Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Edukacja Regionalna w Pierśćcu
Dział:

Danuta Oczadły

Edukacja regionalna w Pierśćcu

W listopadzie 2001 r. Danuta Oczadły i Franciszek Cebula postanowili utworzyć Szkolną Izbę Regionalną. Pomysł spotkał się z aprobatą dyrektorek obu szkół, w osobach Stefanii Kewesz i Ireny Krypczyk. Propozycję podchwycili także uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pierśćcu. Wystosowano pisemną prośbę do rodziców, dziadków i babć uczniów oraz pozostałych mieszkańców Pierśćca i innych miejscowości, z których wywodzą się uczniowie pierścieckich szkół. W piśmie poinformowano adresatów o chęci utworzenia izby regionalnej w szkole. Zadanie jakie miała spełniać izba - to przechowywanie i dokumentowanie nierzadko bezcennej spuścizny rodzinnej, przez którą tworzyłby się „łańcuch pokoleń" uwrażliwiający nasze dzieci i młodzież szkolną na zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Cieszyńskiej.

 

Uczniowie klasy II b szkoły podstawowej i I b gimnazjum szukali pasjonatów dawnych sprzętów, pamiątek i rzemiosł artystycznych. Z Anną Wołoszczak dotarliśmy do Tatiany Zaor, mieszkanki Zaborza, znawczyni i zbieraczki staroci, która pasjo­nująco opowiadała o tychże i wypożyczy­ła do naszej izby kilkanaście cennych przedmiotów m.in.: węglarkę, kufer pod­różny z XIX w., prawidła do butów oficerskich, szat­kownicę do kapusty wykonaną bez użycia gwoździ.

 

Życzliwi szkole lu­dzie, a wśród nich Wiesław Kuś, pierśćczanin , archeolog, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskie­go, pomogli ustalić wiek i pochodzenie zgromadzonych sprzętów rolniczych, domowych i zabyt­ków piśmiennictwa np. modlitewnika z 18 3 O r . znalezio­nego przez Darię Dyczek z klasy VI. Na koniec I semestru liczba eksponatów wynosiła 115 ! Naszą pracę doceniają goście izby. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Robert Orawski w Kronice Regionalnej tak napisał:

 

„Gratuluję pomysłu i konsekwencji. Dawno nie oglądałem tak ciekawych eksponatów. W niejednym muzeum chciano by mieć podobny zbiór Serce rośnie, że tyle osób interesuje się przeszłością, w tym wypadku swojej rodziny i miejscowości..." .

 

Ekspozycję zwiedzili także: działaczki Klubów 4-H, artysta plastyk Krzysztof Czader, wnuczka patronki szkoły Zofii Kossak Anna Fanby-Taylor i pracownicy Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich, muzyk folklorysta Jacenty Ignatowicz.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje corocznie konkurs „Moja klasa — najlepszym gospodarzem szkoły". W ramach gospodarowania zaprosiliśmy do izby koronczarkę z Kowali Zofię Bieńczak, która zapoznała nas z tajnikami tworzenia koronek koniakowskich i zaprezentowała swoje misterne dzieła.

Na korytarzu zorganizowaliśmy stoisko specjałów kuchni regionalni które pomogły przygotować mamy uczniów klasy II b SP.

 

Eksponaty z izby regionalnej posłużyły za rekwizyty do ciekawy( zabaw, np. odgadywania tajemniczego przedmiotu z zasłoniętymi ocz ma i do wymyślania scenek z wylosowanym przedmiotem.

 

Cenną metodą aktywizującą uczniów do poznawania „mały ojczyzny" są wycieczki do ciekawych miejsc w najbliższej okolicy i r terenie całej Ziemi Cieszyńskiej. Uczniowie sporządzają uproszczono mapy, fotografują okazy fauny i flory, ciekawe krajobrazy i ludz piszą swobodne teksty, działają plastycznie. W minionym rok szkolnym udało nam się zwiedzić Górę Zamkową w Cieszynie, rezerwa cisów na Tule, Izbę Regionalną „U Brzezinów" w Cisownic (właśnie ta pomysłowa ekspozycja zainspirowała nas do utworzeni Szkolnej Izby Regionalnej), oryginalną pasiekę pana Gajdacz w Dzięgielowie. W Wielką Sobotę chodziliśmy po Skoczowie z Judoszem i klekoczą kołatkami przepędzaliśmy całe zło tego świata.

 

W maju wspólnie z klasą IIa i wychowawczynią Józefą Ferek urządziliśmy wycieczkę regionalno-ekologiczną do Istebnej-Dzielca (ścieżka przy­rodniczo-edukacyjna „Olza" i Ośrodek Edukacji Ekologicznej), Wisły-­Jawornika (oczyszczalnia ścieków) i Skoczowa (wizyta w Banku Spółdzielczym i wywiad z panią prezes Urszulą Motyką).

 

Udaną szkolną imprezą była zorganizowana 26 maja br. Biesiada Regionalna. Imprezę otwarły prezentacje artystyczne uczniów oraz Wielki Jarmark (tak­że ze stoiskami tradycyjnych potraw cieszyńskich), z którego dochód został przeznaczony na remont szkoły i dofinansowanie klasowych wycieczek.

W dniu 3 czerwca br. Rada Sołecka zorganizowała dla mieszkańców Pierśćca liczących powyżej 70 lat uroczysty Dzień Seniora. W tym roku do organizacji tego święta włączyły się przedszkolaki i uczniowie klasy IIb ze swoimi wychowawczyniami: Joanną Korwin i Danutą Oczadły. W progra­mie artystycznym wystąpiły także zespoły regionalne „Junior" i „Senior" pod kierunkiem Franciszka Cebuli. Najmłodsi wykonali przyśpiewki cieszyńskie i kilka tańców regionalnych oraz zainscenizowali „Szkubacz­ki". Po poczęstunku wszyscy uczestnicy spotkania chętnie przystąpili do „Pierścieckiego Śpiewania", korzystając ze specjalnie na tę okazję przygo­towanych śpiewniczków.

 

Z praktyki szkolnej wynika, że warto rozbudzać w dzieciach szacunek do przeszłości, kształtować odpowiedzialność wobec tradycji i dziedzictwa kulturowego pierścieckiej i śląskiej wspólnoty. Wiedza o własnym regionie w powiązaniu z wiadomościami o Polsce, Europie i świecie staje się nieza­stąpionym elementem wykształcenia i wychowania. Uczeń rozmiłowany w swej małej ojczyźnie, gdziekolwiek rzucą go losy, zawsze powie z dumą: Tu mieszkam !

 

 

Artykuł pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” udostępniony dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.