Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
5 Lat Zespołu Kameralnego
Dział:

Anna Wiech

5 lat Zespołu Kameralnego „Absolwent"

Zespół Kameralny „Absolwent" obchodzi w tym roku jubileusz pięcio­lecia istnienia. Jest to dobry moment aby przypomnieć jego najważniejsze osiągnięcia, które przecież także rozsławiają Skoczów. W Kalendarzu Miłośników Skoczowa na rok 2001 ukazał się artykuł Bronisława Staszczyszyna pt. „Z kroniki skoczowskiego Chóru Kameralnego Absolwent", gdzie szczegółowo zostały przedstawione początki i historia działalności zespołu do połowy 2000 r. Od tego czasu minęły ponad dwa lata. Od początku tj. od 1997 r. zespół prowadzi pani profesor Halina Goniewicz-Urbaś. Rok po utworzeniu zespół zarejestrowano w Polskim Związku Chórów i Orkiestr oraz założono Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Chóru Kameralnego „Absolwent".


W ciągu pierwszych trzech lat działalności do najważniejszych osiągnięć zespołu należy zaliczyć m.in. nagranie płyty z kolędami, zdobycie głównej nagrody im. Henryka Karlińskiego podczas Festiwalu Muzyki Chóralnej „Legnica Cantat" w Legnicy oraz udział w finale VI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie w 1999 r. Znaczącym wydarzeniem był także wyjazd „Absolwenta" wiosną 2000 r. do szwajcarskiej miejscowości Montreux na międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej i zakwalifikowanie się tam do wyśmienitego grona laureatów. Sukcesem można nazwać także liczne i udane koncerty zespołu, jakie odbywały się w tym czasie zarówno w kraju, jak i za granicą.


Po powrocie ze szwajcarskiego Mountreux pełni zapału i natchnieni dotychczasowym powodzeniem chórzyści systematycznie pracowali nad nowym repertuarem i jednocześnie koncertowali. 17 czerwca 2000r. zaśpiewali w ramach corocznej Międzynarodowej Giełdy Birofiliów w Żywcu, 3 września dali koncert w Skoczowie, w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła z okazji XX — lecia powstania „Solidarności". W listopadzie zaproszono ich do zaśpiewania podczas obchodów 75-lecia Chóru Nauczycieli Polskich w Czeskim Cieszynie. Okres zimowy obfitował w kolejne koncerty kolędowe. 9 stycznia 2001 r. zespół dał koncert w czasie Tyskich Wieczorów Kolędowych w Tychach — Urbanowicach, gdzie rok wcześniej został laureatem.


„Absolwent" śpiewał również w Budapeszcie, gdzie gościł i występował na przełomie kwietnia i maja 2001 r. na zaproszenie Polonii Węgierskiej.


22 maja 2001 r. zespół wystąpił przed skoczowską publicznością w ramach corocznego festiwalu muzyki religijnej „Musica Sacra", 3 czerwca dał koncert na „Trojoku Śląskim" w Ostrawie, a 9 czerwca był najlepszy wśród chórów biorących udział w festiwalu muzyki chóralnej „Festa Musicale" w czeskim Ołomuńcu. Zdobył tam Złoty Medal i maksymalną ilość punktów.


Od września „Absolwent" pracuje w nowej siedzibie, którą znalazł w gościnnych progach Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie, przy ul. Targowej. Cotygodniowe próby przeplatają się z koncertami. W Dniu Niepodle­głości -11 listopada 2001 r. zespół wystąpił w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza podczas uroczystości wręczenia „Cieszynianek", a 25 listopada podczas 15-lecia zespołu mieszanego „Collegium Canticorum" z Zaolzia.


W Miejskim Domu Kultury zespół rozpoczął pracę nad kolejną płytą. W grudniu 2001 r. w siedzibie Polskiego Radia w Katowicach odbyła się pierwsza sesja nagraniowa.


Nowy rok kalendarzowy rozpoczął się dla „Absolwenta" od dwóch kon­certów kolędowych, które odbyły się 5 stycznia 2002 r. Pierwszy z nich w Zebrzydowicach, drugi natomiast w kościele ewangelickim w Skoczowie. Kolędy w wykonaniu skoczowskiego chóru usłyszano również 26 stycznia na imprezie rybnickiej pod nazwą „Smolnioki kolędują".


Ważnym wydarzeniem i zaszczytem było dla chórzystów zaproszenie ze strony Filharmonii Śląskiej do wspólnego wykonania „Requiem" W A. Mozarta. Dzieło to wykonał „Absolwent" wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną -27 marca 2002 r. w Cieszynie, w ramach koncertu „Stryja in Memoriam".

W tym samym czasie zespół zakwalifikował się do bardzo prestiżowego konkursu chóralnego w austriackiej miejscowości Spittal nad rzeką Drau. Przyjął także zaproszenie pani Małgorzaty Mendel do zaśpiewania na kon­cercie charytatywnym na rzecz dzieci autystycznych w Cieszynie, gdzie zaprezentował utwory pochodzące z polskich filmów okresu powojennego.


Repertuar przygotowany na konkurs w Spittalu — mówiąc potocznie został „obśpiewany" na koncertach: 10 maja w Żorach, w ramach III Majowych Spotkań Chóralnych i 12 maja w Katowicach — Panewnikach.


Konkurs w Austrii, mający już 39-letnią historię, był dla „Absolwenta" szczególnie ważny. Po raz pierwszy bowiem na tym festiwalu była repre­zentowana Polska. Do konkursu zakwalifikowano 11 chórów z ponad 60 zgłoszonych zespołów. Cztery dni konkursu, który odbył się w dniach 4-7 lipca 2002 r., minęły we wspaniałej atmosferze. Austriacy bardzo serdecznie przyjmowali wszystkich gości. Prezentacje odbywały się w dwóch kategoriach. Należało przedstawić program obowiązkowy i dowolny („A') oraz program ludowy („B"). Chociaż „Absolwent" nie zdobył w Spittalu głównej nagrody, to chórzyści byli zadowoleni ze swoich występów, szczególnie w kate­gorii ludowej, gdzie mogli się pokazać w przepięknych strojach cieszyńskich. Ich występy nagradzano gorącymi owacjami. W Austrii zespół wystąpił jeszcze dwukrotnie poza konkursem: podczas mszy w kościele katolickim w Molzbichl i na dziedzińcu zamkowym w malowniczej miejscowości Millstatt. Festiwal był wspaniale przygotowany. Odczuwało się życzliwość i serdeczność ludzi tam mieszkających. Całe miasto żyło przez tych kilka dni muzyką. Lokalna rozgłośnia radiowa informowała na bieżąco o przebiegu konkursu, koncertach towarzyszących i ciekawostkach zza kulis. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali miłą pamiątkę —profesjonalne nagrania koncertów zapisane na płycie CD oraz zdjęcia z prób i występów konkursowych.

Po powrocie ze Spittala „Absolwent" miał krótkie wakacje, bo już 28 sierpnia zaśpiewał ponownie „Requiem" Mozarta na koncercie kończącym XI Festiwal Pieśni Wokalnej „Viva il Canto". Koncert odbył się w Ustroniu, w kościele ewangelickim. Zespół wystąpił wraz z zaolziańskim chórem „Collegium Canticorum"-przygotowanym również przez panią profesor Halinę Goniewicz-Urbaś. Msza została wykonana ze znakomitą „Orkiestrą Camerata Impuls" pod batutą Małgorzaty Kaniowskiej. Plany „Absolwenta" na przyszły rok to dokończenie płyty oraz trzy duże dzieła: Msza Józefa Świdra, Msza Franciszka Schuberta i „Stabat Mater" Antoniego Dvoi-aka.

   

   Zespół Kameralny „Absolwent" stał się wizytówką Skoczowa zarówno w kraju jak i poza granicami, chociaż tylko dwoje chórzystów mieszka w Sko­czowie. Pozostali członkowie zespołu z zamiłowania do muzyki i wspólnego śpiewu przyjeżdżają tu z różnych, często odległych miast: z Katowic, Gliwic, Kóz, Rybnika, Cieszyna, Nowego Sącza, Warszawy. Muzyka jak widać łączy nie tylko pokolenia ale i różne miejscowości. Cieszy fakt, że miejscem łączącym śpiewaków jest właśnie Skoczów.

Aktualny skład zespołu:

Dyrygent: prof. Halina Goniewicz-Urbaś

Soprany: Małgorzata Błaszczyk, Danuta Zoń-Ciuk, Katarzyna Kliś, Małgorzata Słysz-Pawłowska, Anna Wiech. Alty: Alina Czarnecka, Halina Jansa, Beata Rąba-Tomica, Marta Sonsalla, Aleksandra Skladeczek.

Tenory: Adam Czarnecki (prezes), Andrzej Cymerys, Jacek Jansa, Tomasz Tomica.

Basy: Adam Błaszczyk, Tomasz Cichecki, Leszek Plaza, Bronisław Staszczyszyn, Marek Wróbel

 

Artykuł pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” udostępniony dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.