Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia roku 2002 cz.2
Dział:

CZERWIEC

 

4 czerwca - Z Ogródka Piwnego przy ul. Mickiewicza w Skoczowie skradziono beczkę piwa „Brackiego", oraz słone paluszki. Sprawcy zostali ujęci, a towar odzyskano.

 

6 czerwca - Odbyło się uroczyste wręczenie świadectw absolwentom Zespołu

Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie. Egzamin dojrzałości złożyło 110 uczniów liceum młodzieżowego oraz 20 uczniów liceum dla dorosłych. 8 uczniów zdawało maturę według nowych zasad wprowadzonych przez ministerstwo.

 

7 czerwca - Delegaci Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnotą" w Skoczowie obradowali na Walnym Zebraniu Spółdzielców. W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono zadłużeniom członków z tytułu nie opłaconych czynszów na kwotę około 615tys. zł. Wybrano Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Karol Rusin.

 

7-9 czerwca - Obchodzono 35 Dni Skoczowa. Dzień inauguracyjny, nazwany Dniem Młodości obejmował 12 punktów programu. W następnym dniu, w sobotę wystąpiły m.in. zespoły regionalne „Wrzos", „Senior", junior" z gminy Skoczów oraz Zespół Regionalny „Gorol" z Jabłonkowa. W ostatnim dniu zaprezentował się zespół „Czantoria" z Ustronia, a wieczorem Agata Werner z Łodzi z zespołem. Dużą atrakcję stanowiły Mistrzostwa w Rzucie Beretem urządzone przez Miejski Dom Kultury, przeciąganie liny na kładce „Ława" nad Wisłą, konkurs potraw regionalnych pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo" w MDK i sobotni pokaz ogni sztucznych, który pierwszy raz odbył się na rynku.

 

8 czerwca - Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu obchodził jubileusz 80-lecia. W dużym pikniku wzięło udział ok. 700 osób, a wśród obecnych byli starosta cieszyński Witold Dzierżawski, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół średnich, goście ze szkół w Czechach i Słowacji. Jubileusz uświetniły występy Chóru Ewangelicko-augsbur-skiego „Gloria", zespołów młodzieżowych, folklorystycznych. Uroczystość zakończyła się zabawą.

- Wieczorem powstał groźny pożar w Zakładach Kuźniczych w Skoczowie spowodowany zapaleniem się wanny hartowniczej, w której było 2,5 t. oleju. Pożar gasiło przeszło godzinę 30 strażaków. Dwóch pracowników zostało niegroźnie poparzonych. Straty oszacowano na 500 tys. zł.

 

10-11 czerwca - Ulewne deszcze spowodowały nagły przybór wód na Wiśle oraz innych rzekach i potokach w powiecie. W Skoczowie, na Wiśle woda przekroczyła stan alarmowy o 20 cm, jednak rzeki nie wystąpiły z brzegów. 11 czerwca przestało padać i rozpogodziło się. 11 czerwca - Skoczowscy poliganci złapali na gorącym uczynku sprawców usiłujących włamać się do pomieszczeń sklepu Gminnej Spółdzielni w Harbutowicach.

 

13 czerwca - W Brennej zmarł Józef Meissner, mistrz piekarski, wieloletni kierownik piekarni G. S. „«Samopomoc Chłopska" w Skoczowie, wychowawca i nauczyciel kilku pokoleń piekarzy. Urodził się w 1912 r.

 

17 czerwca - w MDK odbył się Międzynarodowy Kongres Skibobowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele z Anglii, Austrii, Niemiec, Czech, Szwajcarii, Luksemburga i Polski. Goście zwiedzili gminę Skoczów, byli w Brennej i w Goleszowie.

 

21 czerwca - Na sesji Rady Miejskiej w Skoczowie zebrało się ok. 50 mieszkańców gminy, pacjentów lekarza Piotra Gruszczyka. Uczestnicy domagali się od RM zakończenia sporu o przychodnię prywatną P. Gruszczyka na Kaplicówce, która rozbudowana została z naruszeniem przepisów budowlanych.

 

22 czerwca - W Pogórzu odbył się kolejny, XIV Cross Świętojański im. Jana Marka. Do zawodów stanęło 128 biegaczy z całej południowej Polski. Sygnałem do rozpoczęcia crossu był tradycyjny wystrzał z armaty Czesława Kanafka z Bładnic wzorowanej na oryginalnej konstrukcji z XVIII w. Pierwszy osiągnął metę Jacek Kasprzyk z Wawelu Kraków. Młodzież i dzieci rozgrywały biegi na Małym i Minicrossie. Przedszkolaki na krótkich dystansach. Ok.200 uczestników wzięło również udział w II Zlocie Rowerowym „Wspólnoty dla Skoczowa", którego metą było boisko LKS Pogórze, gdzie był start i meta Crossu.

 

24 czerwca - Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik spotkał się w ratuszu z grupą uczestników konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo". Gospodarzem spotkania był Robert Orawski, dyrektor MDK. Nagrodę dla uczestniczek ufundował skoczowski Dom Kultury w postaci wycieczki do Jabłonkowa na „Święto Gorola".

- Na rynek księgarski trafiła „Kronika Skoczowska 2002 (nr 16) wydana przez Towarzystwo Miłośników Skoczowa.

 

27 czerwca - Zmarł Edward Sawczuk, komendant Miejsko-Gminnej OSP w Skoczowie, wieloletni działacz ochotniczego pożarnictwa.

 

28 czerwca - W Skoczowie na ul. Katowickie, kierujący samochodem marki Renault Laguna uderzył w słup oświetleniowy, wskutek czego zginęła pasażerka pojazdu, 39-letnia mieszkanka Ochab.

 

29 czerwca - Uczniowie skoczowskiego Liceum Ogólnokształcącego, Agnieszka Majka, Aleksandra Wigezzi, Ewa Chudyk, Michał Zając, oraz nauczyciel wychowania fizycznego Korneliusz Rakus uczestniczyli w drugich Uczniowskich Czesko-polskich „Grach bez granic" w Jastrzębiu Zdroju. Licealiści wystąpili z gimnazjalistami z Trzyńca. W czerwcu rozpoczęto przebudowę ulicy św. Jana Sarkandra w Skoczowie. Na koniec miesiąca w gminie było 1.525 osób bezrobotnych, w tym 812 kobiet, 39 absolwentów. Bezrobotnych z prawem do zasiłku było 267, w tym 130 kobiet. W Zakładach Kuźniczych Skoczowa i Ustronia przewiduje się zwolnić 100 osób.

 

LIPIEC

 

4 lipca - Z władzami Skoczowa spotkali się przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Goście wizytowali skrzyżowanie ulicy Katowickiej z ulicą Bielską. W rezultacie postanowiono dokonać korekty działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. - Obradowało Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, koła terenowego Skoczów-Zachód. Przewodniczącym został wybrany Roman Bojda. W zebraniu uczestniczył Ginter Jenkner, przewodniczący Zarządu Powiatowego Towarzystwa w Cieszynie.

 

5 lipca- Burmistrz Jerzy Malik oraz radni miejscy wzięli udział w spotkaniu Rady Osiedlowej na Dolnym Borze. Tematem spotkania była budowa sieci kanalizacyjnej.

 

6 lipca - Początek lata na skoczowskim Rynku zainaugurowała pierwsza „«Sobota w Trytonowym Grodzie". Wystąpiły zespoły z muzyką disco polo oraz utworami Czerwonych Gitar. Na rynku zebrało się kilkaset osób.

 

8 lipca - Na skoczowskim rynku, w autokarze Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa. Od 60 mieszkańców Skoczowa (na 75 zgłoszonych) pobrano 27 litrów krwi.

 

10 lipca - Na ul. Targowej w Skoczowie we wczesnych godzinach porannych ukradziono samochód marki Fiat Punto o wartości ok. 15 tys. zł.

 

11 lipca - Szczególnie ożywiony i udany targ w Skoczowie. Dowieziono dużo drobiu i warzyw, zbóż oraz krzewów ozdobnych. Były też maszyny rolnicze i części do maszyn, cieszące się dużym zainteresowaniem. Ceny zbóż: pszenica i jęczmień 55 zł, żyto 45 zł, owies 50 zł, owies bezłuskowy 55 zł za lq, kasza gryczana 300 zł, groch 150 zł. Prosięta liczono po 130 zł, buhajki 450 zł, cieliczki 400 zł, owce i kozy mleczne po 150 zł, króliki 10 do 50 zł za sztukę. Ukazały się jagody-borówki po 5 zł za kg.

 

14 lipca - W Harbutowicach włamano się do samochodu marki Ford Escort i skradziono magnetofon wartości ok. 800 zł.

 

18 lipca - Burmistrz Jerzy Malik gościł w Ratuszu mieszkających w gminie byłych żołnierzy walczących w II wojnie światowe o wolność i niepodległość Polski, którym wręczył przyznane im przez premiera RP patenty „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny". Patenty wraz z listami gratulacyjnymi otrzymali Ferdynand Kubicjus, Leon Mackiewicz, Józef Stekla, Alojzy Kotas, Erastes Kocaj i Jan Dorda.

 

20 lipca - W Kowalach, odbyła się I Spartakiada Rekreacyjna Sołectw Gminy czów. W 8 różnych konkurencjach startowały drużyny 10 sołectw. W zespołowej klasyfikacji zwyciężyły Kowale (33 pkt), II miejsce ex aequo zdobyły Kiczyce i Wilamowice po 23 pkt.

- Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy zakładach Kuźniczych w Skoczowie obchodził 30-lecie istnienia. Burmistrz Jerzy Malik wręczył działaczom okolicznościowe dyplomy. Odznaczeniami -Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I i II stopnia uhonorowano 11 osób.

 

25 lipca - W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania Kaplicowki i ochrony jej przed zabudową. Uczestniczyli członkowie Zarządu Miejskiego, radni powiatowi, starosta cieszyński Witold Dzierżawski oraz przedstawiciele zarządu Towarzystwa Miłośników Skoczowa.

- Na spotkaniu członków Ligi Polskich Rodzin, Platformy Obywatelskiej, Prawa : Sprawiedliwości oraz Małej Ojczyzny ?v KS „Beskid" w Skoczowie, podjęto decyzję : utworzeniu w gminie komitetu wyborczego pn."Prawica razem" .

 

28-30 lipca - Nieznani, prawdopodobnie młodzi sprawcy wyrwali około 60 stopni lastrikowych schodów na Kaplicówce koło Krzyża Papieskiego. Był to już kolejny akt wandalizmu w tym miejscu.

 

31 lipca - Straż Miejska w Skoczowie zatrzymała pijanego mężczyznę, który załatwiał swoją potrzebę fizjologiczną przy pomniku żydowskim, w parku na Małym Rynku.

 

Lipiec - Na podstawie przeprowadzonych badań głównych rzek powiatu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził złą jakość wody w rzece Wiśle w Skoczowie i Ochabach, nie nadającą się do kąpieli.

 

SIERPIEŃ

 

1 sierpnia - Członkowie skoczowskiego koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów obradowali na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wybrano nowy zarząd, którego przewodniczącym został ponownie Józef Przybyła.

 

2 sierpnia - Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik udekorował w ratuszu Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", nadanymi przez Prezydenta RP sześć par obchodzących jubileusz 50-lecia małżeństwa.

 

3 sierpnia - Ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy dokonał w Wiślicy uroczystego poświecenia dzwonu w nowej kaplicy. Fundatorami dzwonu są państwo Bierowscy z Ochab.

- W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu odbyło się VII Spotkanie Rodzin, podczas którego miały miejsce imprezy sportowe i występy artystyczne. Obecnych było ok. 150 osób, rodziny i opiekunowie pensjonariuszy. 4 sierpnia - Na placu kościoła Św. Piotra i Pawła w Skoczowie, Małgorzata Kiereś z wiślańskiego muzeum prowadziła promocję swojej książki o jezuickim misjonarzu o. Tempe-sowi i parafii w Istebnej. Koncertowała przy tym, na placu oraz w kościele góralska kapela Zbigniewa Wałacha z Istebnej.

- Nieletni mężczyzna usiłował skoczyć z mostu do Wisły w Skoczowie. Interweniowała Straż Miejska.

- Na ul. Mickiewicza w Skoczowie, podczas jazdy zapalił się polonez. Wezwana natychmiast Straż Pożarna ugasiła ogień.

 

5 sierpnia - W skoczowskim Domu Kultury spotkali się byli pracownicy (w większości emeryci) starego Zakładu Wyrobów Wełnianych „Pledan". Przy kawie, herbacie i ciastku wspominali dawne czasy i swoją pracę. Postanowiono kontynuować tego rodzaju spotkania.

 

8 sierpnia - Na targowisku duży ruch. Oto niektóre ceny. Pszenica 55 zł, żyto 40 zł, pszenżyto 45 zł, jęczmień i owies bezłu-skowy 50 zł, kukurydza 60 zł za kwintal, marchewka 1,50 zł, pietruszka 5 zł, cebula 1,50 zł, ogórki sałatkowe 0,80 zł, ziemniaki 0,60 zł za kg. Prosięta ceniono po 110 do 130 zł, buhajki 460 zł, jałówki 750 zł, pisklęta brojlery po 2 zł, kury roczne 7 zł, nioski 8-miesięczne 12 zł, kaczki pekińskie 14 zł za sztukę. Bardzo duża podaż drobiu, warzyw, owoców i zbóż, również wielu nabywców.

- W godzinach nocnych na ul. Mickiewicza w Skoczowie Straż Miejska zatrzymała dwóch pijanych mężczyzn, którzy niszczyli i wyrywali znaki drogowe.

 

10 sierpnia - Pielgrzymki wiernych ze Skoczowa i Pogórza udały się z procesją na uroczystość Św. Wawrzyńca obchodzoną w kościele pod jego wezwaniem w Bielowicku.

- W godzinach popołudniowych skoczowska Straż Miejska ujęła nietrzeźwą parę kochanków podczas stosunku seksualnego w miejscu publicznym, przy stawach na Górnym Borze. Sprawę skierowano do sądu.

 

13 sierpnia - Ze Skoczowa wyjechały cztery autobusy pielgrzymów z parafii św. Piotra i Pawła oraz M. B. Różańcowej do Kalwarii Zebrzydowskiej na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II przebywającym po raz kolejny w Polsce. Wyjechała również grupa skoczowskich rowerzystów.

 

15 sierpnia - W meczu piłki nożnej KS „Beskid" Skoczów przegrał 1:4 z LKS „Sokół" Zabrzeg. Trener skoczowskich piłkarzy ocenił grę swojej drużyny jako „kompromitującą".

 

17 sierpnia - OSP i Rada Sołecka w Bładnicach zorganizowały imprezę rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży pn. „Zabawa na dziedzinie".- Na ulicy Cieszyńskiej w Skoczowie wolno biegający pies rzucił się na przechodnia i pogryzł mu lewą rękę.

 

19 sierpnia - Wieczorem, na dwupasmówce katowickiej pod Wiślicą, zamaskowani i uzbrojeni napastnicy z dwóch aut osobowych napadli kierowcę samochodu-lodziarki i grożąc bronią zabrali mu 1200 zł gotówki. Potem umknęli w stronę Katowic. Sprawców nie złapano.

 

23 sierpnia - Zakończenie w Szkole Podstawowej Nr 3 zajęć świetlicowo-plenerowych pn. „Lato w mieście 2002" zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury i Zespół Jednostek Oświatowych. Wspólne wakacje, które rozpoczęły sie 1 lipca zakończono pożegnalnym ogniskiem na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Zakładów Kuźniczych w Skoczowie.

 

25 sierpnia - Odbyły się dożynki w Ki-czycach. W obrzędach i zabawie dożynkowej uczestniczyli m.in. burmistrz Jerzy Malik, zastępca burmistrza Jan Korzonek, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz księża parafii katolickiej i ewangelicko-augsburskiej.

 

30 sierpnia - W VII rocznicę śmierci Edwarda Biszorskiego przy grobie Artysty zebrali się członkowie Koła im. E. Biszorskiego i TMS, którzy złożyli kwiaty i zapalili znicze. Następnie spotkali się przy ognisku na Górnym Borze przy tradycyjnym wieczorze wspomnień.

 

WRZESIEŃ

 

1 września - Na drogach skoczowskiej gminy rozegrał się Konkurs Jazdy Sprawnościowej XII Rajdu Skoczowskiego zorganizowanego przez Automobilklub Cieszyński.

 

września - W nowym roku szkolnym naukę w skoczowskiej gminie rozpoczęło 3.692 dzieci, w tym w przedszkolach 698, w podstawówkach 1844, a w gimnazjach 1150.

 

września - W Parku im. Franciszka Nowaka w Skoczowie zostało otwarte pierwsze w powiecie cieszyńskim miasteczko ruchu drogowego. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta cieszyński W. Dzierżawski, burmistrz miasta J.Malik, z-ca burmistrza J. Korzonek, przewodniczący RM K.Chrapek, przedstawiciele Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Policji.

- Podczas robót ogrodzeniowych w Ochabach wykopano niewypał artyleryjski

z drugiej wojny światowej. Pocisk zabezpieczyli i zabrali saperzy z Lublińca.

 

7- 8 września - Odbył się X Koncert Kapel Podwórkowych „Skoczów 2002". Wystąpiły kapele z Przeworska, Andrychowa, Krakowa, Łodzi, Czerwionki-Leszczyn, Kłobucka, Ornontowic, Przemyśla i Skoczowa.

 

września - W niedzielny wieczór, na „Pożegnanie Lata" wystąpili na skoczowskim rynku artyści polskiej estrady - Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska i Roman Kłosowski.

 

12 września - Na ulicy Bielskiej, w rejonie dworca autobusowego kierowca autobusu potrącił 8-letniego ucznia z Harbutowic na przejściu dla pieszych. Koła autobusu przejechały po stopach chłopca i zmiażdżyły mu palce. Chłopca odwieziono do kliniki w Katowicach. 15 września - W Brennej na Starym Groniu odbyło się kolejne, 51 „Pieczenie Barana" zorganizowane przez skoczowskie Koło PTTK. Mimo fatalnej pogody, gdyż padał rzęsisty deszcz i wiał zimny wiatr, na Groniu zebrało się 150 uczestników, którzy jak zwykle świetnie się bawili, grzali się przy ogniskach i piekli szaszłyki i kiełbaski. Tyle, że impreza trwała krócej niż zwykle.

 

16 września - Prawie 150 uczniów pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie wraz z nauczycielami wzięło udział w kolejnej akcji „Sprzątanie świata". Zebrano kilkanaście worków śmieci i odpadów. Wśród nich znaleziono wydruki komputerowe faktur imiennych na akcesoria łazienkowe pochodzące z hurtowni oraz zeszyty z wypracowaniami szkolnymi jednej z uczennic.

 

18 września - Powstało koło „Samoobrona RP" w Skoczowie. Przewodniczącą została Katarzyna Rembiesa, jej zastępcą Jan Łomozik, sekretarzem Patrycja Gabryś, a skarbnikiem Krzysztof Myrmus.

- Do baru przy ulicy Rudolfa Kukucza w Skoczowie włamało się dwóch mieszkańców miasta. Skradli sprzęt RTV i AGD o wartości 1200 zł. Sprawcy zostali ujęci, przyznali się do winy, a skradzione mienie odzyskano.

 

24 września - W nocy włamano się do sklepu kosmetycznego „Alicja" w Skoczowie przy ulicy Targowej, skąd skradziono markowe kosmetyki na ogólną wartość 30.000 zł.

 

27 września - Przy ul. Olszyna w Skoczowie wybuchł pożar domu mieszkalnego, w którym spalił się właściciel budynku. 27-29 września - W III edycji „Uczniowskich Gier bez granic" zorganizowanych w Boguminie (Republika Czeska) zwyciężyła drużyna skoczowskiego Liceum Ogólnokształcącego.

 

28 września - W skoczowskim Domu Kultury obradował Zjazd Powiatowy Ligi Polskich Rodzin, na którym zaprezentowano kandydatów do samorządów z ramienia Ligi. Dokonano również wyboru władz powiatowych partii. Prezesem ZP został Zbigniew Tshuk z Ustronia, a wiceprezesem Zbigniew Chmiel ze Skoczowa.

- Po odnowieniu wieży kościoła św. Piotra i Pawła w Skoczowie ponownie umocowano na niej metalowy krzyż z miedzianą banią, w której ks. prałat Alojzy Zuber umieścił pamiątkowe przedmioty w tym m.in. opis minionego półwiecza w Skoczowie, fotografie i monety. Na wieży wymieniono pokrycie dachu i tynki. Wcześniej wykonano izolację pionową i odwodnienie całego kościoła.

- W „Zajeździe pod Delfinem" w Ochabach odbyło się spotkanie jubileuszowe byłych uczniów ochabskiej podstawówki z rocznika 1938, z okazji 50-lecia ukończenia pierwszych, powojennych 7 klas.

- W Zespole Szkół Nr 1 na Górnym Borze, w obecności burmistrza odbyło się otwarcie boiska ze sztuczną trawą. Większość zawodów sportowych z tej okazji, z powodu złej pogody rozegrano w sali gimnastycznej. Na nowej murawie, w trakcie festynu szkolnego odbył się mecz piłki nożnej.

 

30 września - Wskaźnik bezrobotnych w Cieszyńskim na koniec miesiąca wynosił 13,6% (w województwie 15,3%). W Skoczowie zarejestrowanych było 1242 osoby bez pracy, w tym 81 absolwentów.

 

PAŹDZIERNIK

 

października - Przy ul. Schodowej w Skoczowie uruchomiona została jadłodajnia dla bezdomnych.

 

października - Zarząd Miejski w Skoczowie powołał składy osobowe do 18 obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych na terenie miasta i gminy. W mieście utworzono 8 obwodów głosowania, w sołectwach 10.

- Pod hasłem „Mam tylko jedno życie" odbył się w Skoczowie I Międzyszkolny Konkurs Gminy Skoczów z Zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa Drogowego. I miejsce zdobyła

drużyna SP nr 5 w Ochabach, II miejsce SP nr 1 w Skoczowie.

 

października - Paweł Szarzeć, działacz i honorowy członek Towarzystwa Miłośników Skoczowa został przez Radę Miejską w Skoczowie wytypowany do wyróżnienia laurem „Srebrnej Cieszynianki".

 

4-6 października - Na hipodromie w Ochabach rozegrano 25 jubileuszowe Mistrzostwa Polski Północnej w Skokach w kategorii juniorów i seniorów. Zwycięzcami zostali Jan Mleczko (w seniorach) i Łukasz Maila (w juniorach).

 

października - W skoczowskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania do IV edycji Konkursu Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim, organizowanego przez TMS, MZC i PZKO. Do konkursu zgłosiło się 55 uczestników, w dwóch kategoriach - dorośli i młodzież. Zorganizowano w Skoczowie, przy ul. Wiślańskiej(pod wiaduktem)pierwszy .,Pchli Targ", na którym zgromadzono szeroki asortyment staroci, w tym obrazów, monet i innych najróżniejszych, a ciekawych przedmiotów. Targ cieszył się dużym powodzeniem.

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kiczycach obchodziła 100-lecie istnienia. W uroczystości wzięli udział starosta cieszyński Witold Dzierżawski, burmistrz Skoczowa Jerzy Malik i przewodniczący RM Kazimierz Chrapek, przedstawiciele samorządu i władz oświatowych oraz księża, katolicki i ewangelicki.

 

6 października - Na zakończenie Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie wystąpił z koncertem skoczowski chór ..Gloria" kościoła św. Trójcy w Skoczowie, którego występ przyjęto entuzjastycznie.

 

11 października - Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik wybrany został przewodniczącym Rady Euroregionu „Śląsk Cieszyński-Teśinske Slezsko". Posiedzenie Rady odbyło się w Czeskim Cieszynie.

 

12 października - Na II Mistrzostwach Skoczowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc rozegranych w MDK zwycięzcą został Łukasz Śliż z Wisły z wynikiem 190 kg. Pobił on zeszłoroczny rekord o 50 kg.

 

17 października - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz miasta Jerzy Malik spotkał się w Domu Kultury w Skoczowie z dyrektorami placówek oświatowych gminy.

 

19 października - W Domu Narodowym w Cieszynie odbył się finałowy koncert laureatów IV Konkursu Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim. Wśród gości obecni byli: marszałek województwa śląskiego Jan Olbrycht, starosta cieszyński Witold Dzierżawski, burmistrz Cieszyna Bogdan Ficek, wiceburmistrz Skoczowa Jan Korzonek, przedstawiciele samorządów i instytucji kultury, w tym dyrektor Regionalnego Ośrodka Kuktury w Bielsku-Białej Leszek Miłoszewski. Prezentacjom laureatów towarzyszyły występy Zespołu Regionalnego „Małokoń-czanki" z Kończyc Małych.

 

21- 24 października - W związku z realizacją w skoczowskim Liceum Ogólnokształcącym Programu „SOCRATES" (wspieranym przez Wspólnotę Europejską) w Bratysławie odbyło się spotkanie przed-stawcieli szkół z Czech (Ostrava-Poruba), Austrii (Klagenfurt), Węgier (Werpolota) i Polski (Skoczów). Skoczowskie Liceum reprezentowały: mgr Daria Śmieja, mgr Lucyna Olma i mgr Urszula Rakus.

 

23 - 29 października - Grupa ze Stowarzyszenia Skoczowskich Fryzjerów uczestniczyła w szkoleniu fryzjerskim w Londynie.

 

27 października - W całym kraju wybory do samorządów gminnych, powiatowych, i sejmików wojewódzkich. Po raz pierwszy wybierano bezpośrednio burmistrzów i wójtów. Frekwencja dość niska, w kraju poniżej 50 %, w powiecie cieszyńskim 49,2 %. W Skoczowie głosowało 46,34% wyborców. Do Rady Miejskiej wybrano 21 radnych. Z listy „Wspólnota dla Skoczowa" - 10, „Prawo-Rodzina-Obywatele" - 5, SLD-UP - 4, „Wyborcy Piotra Gruszczyka" - 2. Na burmistrza kandydowali: Adam Buchta, Ryszard Gabzdyl, Piotr Gruszczyk, Roman Korwin, Andrzej Maciejczyk i Jerzy Malik. Największą liczbę głosów uzyskali: Jerzy Malik -49,55% i Piotr Gruszczyk - 28,61%. Będą oni ubiegać się o fotel burmistrza w drugiej turze wyborów, za dwa tygodnie.

 

29 października - Na boisku KS,,Kuźnia" w Ustroniu rozegrano turniej piłki nożnej sześciu szkół ponad gimnazjalnych. Mecz rozegrano w dwóch grupach. Zwycięzcą w I grupie została drużyna ZSZ Skoczów, w II grupie L.O. Skoczów.

- Wieczorem włamano się do budynku mieszkalnego w Pogórzu. Sprawcy ukradli pieniądze oraz biżuterię na sumę 5.700 zł.

 

31 października - I miejsce i nagrodę pieniężną odebrała Agnieszka Glos ze Skoczowa, uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, uczestnicząca w Jesiennej Szkole Młodego Biznesmena. Nagrody wręczał starosta cieszyński na podsumowaniu konkursu w Bibliotece Powiatowej w Cieszynie.

 

LISTOPAD

 

1 listopada - Zmarł Alojzy Kotas ppor. Wojska Polskiego, zasłużony działacz Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych w Skoczowie, skarbnik miejscowego koła oraz Zarządu Rejonowego w Bielsku-Białej. W drugiej wojnie światowej walczył w Batalionach Chłopskich. Służył w III Berlińskim Pułku Piechoty. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Urodził się w 1925 r. w Olszanej koło Nowego Sącza.

 

4 listopada - Po raz drugi w skoczowskim Domu Kultury spotkali się byli pracownicy starego „Pledanu". Zebrało się 61 osób zatrudnionych w dawnym zakładzie.

 

6 listopada - Z okazji Dnia Seniora w Domu Kultury spotkało się 52 seniorów ze Skoczowa i okolicy. Wśród gości obecni byli m.in. burmistrz Jerzy Malik, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Adam Podżorski oraz przedstawiciele Zarządów Rejonowych PZERiI oraz PKPS.

 

listopada - Klub Osiedlowy „Za Wisłą" w Skoczowie zorganizował wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży pod nazwą „Jesień".

- W Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie odbył się II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar przechodni dyrektora Zespołu Szkół. Oprócz drużyn gminy Skoczów uczestniczyły reprezentacje szkół z Trzyńca, Czadcy i Zdzieszowic. Puchar wywalczyła drużyn ze Skoczowa.

 

listopada - W Miejskim Domu Kultury w Skoczowie odbył się Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta Niepodległości. Uczestniczyli w nim m.in. burmistrz Jerzy Malik, radni miejscy i powiatowi, ks. Alojzy

Zuber- proboszcz katolicki, ks. Adam Podżorski - proboszcz ewangelicki, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy. Prelekcję o wydarzeniach na Śląsku Cieszyńskim w 1918 r. wygłosił Mateusz Czupryna.

 

10 listopada - Odbyła się druga tura wyborów burmistrza w Skoczowie. Udział wzięło 36,94 % uprawnionych do głosowania. Burmistrzem wybrany został Jerzy Malik, który uzyskał 59,82 % ważnych głosów. Jego kontrkandydat Piotr Gruszczyk zdobył 40,18 % głosów.

 

11 listopada - Święto Niepodległości. Ze skoczowskiego rynku przeszedł pochód z udziałem władz miejskich, przedstawicieli organizacji związkowych, stronnictw politycznych, kombatantów, harcerstwa, Straży Pożarnej, Policji oraz mieszkańców miasta pod pomnik „Poległym za Polskość Śląska", gdzie złożono wiązanki kwiatów. W kościele św. Piotra i Pawła w Skoczowie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne.

- Na uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej w teatrze w Cieszynie Paweł Szarzeć, działacz Towarzystwa Miłośników Skoczowa uhonorowany został laurem ..Srebrnej Cieszynianki".

 

12 listopada - Ukazał się w sprzedaży -Kalendarz Miłośników Skoczowa 2003" w nakładzie 550 egz.

 

13 listopada - Wskutek zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulicy Górny Bór z drogą przelotową Bielsko-Biała - Cieszyn w Skoczowie zginął kierowca samochodu Daewoo Nexia.

 

14 listopada - Odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Miasta Skoczowa. W związku ze zmianą stanu prawnego, funkcję Zarządu od nowej kadencji przejął jednoosobowo burmistrz miasta.

 

16 listopada - Słoneczne, bezchmurne i najcieplejsze dni weekendowe miesiąca, z temperaturą ponad 20°C w dzień i 12°C w nocy. Silna wichura w regionie, z soboty na niedzielę spowodowała liczne uszkodzenia drzew i sieci energetycznej. Złamane drzewa zerwały elektryczną linię napędową kolei na odcinku torów Czarnolesie-Zabrzeg zatrzymując na kilka godzin ruch pociągów.

 

19 listopada - Odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Skoczowie IV kadencji. Nowowybrani radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego Rady, którym został Kazimierz Chrapek. Ślubowanie złożył również burmistrz Jerzy Malik. Poinformował on o powołaniu na swojego zastępcę Jana Korzonka.

 

22 listopada - W Domu Kultury w Skoczowie miało miejsce spotkanie członków Stowarzyszenia Sprawni Inaczej „Tęcza" z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zebrało się 70 osób. Obecny był burmistrz Jerzy Malik. Imprezę uświetniły występy dzieci SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 oraz muzyczny zespół Arka Romanowskiego.

- Na Krytej Pływalni „Delfin" w Skoczowie urządzono II Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

 

23 listopada - Odbył się 50 rajd samochodowy „Cieszyńska Barbórka", w którym I miejsce zajęła para zawodników Kajetan Kajetanowicz z Ustronia i Aleksandra Masiuk ze Skoczowa.

 

25 listopada - W sprzedaży ukazał się „Kalendarz Skoczowski 2003".

 

27 listopada - Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie urządził w MDK koncert charytatywny na rzecz swoich uczniów poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach, Adama Cieślara i Adriana Koneckiego. Impreza powstała z inicjatywy chórów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz „Gloria"- ewangelicko-augsburskiego. Honorowym patronem imprez był burmistrz Jerzy Malik.

- Zarząd skoczowskiego oddziału 28 grupy Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsumował roczną działalność. Puchary, dyplomy i wyróżnienia najlepszym hodowcom wręczali burmistrz Jerzy Malik, prezes Koła Zygmunt Palinker i sekretarz Zdzisław Grzegorz.

 

28 listopada - Na II sesji Rada Miejska w Skoczowie powołała do składu Rady dwóch nowych członków, w miejsce Jerzego Malika i Jana Korzonka, którzy zrezygnowali z mandatów obejmując funkcję burmistrza i wiceburmistrza. Powołano też siedem stałych komisji w Radzie.

- W Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie odbył się Międzynarodowy Konkurs -Spotkanie z Igłą". Uczestniczyły drużyny czterech szkół zawodowych, w tym Praktickej Skoly Tfinec.

 

30 listopada - Ponad 100 abstynentów z południowej Polski bawiło się na VIII Biesiadniku Andrzejkowym w Domu Kultury. Organizatorem imprezy było Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jonasz".