Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
5 lat działalności Muzeum Parafialnego im. Św. Jana Sarkandra w Skoczowie
Dział:

Łucja Skrond
5 lat działalności Muzeum Parafialnego im. Św. Jana Sarkandra w Skoczowie

 

Kamienica przylegająca do ratusza, na skoczowskim Rynku ma swoją bogatą historię. W oparciu o XVII-wieczne przekazy możemy stwierdzić, że jeden z domów przy Rynku jest miejscem urodzenia Jana Sarkandra. Andrzej Komoniecki w "Chronografii albo Dziejopisie Żywieckim" (1704 r.) podaje pod datą 1623 r. następującą informację: "Jan Sarkander z miasteczka Skoczów Księstwa Cieszyńskiego jest ... Gdzie narodzony z pobożnych rodziców Grzegorza ojca i Heleny matki będąc, dom jego ojczysty w Rynku podle samego ratusza".

W roku beatyfikacji Jana Sarkandra (1860 r.) właścicielem domu był Francuz Leonard Dervaur. W roku 1890, kiedy katolicka społeczność Skoczowa zadecydowała o kupnie domu, należał on wówczas do Adolfa Zaczka. W piwnicy, gdzie wg przekazów Jan Sarkander przyszedł na świat, urządzono jeszcze w tym samym roku - 1890 kaplicę.

Posesja stała się własnością katolickiej parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. W okresie międzywojennym miejsce to przeobraziło się w centrum, gdzie działały lokalne organizacje katolickie (Czytelnia Katolicka, biblioteka, Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej i Żeńskiej). Już w 1932 roku zrodził się pomysł otwarcia w tej właśnie kamienicy muzeum. O takim zamierzeniu pisał dr Ludwik Brożek w kwartalniku "Zaranie Śląskie": „projektem, możliwym do zrealizowania tylko w Skoczowie, byłoby Sarcandrineum, w którym gromadzono by wszystkie możliwe pamiątki i zabytki związane z kultem bł. Jana Sarkandra, rodaka skoczowskiego".

Ambitne plany zniweczone zostały przez wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu nie wrócono do tradycji. Pomieszczenia wykorzystane zostały do zupełnie innych celów. Kaplica przywrócona została do celów kultowych dopiero w 1959 roku i pełni tę funkcję do dziś. Dom jednak nadal był formalnie własnością parafii. W latach osiemdziesiątych władze poddały w wątpliwość jej prawo do własności. Sprawę rozwiązał w 1988 roku sąd, orzekając, iż prawowitym właścicielem posesji była i jest Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Przygotowania do uroczystości związanych z kanonizacją Jana Sarkandra stały się okazją do tego, by wrócić do przedwojennego projektu stworzenia w tym miejscu muzeum. Jesienią 1993 roku rozpoczęto remont budynku (wg projektu architektów: L. Heroka i A. Wróblewskiego).

W pierwszej kolejności dokonano restauracji kaplicy. 29 czerwca 1994 roku poświęcił ją ks. bp Tadeusz Rakoczy, który konsekrował również nowy, kamienny ołtarz. Następnie podjęto się remontu pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na ekspozycję muzealną. Inwestorem była Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.

Niektóre prace remontowe dofinansowane zostały ze środków budżetu gminy. Tym samym "Sarkandrówka" wróciła do dawnych funkcji i tradycji - przeobraziła się w centrum chrześcijańskiej działalności kulturalnej i społecznej w mieście i regionie. Muzeum parafialne służy społeczności Skoczowa, turystom i pielgrzymom od ponad 5 lat. Spełnia dwie podstawowe funkcje: religijną i kulturalną.

Gromadzi pamiątki związane z życiem i kultem św. Jana Sarkandra, jak również zabytki sztuki sakralnej. Promuje twórczość artystów plastyków (malarzy, rzeźbiarzy, grafików), literatów i fotografików, organizując regularnie wystawy czasowe.

Pragnie gościć i być placówką otwartą nie tylko dla społeczności lokalnej, ale i osób, które pielgrzymują do miejsca urodzenia Jana Sarkandra, jak i tych, którzy traktują to miejsce jako obiekt turystyczny. Ekspozycja, która znalazła się tutaj na stałe, zachęca do zapoznania się z historią - miejscami związanymi z życiem i kultem Świętego - począwszy od Skoczowa, skończywszy na Ołomuńcu (mieście morawskim). Dla wielu ciekawostkę mogą stanowić eksponaty sztuki sakralnej pochodzące ze Skoczowa i okolic (obrazy, rzeźby, ryciny i tym podobne)- jedne z najstarszych pomników przeszłości Ziemi Cieszyńskiej, będące materialnym świadectwem wiary i kultury.

Przybywają do tego miejsca grupy pielgrzymkowe i turystyczne nie tylko z różnych zakątków Polski, ale i świata. Dowodem na to są wpisy osób zwiedzających do kroniki muzealnej. Działalność kulturalna muzeum skupia się na organizowaniu wystaw malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, sztuki ludowej, twórczości uczniów szkół podstawowych i średnich oraz osób niepełnosprawnych.

W czasie 5-letniej działalności muzeum, zorganizowano sporo interesujących wystaw współcześnie tworzących artystów. Do najciekawszych zaliczyć należy te, które towarzyszą organizowanej od 5 lat Panoramie Sztuki Chrześcijańskiej - "MUSICA SACRA".

Każda z tych wystaw jest integralną częścią festiwalu. w roku 1996 była to ekspozycja grafiki i malarstwa prof. Krystyny Filipowskiej, Eugeniusza Delekty i Norberta Witka - artystów plastyków, wykładowców Instytutu Kształcenia Plastycznego Filii US w Cieszynie. Prezentowali oni dotychczas swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, ogólnopolskich i zagranicznych m. in. w Mediolanie, Ibizie, Wiedniu, Berlinie, Oxfordzie, Paryżu, Madrycie. II Panorama Sztuki Chrześcijańskiej zainaugurowana została 17 maja 1997 roku. Towarzyszyła jej wystawa wrocławskiego artysty - Józefa Stolorza.

Jest on laureatem wielu znaczących imprez i konkursów plastycznych. Wystawia swoje prace w kraju i za granicą. Prace tego artysty budziły szczególne zainteresowanie odbiorców ze względu na tematykę i duchowość nastroju kolorystycznego. Obrazom, w których głębię buduje laserunkowy sposób malowania, towarzyszy odpowiednie światło, kreujące kolory oraz muzyka, słyszana w tle - znaczący element procesu twórczego. Są to najczęściej utwory Klausa Schulze. W ramach III Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej 17-24 maja 1998 roku mieliśmy okazję podziwiać prace nieżyjącego już artysty - rzeźbiarza. Antoniego Rząsy. Na jej otwarciu gościliśmy brata artysty - Józefa Rząsę, który wprowadził nas w tajniki życia i twórczości rzeźbiarza.

Rzeźby Antoniego Rząsy znajdują się m.in. w Muzeum Watykańskim, w kilku kościołach i muzeach w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych, w kraju i za granicą. W roku 1976 rzeźbiarz otworzył swoją galerię w Zakopanem - tam można poddać się urokowi jego prac. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa krakowskiej artystki - Ireny Marii Palki, zorganizowana w ramach IV Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej, zainaugurowanej 16 maja 1999 roku. Irena Maria Palka jest absolwentką krakowskiej ASP - wydziału malarstwa i tkanipy artystycznej. Od 1986 roku wystawia swoje prace w kraju i za granicą. Podjęła się próby stworzenia czegoś, co byłoby obrazem, tkaniną i rzeźbą równocześnie. Tworzy niezwykłe rzeźbione tkaniny i szyte obrazy.

Są one wnikliwymi studiami ludzkiego ciała, powstają z długiego wpatrywania się w rzeczywistość, są delikatnymi ewokacjami krajobrazów, twarzy, przedmiotów. "W swoich pracach nie kłamie. Mówi o sobie, o tym co ją dotyka, co przeżywa i o czym myśli". W miesiącu maju, roku 2000 uczestniczyliśmy w V Panoramie Sztuki Chrześcijańskiej.

Jej okrągła rocznica przypadła na rok jubileuszowy. Muzeum "Sarkandrowskie" w ramach V Panoramy prezentowało prace cieszyńskich artystów-rzeźbiarzy: Jana Hermy, Urszuli Górnickiej-Hermy, Tomasza Hermy - absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Macieja Hermy - absolwenta Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego Filii UŚ w Cieszynie. Jan Herma jest twórcą licznych pomników, autorem wielu rzeźb plenerowych, płaskorzeźb, akcentów rzeźbiarskich we wnętrzach użyteczności publicznej. Związany jest z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 1997 roku jest Kierownikiem Zakładu Rzeźby.

Bierze udział w wielu wystawach rzeźby w kraju i za granicą. Urszula Górnicka-Herma uprawia rzeźbę i rysunek. Zajmuje się pracą pedagogiczną. Jest autorką wielu rzeźb sakralnych oraz medali okolicznościowych. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Tomasz Herma zajmuje się rzeźbą, medalami i projektowaniem graficznym. Jest nauczycielem wychowania plastycznego.

Jest autorem kilku wystaw indywidualnych. Bierze udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Najmłodszy artysta w tej rodzinie, to Maciej Herma - absolwent Filii UŚ w Cieszynie, który oprócz malarstwa zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografiką.

Wystawy organizowane w ramach każdej Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej zaliczane są do bardziej znaczących. Muzeum im. św. Jana Sarkandra stara się jednak od początku swojej działalności promować wartości "wypowiadane językiem plastyki". Organizowane cyklicznie wystawy podkreślają znaczenie różnorodnych form plastycznych z wyróżnieniem idei religijnych.

Na jednej z pierwszych ekspozycji, po oddaniu do użytku sal parteru, jesienią 1994 roku prezentowane były obrazy namalowane w ramach pleneru "Skoczów miasto Sarkandra". Jego uczestnikami, zarazem autorami prac byli artyści plastycy: Stefania Bojda, Maria Gawlik, Krystyna Jasińska, Marta Meinhardt-Gawrońska, Zofia Skrond, Emilia Skupień, Hieronim Szewczyk.

W tym samym roku zorganizowana została jeszcze jedna wystawa. Były to wieńce i emblematy żniwne zaprojektowane i w głównej mierze wykonane przez mieszkańca Skoczowa - Józefa Hadałę. Każdego roku ich autor poświęca się mozolnej pracy. Jej efekty widoczne są 15 sierpnia (w święto Matki Boskiej Zielnej), kiedy prace te zdobią Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.

Co dwa lata organizowane są w naszym muzeum wystawy nieżyjącego już skoczowskiego artysty - Edwarda Biszorskiego. Ich przygotowaniem zajmuje się Koło Przyjaciół E. Biszorskiego, działające przy Towarzystwie Miłośników Skoczowa. Trzy dotychczasowe ekspozycje: 10 kwietnia 1996 roku, 17 kwietnia 1998 roku, 7 kwietnia 2000 roku prezentowały pokaźną część dorobku artysty - obrazy olejne, linoryty, rysunki i szkice (m.in. cykl dokumentujący zniszczenia Skoczowa w maju 1945 roku) oraz plakaty. Miłośnicy malarstwa na szkle mieli możliwość obejrzenia dwóch tego typu wystaw. 24 lipca 1996 roku były to prace Danuty Emisz-Gawlińskiej "Madonna z Dzie ciątkiem - inspiracja górali koniakowskich" oraz 17 grudnia 1996 roku prace artystki, której pasją jest malarstwo na szkle - Marii Gatnar-Guzy z Wisły.

W przeważającej mierze w Muzeum Sarkandrowskim organizowane są wystawy malarstwa. W grudniu 1994 roku w ramach obchodów Świąt Bożonarodzeniowych - tradycyjnej wigilijki, salę wystawową zdobiły i wprowadzały w nastrój obrazy olejne, których autorem jest Paweł Dragon - z wykształcenia lekarz, z zamiłowania malarz, gawędziarz, popularyzator kultury, dokumentalista. 14 listopada 1996 roku mieliśmy zaszczyt gościć cieszyńską artystkę - Jadwigę Smykowską, która zajmuje się grafiką artystyczną, rzeźbą i malarstwem.

Jest ona członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. Brała udział w ponad 50 ekspozycjach międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W lutym 1997 roku w sali przeznaczonej na wystawy czasowe zawisły 44 obrazy kościołów i przydrożnych kapliczek z kolekcji Ilony Mazur. Rok wcześniej tj. 16 lutego 1996 roku mieliśmy okazję zobaczyć również jej prace. Wówczas były to ikony.

Oprócz 35 ikon jej autorstwa, prezentowane były w tym samym terminie ikony XIX-wieczne, pochodzące z bogatych zbiorów Muzeum w Cieszynie. Jeszcze jedna data przypominająca nam wystawę ikon - 11 kwietnia 1997 roku, kiedy to w "Sarkandrówce" wystawiane były ikony, wykonane współcześnie przez Marię Patynę z Czeladzi. 18 września 1997 roku w naszej placówce promowany był tomik wierszy Urszuli Stefanii Korzonek pt. "Żniwne świętowanie".

Promocja połączona została z wystawą malarstwa Zofii Skrond, która ilustrowała tomik. 3 lutego 1998 roku spotkaliśmy się na wernisażu Emilii Skupień - "Plenery, podróże, fascynacje". Prezentowaliśmy prace wybrane z jej 20-letniego dorobku: pejzaże, portrety, szkice z plenerów i licznych podróży, martwe natury, a także projekty ilustracji książkowych. Kilka tygodni później 24 marca 1998 roku, zwiedzający muzeum obejrzeli malarstwo i grafikę młodego, katowickiego twórcy - Macieja Paździora. Dwukrotnie - 7 lipca 1998 roku oraz 21 lipca 1999 roku wystawiał swoje prace w naszej placówce Mieczysław Greń z Bielska - Białej, który uprawia malarstwo, rzeźbę, rysunek i grafikę. Kolejny młody, rozwijający się artysta, który zgodził się na eksponowanie swoich prac u nas w październiku 1998 roku to Adam Czech - absolwent Wychowania Plastycznego Instytutu Sztuki w Cieszynie.

Ze względu na ilość znaczących twórców z kraju i z zagranicy oraz różnorodność technik, do ciekawszych wystaw zaliczyć należy kolekcję "Aniołów" prezentowaną u nas od 25 stycznia 1999 roku. Zbiór ten należy do krakowskiego Stowarzyszenia "Sacro - Art" promującego sztukę sakralną.

Na wernisażu wystąpił wybitny muzyk, wirtuoz gitary klasycznej Jan Oberbek. 10 marca 1999 roku po raz kolejny wzbogaciliśmy nasze horyzonty w dziedzinie sztuki, dzięki malarstwu prof. Izabeli Delekty-Wicińskiej z Warszawy. W cennej i wymownej kolekcji obrazów znajdowało się jedno z jej najbardziej znanych dzieł "Totus-Tuus" - reprodukowane w kilkunastu krajach. 29 kwietnia 2000 roku w sali wystaw czasowych zawisły obrazy rodziny Konarzewskich: Ludwika Konarzewskiego (seniora i juniora), Joanny Konarzewskiej oraz Iwony Konarzewskiej.

Zachęcam wszystkich miłośników kultury i sztuki do zapoznania się nie tylko z dziełami wymienionych tu osób, ale także z ciekawą historią całego rodu. Galeria Konarzewskich znajduje się w Istebnej - Andziolówce. Wystawa, która otwarta została 9 czerwca 2000 roku w ramach XXXIII Dni Skoczowa, zadziwiała wszystkich oglądających różnorodnością technik i bogatą kolorystyką. Współpraca między miastami Karwiną i Skoczowem umożliwiła nam bezpośredni kontakt ze sztuką artystów plastyków z Zaolzia: Renaty Filipovej - jej malarstwem i tkaniną artystyczną, Jarosławy Rybovej - ceramiką artystyczną i użytkową, Grety Sartorisovej - malarstwem i grafiką tekstylną, oraz Tadeusza Wratnego - jego malarstwem. 28 lipca 2000 roku, na otwarcie wystawy artystów malujących ustami i stopami przyjechał jeden z ich przedstawicieli - Stanisław Kmiecik.

Prezentowane u nas prace przywiezione zostały z Raciborza, gdzie w 1993 roku założone zostało wydawnictwo AMUN, zajmujące się wprowadzaniem dzieł Artystów Malujących Ustami i Nogami na rynek w postaci kart okolicznościowych i kalendarzy artystycznych. Na prezentowanej w "Sarkandrówce" wystawie znalazły się prace 14 artystów - pejzaże, kwiaty i martwa natura. Jedni zachwycali się obrazami, inni uważali je za mało profesjonalne. Należy jednak podkreślić, że AMUN przyjmuje jedynie artystów prezentujących odpowiedni poziom artystyczny.

Choć dla części z nich malowanie to sposób zarobkowania, nie ma taryfy ulgowej, czy chęci budzenia litości - liczy się talent, niepełnosprawność jest kwestią drugorzędną. Muzeum Sarkandrowskie oprócz twórczości plastycznej eksponuje także fotografikę.

Pierwsza tego typu wystawa otwarta została 17 października 1995 roku. Udostępniliśmy zwiedzającym fotografie poświęcone wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Skoczowie oraz XXVIII Międzynarodowemu Kongresowi Ekumenicznemu. Autorzy prezentowanych 187 zdjęć to: Arturo Mari, Bogdan Ziarko i Zenon Golik. Gościem honorowym kolejnej wystawy był Józef Byrtus - Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach. Miłośników architektury ściągnęły w nasze progi 3 lutego 1998 roku spotkaliśmy się na wernisażu Emilii Skupień - "Plenery, podróże, fascynacje".

Prezentowaliśmy prace wybrane z jej 20-letniego dorobku: pejzaże, portrety, szkice z plenerów i licznych podróży, martwe natury, a także projekty ilustracji książkowych. Kilka tygodni później 24 marca 1998 roku, zwiedzający muzeum obejrzeli malarstwo i grafikę młodego, katowickiego twórcy - Macieja Paździora. Dwukrotnie - 7 lipca 1998 roku oraz 21 lipca 1999 roku wystawiał swoje prace w naszej placówce Mieczysław Greń z Bielska - Białej, który uprawia malarstwo, rzeźbę, rysunek i grafikę.

Kolejny młody, rozwijający się artysta, który zgodził się na eksponowanie swoich prac u nas w październiku 1998 roku to Adam Czech - absolwent Wychowania Plastycznego Instytutu Sztuki w Cieszynie. Ze względu na ilość znaczących twórców z kraju i z zagranicy oraz różnorodność technik, do ciekawszych wystaw zaliczyć należy kolekcję "Aniołów" prezentowaną u nas od 25 stycznia 1999 roku.

Zbiór ten należy do krakowskiego Stowarzyszenia "Sacro - Art" promującego sztukę sakralną. Na wernisażu wystąpił wybitny muzyk, wirtuoz gitary klasycznej Jan Oberbek. 10 marca 1999 roku po raz kolejny wzbogaciliśmy nasze horyzonty w dziedzinie sztuki, dzięki malarstwu prof. Izabeli Delekty-Wicińskiej z Warszawy. W cennej i wymownej kolekcji obrazów znajdowało się jedno z jej najbardziej znanych dzieł "Totus-Tuus" - reprodukowane w kilkunastu krajach. 29 kwietnia 2000 roku w sali wystaw czasowych zawisły obrazy rodziny Konarzewskich: Ludwika Konarzewskiego (seniora i juniora), Joanny Konarzewskiej oraz Iwony Konarzewskiej.

Zachęcam wszystkich miłośników kultury i sztuki do zapoznania się nie tylko z dziełami wymienionych tu osób, ale także z ciekawą historią całego rodu. Galeria Konarzewskich znajduje się w Istebnej - Andziolówce. Wystawa, która otwarta została 9 czerwca 2000 roku w ramach XXXIII Dni Skoczowa, zadziwiała wszystkich oglądających różnorodnością technik i bogatą kolorystyką.

Współpraca między miastami Karwiną i Skoczowem umożliwiła nam bezpośredni kontakt ze sztuką artystów plastyków z Zaolzia: Renaty Filipovej - jej malarstwem i tkaniną artystyczną, Jarosławy Rybovej - ceramiką artystyczną i użytkową, Grety Sartorisovej - malarstwem i grafiką tekstylną, oraz Tadeusza Wratnego - jego malarstwem. 28 lipca 2000 roku, na otwarcie wystawy artystów malujących ustami i stopami przyjechał jeden z ich przedstawicieli - Stanisław Kmiecik.

Prezentowane u nas prace przywiezione zostały z Raciborza, gdzie w 1993 roku założone zostało wydawnictwo AMUN, zajmujące się wprowadzaniem dzieł Artystów Malujących Ustami i Nogami na rynek w postaci kart okolicznościowych i kalendarzy artystycznych. Na prezentowanej w "Sarkandrówce" wystawie znalazły się prace 14 artystów - pejzaże, kwiaty i martwa natura. Jedni zachwycali się obrazami, inni uważali je za mało profesjonalne.

Należy jednak podkreślić, że AMUN przyjmuje jedynie artystów prezentujących odpowiedni poziom artystyczny. Choć dla części z nich malowanie to sposób zarobkowania, nie ma taryfy ulgowej, czy chęci budzenia litości - liczy się talent, niepełnosprawność jest kwestią drugorzędną.

Muzeum Sarkandrowskie oprócz twórczości plastycznej eksponuje także fotografikę. Pierwsza tego typu wystawa otwarta została 17 października 1995 roku. Udostępniliśmy zwiedzającym fotografie poświęcone wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Skoczowie oraz XXVIII Międzynarodowemu Kongresowi Ekumenicznemu. Autorzy prezentowanych 187 zdjęć to: Arturo Mari, Bogdan Ziarko i Zenon Golik. Gościem honorowym kolejnej wystawy był Józef Byrtus - Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach. Miłośników architektury ściągnęły w nasze progi stare fotografie przedstawiające piękne morawskie miasto - Ołomuniec.

Zdjęcia, które były u nas prezentowane w grudniu 1996 roku, pochodzą ze zbiorów Muzeum w Ołomuńcu. Stanowią dokumentację zmieniającego się wyglądu miasta w ciągu ostatniego trzydziestolecia XIX wieku. 24 lutego 1998 roku w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie otwarta została w naszym muzeum wystawa fotograficzna: "Sztuka świątyń skalnych Indii". Dzięki autorowi zdjęć-pracownikowi naukowemu Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. Przemysławowi Piekarskiemu zobaczyliśmy świątynie Ellory, Adżanty, Karli, Bhadży i Elefanty. Przemysław Piekarski przez wiele lat wykładał kulturę i sztukę Indii, sporo podróżuje, stąd też czerpie tematy do kolejnych opracowań, mających odzwierciedlenie głównie w fotogramach. Dowodem na to są dwie następne wystawy, zorganizowane w naszym muzeum: 29 czerwca 1998 roku "Chrześcijaństwo w Indiach", 16 lipca 1999 roku "Bombaj - Mumbai" - największe, 15-milionowe miasto Indii. 14 marca 1999 roku - w muzeum otwarto wystawę fotograficzną, prezentującą zdjęcia z planu filmowego „Ogniem i mieczem". Fotografie udostępnił Czesław Kanafek - ludwisarz z Bładnic. Śląsk Cieszyński nie zapomina o kulcie św. Melchiora Grodzieckiego, który z tej właśnie Ziemi się wywodzi.

Dwie z wystaw, zorganizowanych w Sarkandrówce dokumentowały życie i kult tego Świętego. Pierwsza z nich, otwarta 17 października 1995 roku wzbogacona była fotografiami Tadeusza Wojtonia - Społecznego Opiekuna Zabytków z Bielska - Białej. Druga - "Szlakiem Męczenników Koszyckich", eksponowana od 17 września 1999 roku opracowana została przez Marię i Bolesława Grzybków z Cieszyna. 13 września 2000 roku otwarta została wystawa fotograficzna zatytułowana "Między równikiem a Spitsbergenem". Jej autor - pilot, podróżnik i fotografik - Marek Dudek z Limanowej, koordynuje i uczestniczy w wyprawach do najciekawszych zakątków Ziemi. Efektem jego podróży są liczne materiały fotograficzne i dziennikarskie, które pozwalają mu na organizowanie wystaw, spotkań, odczytów, jak również stanowią temat do publikacji radiowych i prasowych.

Muzeum Parafialne św. Jana Sarkandra gości i wystawia prace nie tylko profesjonalnych artystów. Dowodem na to jest zainaugurowana 11 kwietnia 1996 roku wystawa prac uczniów 9. skoczowskich szkół podstawowych. Tematyka odnosiła się do obchodów przypadających na ten czas Świąt Wielkanocnych. Spora ilość prac - ich estetyka i oryginalność wzbudzała zainteresowanie nie tylko u dzieci, ale i dorosłych. W maju 1996 roku oglądaliśmy prace podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Skoczowie - "Tworzyły ręce i serca". Na wystawie tej zgromadzonych zostało ponad 30 prac - akwareli, obrazów olejnych, grafik, rysunków, wyrobów z ceramiki i haftów. Otwarciu towarzyszył ciepły - rodzinny nastrój. Nadmienię jeszcze o jednej pokonkursowej wystawie prac uczniów skoczowskich szkół podstawowych i średnich - "Skoczów wczoraj i dziś". Do Sarkandrówki trafiły prace nagrodzone. Był to październik 1996 roku. Przypomnę również o kilku spotkaniach zorganizowanych w naszym muzeum,z osobami zainteresowanymi wartościami kultury i sztuki oraz miłośnikami przyrody i górskich wypraw. 14 marca 1996 roku naszym gościem był nauczyciel z Rybnika - Krystian Szczęsny.

Autor spotkania przedstawił kolekcję przeźroczy - "Chodząc po górach poznaję piękno dzieła Bożego", na których uwiecznił tatrzańskie pejzaże. Podkład do przeźroczy stanowiła muzyka skomponowana przez Wojciecha Kilara oraz poezja - Jana Kasprowicza, Kazimierza Tetmajera, Jerzego Liberta i współczesnej poetki, Anny Życzniok.

Spotkanie to przywołało wspomnienia u tych, którzy kochają góry i zdobywają ich szczyty. Obudziło chęci i zapału tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z Tatrami - ich urokiem i grozą. 28 maja 1996 roku mieliśmy okazję spotkać się z Janem Cholewą - prezesem oddziału numizmatycznego w Vsetine (Czechach). "Święty Jan Sarkander na medalach".

Nie tylko zobaczyliśmy te medale, poznaliśmy również historię ich powstania. 12 marca 1997 roku obejrzeliśmy przeźrocza i wysłuchali prelekcji Tadeusza Wojtonia - Społecznego Opiekuna Zabytków z Bielska-Białej. Poruszony temat dotyczył rodu Grodzieckich, historii Grodźca Śląskiego - jego zabytków i przyrody. Minęło już 5 lat, od kiedy Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra rozpoczęło swoją działalność. To dobra okazja, by podziękować na łamach "Kalendarza Miłośników Skoczowa" tym, którzy odwiedzają je z zamiłowania, jak również zaprosić wszystkich zainteresowanych do częstszego "zaglądania w nasze progi".