Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Lucjan Piłka
Dział:

Lucjan Piłka

Melancholia

Łzy szczęścia powiesiłaś
na sznurze wraz z mokrą
bielizną

Serce wykorzystujesz zamiast
zegara który odmierza czas
zbliżenia z ukochanym

Sen zamieniłaś w liryczny
poemat miłosny

W czasie dnia żyjesz w hipnozie
z której obudzić cię może tylko
lekarstwo - zwane miłością ...

Podobni ptakom

Z miłości dwojga zostałeś poczęty
Z boleści matki na świat powołany
i wprowadzony w życiowe odmęty
na złe i dobre synku mój kochany

Będę cię karmić jak w gnieździe pisklęta
będę starała się o twoje szaty
może te chwile sobie zapamiętasz
gdy będziesz z dala od rodzinnej chaty

Podobni ptakom próbujemy lotu
bo młodość każe rozwijać nam skrzydła
gdy odlecimy nie ma już powrotu
życie nam nowe ustala prawidła

Lucjan Piłka urodził się w 1925 r. w Grodźcu k/Będzina. Mieszka w Cieszynie i jest technikiem
ekonomistą. Obecnie na emeryturze. Jest członkiem Klubu Literackiego "Nadolzie"
i członkiem zarządu koła nr 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Publikował w antologii "Nadolzie"
wydawanej przez Klub.