Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Indyjskie akcenty w Skoczowie
Dział:

Szymon Broda

Indyjskie akcenty w Skoczowie

 

 

Rok 1998 pełen był ciekawych działań Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Indyjskiej Domu Narodowego i Koła Naukowego Etnologów Filii UŚ w Cieszynie. Obydwie organizacje uaktywniły się także w Skoczowie.

 

Już w poprzednim roku w naszym mieście gościła pani ambasador Indii w Polsce Shashi U. Tripathi. Jako gość TPPI i Urzędu Miejskiego p. ambasador spotkała się z burmistrzem W. Dzierżawskim, dziękując za wsparcie lokalnych inicjatyw indofilskich i przedstawiając dalszą ogólną wizję współpracy. Pani Tripathi jako pierwszy ambasador Indii Skoczowie odwiedziła muzea im. G. Morcinka i św. J. Sarkandra.

 

W rocznicę wizyty 24.02 br. dzięki staraniom Szymona Brody i Adama Gorysza, do Muzeum św. J. Sarkandra przyjechał otworzyć własną wystawę fotograficzną dyrektor Instytutu Filologii Oriantalnej UJ dr Przemysław Piekarski. Wystawa fotograficzna „Sztuka świątyń skalnych Indii" dzięki wsparciu burmistrza Skoczowa mogła się stać imprezą towarzyszącą Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Zderzenie czy spotkanie cywilizacji?", która dwa dni później odbyła się w cieszyńskiej filii UŚ. Skoczowska ekspozycja została pokazana w „Aktualnościach" TVP w Katowicach. Przez miesiąc można było podziwiać najpiękniejsze dzieła architektury indyjskiej z obiektywu krakowskiego orientalisty.

 

Okazało się, że dr Piekarski bardzo dobrze poczuł się w Trytonowym Grodzie i zaprzyjaźnił się z kierowniczką Muzeum p. Łucją Skrond. Powstał także stały krąg wielbicieli talentów intelektualnych i artystycznych tego wybitnego naukowca.


Kolejna wystawa fotograficzna dra Piekarskiego przedstawiała „Chrześcijaństwo w Indiach". Otwarcie ekspozycji miało miejsce 29.06.1998 r. Tematyka taka została podjęta przez orientalistę i fotografika /w jednej osobie/ po raz pierwszy w Polsce i stanowi także istotny wkład w rozwoju naszej kultury religijnej. Wystawie towarzyszyła ekspozycja wydawnictw prezentujących indyjskie przekłady Pisma Świętego i podejmujących problemy dialogu chrześcijańsko-hinduistycznego. Istotną ciekawostkę stanowi fakt, iż chrześcijaństwo obecne jest w Indiach od czasów św. Tomasza Apostoła. Postaci tej, wiele miejsca poświęcił też autor wystawy.

 

Artykuł pochodzi z „Kroniki Skoczowa” 1998, nr 13 udostępnionej dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.