Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Na Słóżbie (był rok 1932)
Dział:

Wanda Mider

 

Na słóżbie (był rok 1932)

 

Ciężki mioł żech życi, smutne i niełatwe
Straci
łech w dzieciństwie i ojca i matke
   Dali mie na słóżbe do złej gospodyni

A tam, przi robocie lecia
ły godziny

 

Słóńce jeszcze spało, jo już musioł stować
Ćwikli bydłu narwać, wszycko przirychtować

Cho
ć mróz szczypoł w rynce, bo szrón był na ziymi

Gorzki mio
ł żech życi, pomiędzy cudzymi

 

Jednóm mioł żech radość, jak żech szel do szkoły
Tam
żech czuł sie dóma szczęśliwy, wiesioły

Pani pog
łoskała, czasym pochwoliła

Iskierka mi
łości w sercu sie zatliła

 

Ciepli sie zrobiło na dnie moi duszy
Jakby ci
ężki kamiyń w drobny mak sie skruszył

 

Brała mie z chłapcami pogónić ochota
Alech ni mio
ł kiedy, - góniła robota

Na obiod wodzionka, zimnioczków niewiele

Bo mięso z gowiedzi było na niedziele

 

Byłech też chudzioczek, prawie same kości
Ale gospodyni nie zna
ła litości

Od samego rana nieskoro do nocy

Nie chybi
ło dlo mie żodniutki roboty

 

Myślołech, ku świyntom kupióm ancug nowy
Kupili, kupili, tela
że cajgowy

W skoczowskim ko
ściele jak organy grały

łzy mi jako grochy na lica kapały

 

Serce w piersi biło z ogrómnej żałości
Tak mi brakowa
ło matczynej miłości

 

Jak nie chcecie, to nie wierzcie
Ale dóm tyn stoi jeszcze

Jyny dach sie nieco chyli

Ze starości aż do ziymi

 

Okna małe jako były
Za szybkami pajeczyny

Dom tyn downo pustkom
świeci

Bo do
świata poszły dzieci...

 

 Kasztan stary, rosochaty
tak jak kiesi strze
że chaty

 

A Pastuszek, tyn sprzed laty
Dzi
ś je - Panym starszej daty

Staro
ść spędza należycie

Wraz z rodzin
ą
, w dobrobycie!

 

 

 

 

 

Artykuł pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” udostępniony dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.