Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
KALENDARIUM
Dział:

KALENDARIUM

1400 - immartykulacja Petrusa Nikolaia de Skoczow — Piotra, syna Mikołaja ze Skoczowa — na Akademii Krakowskiej

1470 - pożar Skoczowa

1505 - król Władysław Jagiellończyk przyznaje prawo wybierania myta na moście umieszczonym nad Wisłą

1510 - na Akademii Krakowskiej zostaje immartykulowany Grzegorz ze Skoczowa, syn Jana

1620 - Jan Sarkander powstrzymuje atak lisowczyków na Holeszów

1630 - obfite opady deszczu spowodowały brak zasiewów, a co za tym szło wielki głód. By mieć, co jeść, wypiekano chleb z żołędzi łączonych z oliwą i trocinami

1645 - powstanie wsi Kowale

1660 - pożar gorzelni mieszczącej się przy zamku

1665 - zamknięcie skoczowskiej mennicy

1690 - zniszczenie plonów przez plagę szarańczy i innych owadów

1770 - według urzędowego spisu ludności miasto liczyło 1294 mieszkańców

1820 - cesarz Franciszek I zezwala na to, by targi odbywały się w czwartek

1865 - ukończenie budowy kościoła ewangelickiego pw. Św. Trójcy

1870 - powstanie prywatnej szkoły „na Kępie”

1875 - prywatna szkoła „na Kępie” otrzymuje status publicznej

1880 - liczba mieszkańców Skoczowa przedstawiała się następująco: 1405 mężczyzn i 1706 kobiet; 2166   Polaków,   771 Niemców, 138 Żydów i 36 Czechów

1890 - Skoczów posiadał 281 domów, 721 mieszkań, 209 warsztatów rzemieślniczych i sklepów

1895 - zmiana miejsca targów odbywających się na rynku na plac przy ulicy Targowej, dawny Pastuszyniec

1895 - bracia Heilpern przekształcają fabrykę sukna w produkującą koce, derki i gunie

1900 - skoczowskim proboszczem zostaje ks. Jan Ewangelista Mocko, późniejszy burmistrz

1910 - w Pierśćcu tworzy się Ochotnicza Straż Pożarna

1910 - przy ulicy Kolejowej otwarto Dom Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra

1910 - język polski był używany przez 48,4% mieszkańców, niemiecki — 50,3%, a czeski — 1,3%. Z kolei pod względem wyznania mieszkało 65,3% katolików, 27,8% ewangelików i 6,6% Żydów

1920 - Jan Żebrok zostaje dyrektorem szkoły ludowej i wydziałowej

1935 - dobudowanie drugiego piętra ratusza przez firmę braci Stritzkich

1940 - urodził się Józef Hluszczyk, strażak i inicjator odnowienia tradycji Judosza

1940 - rozbiór synagogi żydowskiej oraz hotelu „Pod Białym Koniem”

1955 - remont ratusza

1955 - Skoczów gości II Powiatową Wystawę Rolniczą

1960 - otwarcie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ludwika Waryńskiego przy ulicy Bielskiej

1970 - Otmar Schramek publikuje tomik „Impresje rysunkowe”

1980 - rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej nr 8

1980 - oddanie do użytku Państwowego Ośrodka Maszynowego w Międzyświeciu

1995 - śmierć Edwarda Biszorskiego

2005 - Szkole Podstawowej nr 3 nadano imię Jana Pawła II

 

STYCZEŃ

2 stycznia 1995 — powstanie komitetu organizacyjnego uroczystości kanonizacyjnych Jana Sarkandra

6 stycznia 1655 — wymierzony zostaje nowy cmentarz dla ewangelików na miejscu ogrodu farnego

11 stycznia 1645 — księżna Elżbieta Lukrecja przyznaje statut cechowi tkaczy płótna

23 stycznia 2010 roku — umiera sportowiec Teodor Tadeusz Krużołek

26 stycznia 1470 — książę Przemysł II potwierdził prawa i przywileje przyznane skoczowianom

 

LUTY

3 lutego 1995 — odwiedziny Nuncjusza Apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka i biskupa Tadeusza Rakoczego

18 lutego 1945 — zbombardowane zostały kamienice przy ulicy Cieszyńskiej oraz uszkodzona remiza OSP

 

MARZEC

17 marca 1620 — umiera torturowany, obwołany później świętym, kapłan Jan Sarkander

21 marca 1945 — budowa okopów, wałów, rowów przeciwczołgowych i innych umocnień obronnych

 

KWIECIEŃ

1 kwietnia 1950 — pierwsze Pieczenie Barana na Starym Groniu organizowane przez skoczowskie PTTK

1–2 kwietnia 1945 — zniszczone w wyniku bombardowań kamienice na Rynku i przy ulicy Ustrońskiej

3 kwietnia 1940 — areszt i osadzenie w obozach koncentracyjnych skoczowskiej inteligencji, w tym: księdza Karola Kałużę czy doktora Pawła Raszkę

14 kwietnia 1930 — założenie Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz wybór na jego prezesa — doktora Karola Kiszę

 

MAJ

1 maja 1945 — do Skoczowa wkracza Armia Czerwona

4 maja 1985 — zebranie założycielskie Polskiego Związku Skibobowego

17 maja 1935 — wybór Franciszka Olszaka na burmistrza Skoczowa

21 maja 1910 — pożar miasta spowodował straty na 600 tys. koron austriackich

21 maja 1995 — Jan Sarkander zostaje kanonizowany przez papieża Jana Pawła II

22 maja 1995 — celebracja mszy na wzgórzu Kaplicówka przez papieża Jana Pawła II

23 maja 1945 — rozpoczęcie nauki w szkołach podstawowych

27 maja 1990 — pierwsze powojenne wybory samorządowe w Skoczowie

30 maja 1920 — Jan Żebrok otrzymuje stanowisko dyrektora szkoły wydziałowej

 

CZERWIEC

1 czerwca 2000 — otwarcie Krytej Pływalni „Delfin”

2 czerwca 1985 — ustawienie Krzyża Papieskiego przed kaplicą Jana Sarkandra

7 czerwca 1975 — umiera proboszcz Augustyn Pohl

10 czerwca 1965 — Franciszek Mrowczyk zostaje przewodniczącym Prezydium MRN w Skoczowie

10–13 czerwca 1825 — z zachodu na wschód przelatywała szarańcza na szerokości pięciu mil

22 czerwca 1820 — zakaz grzebania zmarłych przy kościele parafialnym

29 czerwca 1925 — wylewa Żabiniec, zalewając duże połacie miasta, a także niszcząc drogę do Wisły za fabryką Inochowskiego

 

LIPIEC

2 lipca 1975 — umiera społecznik, fotograf i dokumentalista Leon Para

9 lipca 1910 — burmistrzem zostaje właściciel fabryki sukna Anton Inochowski

15 lipca 1945 — otwarcie biblioteki Miejskiego Domu Kultury

16 lipca 1845 — bracia Bathelt z Bielska otwierają pierwszą fabrykę sukna

21 lipca 1990 — zatonięcie m/s „Skoczów” w Zatoce Biskajskiej

24 lipca 1835 — miasto odwiedza arcyksiążę Karol razem ze swoimi synami, wydając kolację w skoczowskim zamku

25 lipca -1895 — likwidacja czyszczarni na rynku oraz przeniesienie wieńczącej ją dotychczas figury Neptuna–Jonasza w okolice hotelu „Pod Białym Koniem”

25 lipca 1970 — Skoczów zalewa powódź

29 lipca 1915 — przez Skoczów przejeżdża arcyksiążę Karol

 

SIERPIEŃ

15 sierpnia 1920 — dzięki podziałowi Śląska Cieszyńskiego na Polskę i Czechosłowację rozwój gospodarczy w Skoczowie wzrasta

21 sierpnia 1995 — odwiedziny Lecha Wałęsy w Kuźni

27 sierpnia 1995 — umiera artysta Edward Biszorski

30 sierpnia 1870 — założenie Polskiej Czytelni

 

WRZESIEŃ

2 września 1490 — wrocławski biskup Jan w wystawionym w Nysie dokumencie podaje, że w Skoczowie kościół istniał w XII wieku

8 września 1895 — poświęcenie, a następnie oddanie do użytku szkoły dwuoddziałowej w Pogórzu

 

PAŹDZIERNIK

3 października 1815 — ukonstytuowanie miejscowego Towarzystwa Srebrnego Krzyża

3 października 1915 — odsłonięcie „żelaznej tarczy obronnej” przed kamienicą nr 3 w Rynku

17 października 1945 — uruchomienie komunikacji kolejowej na trasie Bielsko–Cieszyn

22 października 1915 — zmiana skoczowskich szkół w wojskowe szpitale

 

LISTOPAD

 

1 listopada 1865 — poświęcenie nowego kościoła ewangelickiego

10 listopada 1845 — umiera proboszcz ks. Jan Kapinus

15 listopada 1990 — wydanie pierwszego numeru „Tygodnika Skoczowskiego” pod redakcją Kazimierza Raszki

29 listopada 1990 — ukazanie się pierwszego numeru „Gazety Skoczowskiej” wydanej z ramienia Towarzystwa im. Gustawa Morcinka pod redakcją Haliny Szotek

 

GRUDZIEŃ

6 grudnia 1950 — Skoczów liczył 6423 mieszkańców

9 grudnia 1660 — zwolnienie z obowiązku szynkowania rocznie 40 wiader wina książęcego, a w zamian obowiązek opłaty 120 florenów na rok

10 grudnia 1935 — umiera ksiądz Jan Ewangelista Mocko

18 grudnia 1915 — cesarz Niemiec, Wilhelm przejeżdża przez Skoczów

26 grudnia 1550 — książę Adam Wacław potwierdza posiadane przywileje i prawa miejskie, a także nadaje skoczowskim mieszczanom prawo warzenia i wyszynku piwa oraz sprzedaży wina

31 grudnia 1900 — uruchomienie miejskiej gazowni przy obecnej ulicy Targowej

31 grudnia 1950 - koniec działalności Sądu Grodzkiego w Skoczowie

Kalendarium pochodzi z „XVI Kalendarza Miłośników Skoczowa” 2015, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.