. - W Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie wręczone zostały nagrody i dyplomy Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego SCHOS: Po 24-godzinnym biegu po schodach wiodących na Kaplicówkę (305). Od lewej współorganizatorzy "Schodów do nieba": Jarosław Czyż, Robert Orawski, Marek Schuster, Ewa Kukla, (-). Fot. Dorota Noszka. Dla Szkół Morcinkowskich w Polsce. Konkurs organizowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie w 40. rocznicę śmierci Gustawa Morcinka.

 

4-6 czerwca - W trakcie XXXVII Dni Skoczowa odbyły się m.in. zawody Młodzieżowych Drużyn Strażackich, Turniej Piłki Siatkowej OSP, Turniej szachowy „O Puchar Trytonowego Grodu", „Zjazdy rurą na czas" w Krytej Pływalni „Delfin" i inne. Na rynku rywalizowano w mistrzostwach miasta w rzucie beretem. Przeprowadzono również plebiscyt na nazwę skoczowskiego „utopca". Zgłoszono 32 propozycje. Gwiazdami Dni Skoczowa było m.in. „Stare Dobre Małżeństwo".

 

9-12 czerwca - Z oficjalną wizytą gościła w Skoczowie 17-osobowa delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Kreuztal w Niemczech z burmistrzem Rudolfem Biermannem i radnymi. Goście zwiedzili gminę Skoczów, Ustroń, Wisłę i Trójwieś. W Kowalach odbyło się spotkanie z udziałem skoczowskich radnych i członków TMS.

 

12 czerwca - Ze słupa trakcyjnego na moście kolejowym w Skoczowie, wskutek poślizgnięcia spadł 20-letni mężczyzna do rzeki Wisły. Nieprzytomnego odwieziono do szpitala w Bielsku-Białej. Podejrzewano, że wypadek był efektem młodzieńczej brawury.

 

13 czerwca - W całym kraju przeprowadzono, po raz pierwszy w Polsce, wybory deputowanych do parlamentu europejskiego, przy niskiej frekwencji wynoszącej niewiele ponad 20 % uprawnionych. W powiecie cieszyńskim do wyborów poszło 21,5 % uprawnionych. W Skoczowie tak samo. Najwięcej głosów na Śląsku otrzymali: v3 Występ "Starego Dobrego Małżeństwa" na estradzie MDK, na zakończenie XXXVII Dni Skoczowa. Fot. Dorota Noszka Jerzy Buzek, Adam Gierek, Maciej Giertych, Jan Olbrycht, Genowefa Grabowska, Małgorzata Handzlik.

 

19 czerwca - Odbył się XVI Cross świętojański im. Jana Marka w Pogórzu. W biegu głównym startowało 126 zawodników. Zwycięzcami zostali: wśród mężczyzn Siergiej Fiskowicz z Ukrainy, wśród kobiet Olga Kotowska także z Ukrainy. Kornelia Wojnar z Pogórza zdobyła 3 miejsce. Były też biegi dla maluchów i młodzieży. - Oficjalne otwarcie boiska przy Gimnazjum nr 2 w Skoczów po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych. Na płycie rozegrano turniej piłkarski drużyn oldbojów, OSP, parafii Ochaby, nauczycieli, dziennikarzy i Urzędu Miejskiego.

 

24 czerwca - Ukazała się w sprzeda- ży „Kronika Skoczowska 2004" nr 18 - publikacja Towarzystwa Miłośników Skoczowa.

 

25 czerwca - W Skoczowie, na posiedzeniu wyjazdowym obradowała Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 

26 czerwca - Wielkim piknikiem, przy pięknej pogodzie, zakończono jubileuszowe obchody 100-lecia szkoły „Jedynki". Publiczność dopisała, licznie stawili się nauczyciele i dawni uczniowie. Zabawę uświetniły występy dzieci i zespołów muzycznych, a także duet tenorów. Wydano księgę pamiątkową "100 lat Jedynki 1903-2003".

 

27 czerwca - Komputer z osprzętem skradziono w nocy z biura Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Pogórzu. Z firmowego auta ukradziono radio-odtwarzacz.

 

LIPIEC

 

3 lipca - „Trybuna Śląska" opublikowała dochody i stan majątkowy radnych Skoczowa. Za najbogatszego uznano Romana Korwina - właściciela opla omegi, z majątkiem szacowanym na 370 tys. i dochodem 92 tys. zł. Rocznie. Najbiedniejszym okazuje się Romuald Cieślar - były naczelnik Miasta i Gminy Skoczów, rencista z dochodem 14.635 zł.

 

9/10 lipca - Z drogowego walca stoją- cego w Pogórzu, w nocy ktoś wymontował i zabrał akumulator.

 

11 lipca - Policja ujęła w Skoczowie trzech nieletnich sprawców kradzieży roweru górskiego, ukradzionego mieszkańcowi Międzyświecia.

 

16-19 lipca - Skoczowski zarząd koła PKPS wydawał nową i używaną odzież oraz obuwie potrzebującym, ubogim mieszkańcom gminy. Dla 101 osób wydano ogółem 677 sztuk odzieży.

 

17 lipca - W Ochabach odbyła się III Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Sołectw Gminy Skoczów. Do konkurencji należały m.in.: bieg w workach, slalom oponami traktorowymi, przecinanie kloca drewna, rzuty workiem wypchanym słomą, turniej strażacki, przeciąganie liny, bieg na szczudłach. Zawody wygrali ochabianie. Gościem imprezy był burmistrz Skoczowa Jerzy Malik. Spartakiadę zakończył festyn.

 

19 lipca - Nad Skoczowem i okolicami przeszła popołudniu gwałtowna nawałnica deszczu i wichura. W Skoczowie na jednej z kamienic i w Harbutowicach wichura zerwała dachy. Kilka przewróconych drzew w Harbutowicach zatarasowało drogę krajową. Woda zalała niektóre piwnice. Uszkodzone zostały linie energetyczne. Ochaby i okolica pozbawione zostały przez 5 godzin prądu. W dniu poprzednim wichura przeszła nad Ustroniem, Goleszowym i Cieszynem.

 

23 lipca - W kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Skoczowie stwierdzono uszkodzenie ostrym narzędziem czterech obrazów z wizerunkami świętych.

 

27 lipca - W zakładzie fotograficznym w Skoczowie przy ul. Bielskiej wybito nad ranem szybę i skradziono 4 aparaty. - Studio Artre z Krakowa wystawiło w skoczowskim Domu Kultury spektakl teatralny dla dzieci „Pan Twardowski". - Rada Miejska w Skoczowie na XXIII sesji uchwaliła Program Rozwoju Lokalnego Gminy. Rada upoważniła również burmistrza do udzielenia poręczenia finansowego zakładowi POLKAP.

 

31 lipca - Na koniec lipca zanotowano w gminie Skoczów 1545 osób bez pracy, w tym 11 absolwentów. Bezrobotnych z prawem do zasiłku było 154. W powiecie liczba bezrobotnych wynosiła 9.956, w tym 78 absolwentów i 940 osób z prawem do zasiłku.

 

SIERPIEŃ

 

1 sierpnia - Na Kaplicówce w Skoczowie odbył się IX Beztrunkowy Piknik zorganizowany przez Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów.

 

8 sierpnia - 13-letni chłopak złapany został w nocy podczas włamania do kiosku „Ruch" w Skoczowie przy ul. G. Morcinka. Złodziejaszka złapał mieszkaniec Skoczowa, który przekazał go policji.

 

10 sierpnia - Od kapliczki na Dolnym Borze w Skoczowie udała się tradycyjna pielgrzymka odpustowa do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Bielowicku.

 

12-19 sierpnia - Już po raz drugi skoczowska parafia ewangelicko-augsburska prowadziła wakacyjny, dzienny obóz języka angielskiego dla młodzieży w wieku 9-13 lat. W zajęciach uczestniczyło 55 dzieci.

 

14 sierpnia - Jubileuszowym piknikiem na boisku w Pogórzu spółdzielcy uczcili 55 rocznicę powstania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Skoczowie. Odbył się m.in. mecz piłki nożnej pracowników GS i konkurs przecinania drewnianego pnia.

 

15 sierpnia - Przy ul. Słonecznej w Skoczowie, po wyrwaniu skobla w piwnicy,  złodzieje ukradli dwa rowery górskie 23-25 sierpnia - 48 osób wzięło udział warte ok. 800 zł. w III Rajdzie Osób Niepełnosprawnych

 

19 sierpnia -90-lecie urodzin obchodzi- Gminy Skoczów. Trasa wiodła przez Be- ła Aniela Bolek, mieszkająca w Skoczowie skid Niski i Bieszczady ze zwiedzaniem znana gawędziarka, założycielka zespołów najciekawszych, turystycznie i historycznie ludowych „Senior" i „Chmurki", laureatka atrakcyjnych miejscowości i obiektów, wielu prestiżowych nagród. Urodziła się w 26 sierpnia - Na targu niższe ceny Ujsołach, w powiecie żywieckim. zbóż, dzięki dość dobrym plonom. Pszenicę liczono po 60 zł, pszenżyto i jęczmień koczy poświęcił nowowybudowaną kaplicę 55, żyto i owies po 50 zł za 100 kg. Wyższe w Wiślicy. W uroczystości wzięło udział 17 niż w lipcu natomiast były ceny prosiąt: duchownych, a także: Witold Dzierżawski - 120 do 200 zł za sztukę. Buhajki kosztostarosta cieszyński, Jerzy Malik - burmistrz wały po 650 zł, cieliczki 550 zł. Nie lada Skoczowa, jego zastępca Jan Korzonek i zainteresowanie wzbudzały efektownie przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz wykonane siodła na konie w cenie 650 Chrapek i 950 zł.

 

27 sierpnia - W kolejną, 9. rocznicę śmierci Edwarda Biszorskiego, przy grobie artysty na cmentarzu ewangelickim w Skoczowie spotkali się członkowie Koła im. E. Biszorskiego, TMS oraz przyjaciele i sympatycy, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Następnie na Kaplicówce odbył się wieczór wspomnień o artyście przy ognisku.

 

29 sierpnia - W Kiczycach, przy pięknej pogodzie odbyły się tradycyjne Do- żynki gminy Skoczów z udziałem starosty cieszyńskiego Witolda Dzierżawskiego i burmistrza Skoczowa Jerzego Malika. Honory gazdów pełnili Bogusława i Władysław Miechowie.

 

WRZESIEŃ

 

3-5 września - Po raz XII na skoczowskim rynku, ulicach miasta, w restauracjach i kawiarniach koncertowały Kapele Podwórkowe Śląska. Nie zabrakło również zespołów z Zaolzia. Nagrodę publiczności zdobyły „Trzy ofiary drogi do Europy" z Czerwionki-Leszczyn.

 

10-12 września - W Stadninie Koni w Ochabach odbyły się XXVII Mistrzostwa Polski Południowej w skokach. Tytuł mistrza Polski wywalczył ponownie ubiegłoroczny triumfator Łukasz Matla z Wisły, reprezentujący Klub Jeździecki w Żywcu.

 

10 września - Rozpoczęto archeologiczne prace wykopaliskowe w Kowalach, powadzone przez cieszyńskiego archeologa Wiesława Kusia. W ubiegłym roku odkryto w tej miejscowości ślady średniowiecznego gródka z przełomu XIV i XV wieku.

 

11 września - Na targowisku „Zawiśle" w Skoczowie i nawałach rzeki Wisły odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna z biegiem przełajowym i wyścigami na rowerkach dzieci szkolnych i przedszkolaków.

 

12 września - W okręgu wyborczym nr 26, obejmującym powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki przeprowadzono wybory uzupełniające do Senatu RP. Wybierano senatorów na miejsce zwolnionych mandatów przez osoby wybrane na deputowanych do parlamentu europejskiego. W gminie Skoczów w wyborach uzupełniających wzięło udział 672 mieszkańców, co stanowi 3,34% uprawnionych do głosowania. - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pierść- cu zorganizowały III Biesiadę Regionalną dla mieszkańców wsi i okolic w ramach programu „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie". Obecni byli burmistrz Skoczowa Jerzy Malik i radni miejscy.

 

13 września - Kolejnej z serii kradzie­ ży dokonano w Skoczowie, w mieszkaniu przy ul. Osiedlowej, skąd złodziej ukradł kamizelkę z portfelem z dokumentami i pieniędzmi. Cztery dni wcześniej torebkę z dokumentami skradziono na Górnym Borze, a w takich samych okolicznościach podobnej kradzieży dokonano w przedpokoju niedomkniętego mieszkania w Cieszynie przy ul. Filasiewicza.

 

20 września - W związku z groźbą zatarasowania obwodnicy na skrzyżowaniu do Skoczowa z drogą krajową nr 1 zaistniała konieczność wycięcia kilku drzew na tym odcinku.

 

23 września - Zarząd TMS rozstrzygnął ostatecznie drogą eliminacji i głosowania konkurs na nazwę dla skoczowskiego utopca. Konkurs wygrała 11-letnia Alicja Fedelińska autorka, nazwy „Plosoczek", którą wybrano spośród 32 propozycji.

 

24 września - W Miejskim Domu Kultury, z udziałem burmistrza Skoczowa Jerzego Malika, odbyła się uroczystość otwarcia nowego roku kulturalnego. Wyróżnienie „Mecenas Kultury 2004" otrzymał Bank Spółdzielczy w Skoczowie. Imprezę uświetnił bogaty program muzyczny, na który złożyły się rosyjskie ballady i ukraińskie dumki. Wrzesień - Na wałach rzeki Wisły w Skoczowie, od Ochab aż do Harbutowic, urządzono utwardzone ścieżki rowerowe. Docelowo ścieżką można dotrzeć do Ustronia, a następnie dalej do miasta Wisły, natomiast podążając w kierunku północnym, do Strumienia.

 

PAŹDZIERNIK

 

1 października - W pierścieckiej szkole odbyła się uroczystość wręczania aktów stopnia awansów zawodowych dla 120 nauczycieli dyplomowanych z całego powiatu. Wśród dyplomowanych awans otrzymało 18 osób ze szkół i przedszkoli gminy Skoczów.

 

2 października - W skoczowskim Domu Kultury przeprowadzono eliminacyjne przesłuchania uczestników V Konkursu Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim, organizowanego przez TMS, MZC i PZKO. W kategorii dorosłych najwięcej punktów uzyskali: Józef Chmiel z Zaolzia i Aniela Raszka z Bładnic. Wśród młodzieży i dzieci najlepiej zaprezentowali się: Faustyna Pressel z Koniakowa, Bogusia Szarzec z Wisły i Laura Kukuczka z Koniakowa.

 

4 października - Teresa Waszut, poetka i działaczka z Cisownicy wystąpiła na spotkaniu poetyckim w Warsztacie Sztuk Domu Kultury w Skoczowie.

 

12 października - Chrześcijańska Służ- ba Charytatywna w Skoczowie zorganizowała bezpłatne konsultacje z wybitnym lekarzem konsultantem Grażyną Kuczek, autorką szeregu książek z zakresu medycyny naturalnej i profilaktycznej.

 

14 października - W Uniwersytecie Śląskim w Karwinie otwarto wystawę Ireny Marii Palki z Krakowa „Tkaniny i prace z papieru". Współorganizatorami wystawy były Miejski Dom Kultury i Muzeum św. Jana Sarkandra w Skoczowie. W spektaklu artystycznym na wernisażu uczestniczyła m.in. Martyna Postrzednik - skrzypaczka z Bładnic.

 

21 października - W Pogórzu odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Szkoły Podstawowej nr 7 po rozbudowie i remoncie. Zakres prac obejmował m.in. remont dachu, termo-modernizację budynku oraz wymianę instalacji. Przy szkole powstała także nowa, praktyczna wiata na rowery. Uzupełnieniem projektu jest budowa nowej sali gimnastycznej, która ruszyła od 3 stycznia 2005 r. - Do śmiertelnego wypadku samochodowego doszło w Skoczowie na ul. Katowickiej podczas pokonywania zakrętu. Prowadzony przez 26-letniego mieszkańca Wilamowic opel astra wpadł w poślizg, ściął kilka znaków drogowych i uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu.

 

23 października - W skoczowskim Domu Kultury odbył się galowy koncert laureatów V Konkursu Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyński zorganizowanym przez TMS, MZC i PZKO. Laureaci wy- łonieni na przesłuchaniach przed dwoma tygodniami zaprezentowali swoje teksty gwarowe. Gościnnie wystąpili także Anna Boszczykowa z Zaolzia i Tadeusz Wojacki z Kończyć Małych oraz szkolny zespół z Pogórza i „Junior" z Pierśćca. W uroczystości wzięli udział: władze miasta z burmistrzem J. Malikiem, przedstawiciele wojewody śląskiego i starosty cieszyńskiego. Konkurs odbył się dzięki pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

 

27 października- Zarządca komisaryczny Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy „Polkap" spotkał się z wierzycielami firmy, którzy w większości zgodzili się na częściowe umorzenie długów zakładu.W spotkaniu wzięło udział 106 wierzycieli. W wyniku porozumienia zadłużenie „PoIkapu" zredukowano o 40 %. 28 października

- W Pogórzu o godz. 7 samochód potrącił pieszego, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Październik

- W Skoczowie, jako pierwszym mieście w powiecie, wprowadzono program rabatowy dla członków podbeskidzkiej „Solidarności". Związkowcy „Solidarności" będą mogli kupować w określonych sklepach swojej miejscowości towary z upustem, a więc taniej, za legitymacją, zamiast jeździć do hipermarketów. Powstaje nowa warstwa uprzywilejowanych.

- Na koniec października w gminie Skoczów zarejestrowanych było 1460 bezrobotnych, w tym 819 kobiet. Z prawem do zasiłku było 158 osób, w tym 77 kobiet.

- Zakończono prace modernizacyjne wokół wyciągu narciarskiego „Pod Dębem" na zboczu Górki Wilamowickiej. Wyciąg przedłużono o 50 m, dzięki czemu trasa zjazdowa wydłużona została o 70 m i wynosi obecnie 270m.

 

LISTOPAD

 

1 listopada - Po raz pierwszy skoczowska parafia zorganizowała pieniężną kwestę na cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych, Dzień był pochmurny, bez deszczu i wiatru. Ciepło, 17 st.

 

5 listopada - W skoczowskim Domu Kultury obradował IV Zjazd Powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej przy  obecności 65 delegatów, co stanowiło 89 % frekwencji. W Zjeździe uczestniczyli m.in. Zbyszek Zaborowski - szef Ślą- skiej Rady Wojewódzkiej SLD, senator Władysław Bułka i poseł Jan Szwarc. Przewodniczącym Rady Powiatowej SLD został wybrany ponownie Alfred Brudny, sekretarzem Sylwester Fołtyn z Hażlacha. Do Rady wybrany został Piotr Swoboda przewodniczący RM SLD w Skoczowie.

 

11 listopada - Święto Niepodległości. Raport Kompanii Honorowej Straży Po- żarnej na rynku i przemarsz z udziałem władz miasta pod pomnik „Poległym za Polskość Śląska", gdzie złożono wieńce i kwiaty. Uroczystość zakończono nabożeń- stwem ekumenicznym w kościele pw. św. Piotra i Pawła.

- W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie podczas uroczystej sesji rad gmin powiatu cieszyńskiego wręczone zostały laury „Cieszynianki". Ze Skoczowa „Srebrną Cieszynianką" wyróżniona została Stefania Kewesz dyrektor SP nr 6 w Pierśćcu.

 

13 listopada - Na jednym z osiedli w Skoczowie złodziej wszedł wieczorem przez balkon do mieszkania na drugim piętrze i skradł biżuterię.

 

15 listopada - Do sprzedaży trafił Kalendarz Miłośników Skoczowa 2005.

 

19 listopada - Maria Kasprzyca, mieszkanka gminy Skoczów obchodziła 100-lecie urodzin. Jubilatkę odwiedził burmistrz Skoczowa Jerzy Malik i kierownik USC Janusz Badura. Obecni byli również reporterzy lokalnej prasy i radia

. - W godzinach popołudniowych nad Cieszyńskiem przeszła gwałtowna wichura, która poczyniła wiele szkód i spowodowała  liczne awarie w sieci elektroenergetycznej m.in. w Cieszynie, Wiśle, Ustroniu, Skoczowie. Miejscami wichurze towarzyszyły opady deszczu i śniegu.

 

24 listopada - Z terenu jednej z firm budowlanych skradziono pięć stalowych elementów konstrukcyjnych.

 

25 listopada - Skoczowska Fabryka Kapeluszy obchodziła 80-lecie powstania Zakładu. Uroczystość uświetnił zespół dziecięco-młodzieżowy z orkiestrą dętą z Żabnicy. Długoletni, zasłużeni pracownicy zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi.

 

30 listopada - Wieczorem między godziną 18.25 a 18.50 w Cieszynie i Ustroniu wystąpiło niewielkie trzęsienie ziemi. Wstrząsy o sile 5,6 w skali Richtera odczuli najbardziej mieszkańcy osiedli ZOR, Bobrek, Piastowskie w Cieszynie oraz Manhatan w Ustroniu. W mieszkaniach przesuwały się meble i lżejsze przedmioty. Szkód żadnych nie było.

- Na emeryturę przeszła skarbnik gminy Janina Szlezak. Na nowego skarbnika powołano Jerzego Ciałonia.

 

GRUDZIEŃ

 

1 grudnia - Szkoła Podstawowa nr 7 w Pogórzu gościła uczestników kursu regionalnego dla nauczycieli z powiatu w ramach programu „Śląsk Cieszyński - Mała Ojczyzna w Europie". Program realizowały w ciągu kilku miesięcy Anna Wysocka i Jadwiga Wąsowicz. Uczestnikom wręczono dyplomy kwalifikacyjne.

 

3 grudnia - Podczas aukcji w Stadninie Koni w Ochabach na sprzedaż wystawiono 36 ogierów, z czego zakupione zostały cztery za sumę 47 tys. zł. 

 

 7 grudnia - Dwaj napastnicy w wieku 20 i 22 lata, zamaskowani w kominiarkach wtargnęli o godz.13 do kantoru w Skoczowie mieszczącego się w sklepie z biżuterią przy ul. Bielskiej. Pistoletem sterroryzowali kasjerkę, ukradli gotówkę i zbiegli. Po kilkunastu minutach zostali zatrzymani przez policję. Pistolet okazał się atrapą. Napastnikami byli mieszkańcami Czerwionki-Leszczyn.

 

10 grudnia - „Mikołajki" dla najmłodszych zorganizowało skoczowskie Stowarzyszenie Na rzecz Integracji „Bądźmy Razem". Podobną imprezę zorganizował Miejski Dom Kultury przy udziale skoczowskich przedszkoli. Teatr Młodego Widza „Lalka" z Jastrzębia Zdroju wystąpił ze specjalnym spektaklem dla przedszkolaków.

 

12 grudnia - W Miejskim Domu Kultury w Skoczowie odbyło się zebranie sprawozadawczo-wyborcze skoczowskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, które trwało ponad 6 godzin.

 

18 grudnia - Zapowiedziana, na ten dzień oryginalna impreza „Wybór wąsacza gminy Skoczów" nie doszła do skutku z powodu braku kandydata z najdłuższymi wąsami w gminie. Zgłosiło się za to czterech wąsaczy z Bielska-Białej, Częstochowy i Siemianowic.

 

19 grudnia - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie pod dyrekcją Joachima Nowaka wystą- piła z koncertem „Kolędujmy małemu".

- Chrześcijańska Służba Charytatywna wspólnie z Kościołem Adwentystów D.S. zorganizowały spotkanie dla ponad 60 dzieci, którym wręczono paczki świą- teczne. Paczki przesłały dzieci z krajów zachodnich w ramach akcji Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu.

 

21 grudnia - Emeryci i renciści Spół- dzielni Mieszkaniowej „Wspólnota" w Skoczowie spotkali się na tradycyjnym opłatku w Miejskim Domu Kultury.

 

24-26 grudnia - Dni świąteczne ciepłe, + 10 st. Po rozpogodzeniach w Wigilię, w pierwsze święto pogodnie. Drugi świą- teczny dzień pochmurny, wieczorem deszcz. Temperatury w nocy również dodatnie.

 

29 grudnia - Odbyło się spotkanie noworoczne zarządu Towarzystwa Miłośników Skoczowa.

 

31 grudnia - Gminę Skoczów zamieszkiwało na koniec roku 25.610 osób, w tym 13.391 kobiet. Z tego miasto Skoczów liczyło 14.809 mieszkańców w tym 6.985 mężczyzn i 7.824 kobiet. W roku 2004 urodziło się w gminie i mieście 254 dzieci, zmarło 215 osób. Skoczowski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 161 par wstępujących w stan małżeński oraz wydał 7 zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego za granicą.

 

Grudzień - Pogoda w grudniu typowo jesienna, bez śniegu, z temperaturami dodatnimi w dzień. Od 10 do 22 grudnia przymrozki w nocy od -1 do -6 st. Tylko w dniach 18 do 20 oraz 25 grudnia chwilami drobny śnieg z deszczem. W sumie 18 pogodnych dni. Ostatnie sześć dni w roku pochmurne, czasem z niewielkim deszczem. 

 

Towarzystw o Miłośnikó w Skoczow a ul. Mickiewicz a 10

 

Staraniem Towarzystwa ukazały się m.in.: dziesięć Kalendarzy Miłośników Skoczowa na lata 1996 - 2005, Urbarz Państwa Skoczowsko-Strumieńskiego, cztery komplety widokówek, cztery tomiki opowiadań gwarowych „Roztomili ludeczkowie", „Przewodnik po Skoczowie i okolicy", "Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich" i inne.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Skoczowa

Robert Orawski - przewodniczący

Karol Kajzer - wiceprzewodniczący

Apolonia Kołatek - skarbnik

Sylwia Kożdoń - sekretarz


Członkowie Zarządu

Anna Szczypka

Grzegorz Greń

Witold Kożdoń


Komisja Rewizyjna

Janusz Badura - przewodniczący

Paweł Szarzec i Bartłomiej Sobik


Zebrania zarządu odbywają się w czwartki w godz. 17:00 -19:00

Wtedy też przyjmowani są nowi członkowie

TMS. ZAPRASZAM Y KRONIK A SKOCZOWSK A Nr 19 - czterdziesta czwarta publikacja Towarzystwa Miłośników Skoczowa.


Redakcja: Robert Orawski, Felicja Handzlik, Karol Kajzer

Druk: Drukarnia „Madar", Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel.

853 22 55 ISSN

1730-8550

Nakład 160 egzemplarz y