Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Położenie geograficzne
Dział:

Region Śląska Cieszyńskiego położony jest w południowej części Polski na pograniczu z Republiką Czeską i Republiką Słowacką. Jest to południowo – wschodnia część Śląska, obejmująca w przybliżeniu obszary pomiędzy górną Wisłą a górną Odrą. W obrębie regionu znajduje się północno – zachodni skrawek Karpat (Beskid Śląski), Pogórze cieszyńskie, Kotlina Ostrawska, zachodnia część Kotliny Oświęcimskiej i wschodnich Sudetów. Zachodnia granica regionu pokrywa się mniej więcej z granicą śląsko – morawską i prowadzi od grzbietów Beskidu Śląsko – Morawskiego wzdłuż rzeki Ostrawicy, a następnie wzdłuż Odry do ujścia Olzy. Północna granica regionu pokrywa się z korytem Olzy w swojej części zachodniej, a następnie nieregularnie ciągnie się na wschód. W okolicach Strumienia schodzi się z biegiem Wisły i przez Jezioro Goczałkowickie biegnie do ujścia rzeki Białej. Wschodnią granicę regionu tworzą w jej północnej części rzeka Biała i wpadająca do niej Białka, a w południowej grzbiet Baraniej Góry i pomniejsze szczyty Beskidu Śląskiego, aż do granicy ze Słowacją, na wschód od Koniakowa. Ta linia tworzy jednocześnie granicę Małopolski i Śląska Na południu granica Śląska Cieszyńskiego pokrywa się z obecną granicą polsko i czesko – słowacką.