Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia roku 1990
Dział:

WYDARZENIA ROKU 1990

STYCZEŃ

• 1 stycznia nastąpiła zapowiadana drastyczna podwyżka cen na energię elektryczną, wodę, gaz, węgiel, za czynsze i usługi. Ceny na niektóre towary wzrosły nawet wielokrotnie.


• 5 stycznia: Na wiadukcie kolejowym w Skoczowie został śmiertelnie potrącony przez pociąg Jan Bury, pracownik PKP.


• 7 stycznia urodziła Jolanta Stec ze Skoczowa trojaczki — trzy dziewczynki.


• 17 stycznia doszło w domu przy ul. Szkolnej 2 do tragicznego w skutkach zatrucia gazem. Śmiertelnemu zatruciu ulegli: 19-letnia Brygida Polak, jej roczny syn Łukasz, 14-letnia Iwona Cymorek oraz 16-letni Jan Tomala.


• 28 stycznia poświęcono w kościele katolickim w Skoczowie sztandar N.S.Z.Z. „Solidarność". Odsłonięto także ufundowane przez członków N.S.Z.Z. „Solidarność" przy Odlewni Żeliwa epitafium ku czci pomordowanych w Katyniu oficerów polskich.


• Styczeń był bezśnieżny. Temperatura dochodziła często do +10°C.

 

LUTY


• 17. lutego odbył się tradycyjny już „Jonaszowy Bal" zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Skoczowa.


• 19. lutego zmarł Stanisław Galocz, długoletni dyrektor skoczowskiej garbarni. Zasłużony działacz społeczny, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Skoczowa.


• 22. lutego otruł się kwasem Rudolf Hoffman.


• Mimo kryzysu odbyło się wiele zabaw karnawałowych. W Urzędzie Miasta, oprócz zabaw weselnych zanotowano; w mieście 10 zabaw, w gminie 65 zabaw.


• Luty był ciepły, chociaż w połowie miesiąca spadł obfity śnieg.

 

MARZEC


• 5 marzec: Cierpiący na zaburzenia psychiczne 90-letni Franciszek Bienias wpadł z okna 4 piętra Państwowego Domu Opieki Społecznej. Poniósł śmierć na miejscu.


• Ukazał się 6 numer „Koniki Skoczowskiej" redagowanej przez Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Na treść rocznika złożyły się artykuły: „Początki miasta w świetle dokumentów" -Jana Wantuły,

„Sztuki plastyczne w Skoczowie" - Witolda Iwanka oraz wydarzenia roku 1989, wiersze dzieci o Skoczowie i reklamy skoczowskich zakładów pracy i instytucji handlowych.


• 13. i 14 kwietnia odbyły się, przy licznym udziale dzieci, tradycyjne pochody z „Judoszem".


• Tuż przed Świętami Wielkanocnymi spadł obfity śnieg a temperatura obniżyła się do -10°C, powodując znaczne szkody w sadach owocowych.

 

MAJ


• 1 maj: Międzynarodowe Święto Pracy - tym razem bez pochodów i festynów.


• Rocznica Konstytucji 3 Maja przywrócona jako oficjalne święto narodowe.


• 4-9 maja „Tydzień Strażacki". Po defiladzie jednostek OSP i straży zawodowej' ks. dziekan Alojzy Zuber odprawił okolicznościową Mszę Świętą a następnie dokonał poświęcenia ustawionych przed kościołem samochodów i sprzętu strażackiego.


• 5—11 maja wystawiono w Miejskim Domu Kultury prace malarskie Honoraty Kocoń i Rafała Raszki, studentów Wydziału Malarstwa Filii US w Cieszynie. ,


• 27 maja zostały po raz pierwszy po wojnie przeprowadzone demokratyczne wybory do Rad Miejskich i Gminnych, w których frekwencja w skali ogólnokrajowej wynosiła 42%. Najlepszą, bo 53% frekfencję zanotowano w woj. bielsko-bialskim. W Skoczowie udział w głosowaniu wzięło 50% wyborców.


• Bracia Andrzej i Stanisław Klimowscy z Ogrodzonej uruchomili linię autobusową. Autokary ze znakiem firmowym „DAS" kursują na trasach Cieszyn—Bielsko, Bielsko—Brenna i Cieszyn-Katowice.

 

CZERWIEC


• 1 czerwca: Klub „Ruchu" Nr 114 zorganizował „Dzień Dziecka". W bogatym programie artystycznym udział wzięły zespoły recytatorskie, plostyczne i piosenkarskie oraz osiedlowe kapele z Ustronia i Myszkowa. W turnieju „dzikich drużyn piłkarskich" pierwsze miejsce zajęli młodzi piłkarze z Osiedla Szewczyka.


• 3 czerwca: Dla uczczenia 370 rocznicy męczeńskiej śmierci bl. Jana Sarkandra odbyła się podniosła uroczystość odpustowa. Kazanie w języku czeskim wygłosił arcybiskup Ołomuńca metropolita Moraw Franciszek Waniak. W uroczystości wzięła także udział grupa pielgrzymów z diecezji Fulda z RFN. Mimo deszczu i dotkliwego zimna na Kaplicówce zebrało się około 15.000 wiernych.


• Imprezy z okazji „Dni Skoczowa" zorganizowane zostały tym razem w ciągu jednego targowego czwartku 28 czerwca. Wystąpiło kilka zespołów regionalnych i orkiestr dętych.


• 29 czerwca wybrany został burmistrzem miasta Adam Wrona. Na jego zastępcę powołano Jerzego Raszkę. W skład Rady Miasta i Gminy weszli: Roman Sanetra, Witold Dierżawski i Wiktor Danel.


• Minione półrocze charakteryzowało się prywatyzacjo handlu a przede wszystkim znaczna zwyżka cen. Pogarszające się warunki bytu ludność przyjmowała ze zrozumieniem, chociaż w kraju nie obyło się bez protestów i strajków. Strajkowali górnicy, włókniarze, służba zdrowia, pracownicy komunikacji. Protestowali rolnicy i studenci.


• Jak w całym kraju, tak i w Skoczowie rozwija się masowo handel uliczny. Pojawiają się pierwsi handlarze ze Związku Radzieckiego.

 

LIPIEC


• 12 lipca: Pod groźbą użycia broni palnej miał miejsce napad rabunkowy na stację benzynową, zrabowano 6 milionów zł.


• 21 lipca w gęstej mgle, u północno-zachodnich wybrzeży Hiszpanii, zatonął M/S „Skoczów". Imiennik naszego miasta staranowany został przez gaboński statek „La Bonga". Całą załogę zdołano uratować.

 

SIERPIEŃ


• Uchwałą Rady Miasta i Gminy wydano 1 sierpnia zakaz handlowania i parkowania na rynku.


• W 100 rocznicę urodzin Zofii Kossak-Szatkowskiej odbyła się 11 sierpnia w Cieszynie uroczysta sesja naukowa poświęcona życiu i twórczości Pisarki.
Główne uroczystości z tej okazji miały miejsce 12 lipca w Górkach Wielkich. Po bogatym programie artystycznym został poświęcony teren pod budowę kościoła i klasztoru Ojców Franciszkanów.


• 20 sierpnia odbył się pierwszy przetarg na 70 lokali komunalnych. Cena 1 nu powierzchni użytkowej niektórych lokali osiągnęła zawrotną cenę 3ó0 tys. zł. Likwidacji uległa w ten sposób szczycąca się wiekową tradycją drukarnia a obchodzące 60-lecie istnienia Koło pttk zostało pozbawione swojego lokalu.

 

WRZESIEŃ


• 12 września znaleziono na Dolnym Borze zwłoki Tadeusza Piątki, mieszkańca Skoczowa. Nie ustalono przyczyn zabójstwa, nie ujęto sprawcy.


• Od września poświęcił werbista, ojciec Józef w „szpitaliku" 40 krzyży. Następnie z procesją pod przewodnictwem ks. wikarego Jana Piontka udały się dzieci wraz z rodzicami na Górny Bór, gdzie poświęcone krzyże zawieszono w salach lekcyjnych szkoły Nr 8 i w przedszkolu.

 

PAŹDZIERNIK


• 27 października wykonali członkowie Towarzystwa Miłośników Skoczowa prace w szkółce drzewek leśnych na Dolnym Borze.

 

LISTOPAD


• 10 listopada w uroczystej procesji z okazji Święta Niepodległości uczestniczyli po raz pierwszy przedstawiciele miejscowych władz. Okolicznościowe kazania wygłosili ks. Alojzy Zuber — proboszcz parafii katolickiej oraz ks. pastor Andrzej Czyż.


• W sali SP Nr 8 odbył się 11 listopada II Dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskiego. Uczestniczyły 32 pary taneczne ze Skoczowa, Kęt i Bielska. Pod względem organizacyjnym i artystycznym była to bardzo udana impreza. Liczne nagrody ufundowało 55 sponsorów.


• 15 listopada ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Skoczowskiego".


• 16 listopada obchodziło uroczyście Miejskie Koło PTTK 60-lecie swego istnienia. Jest to najstarsze koło miejskie w kraju. Z tej okazji uhonorowano wieloletnich i ofiarnych działaczy Koła odznaczeniami i dyplomami.


• 17 listopada odbyło się plenarne posiedzenie członków Towarzystwa im. Gustawa Morcinka. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Towarzystwa złożyła sekretarz zarządu głównego Halina Szotek. W roku 1991 przypada 100 rocznica urodzin pisarza. Wśród uczniów 39 szkół noszących imię Pisarza, Towarzystwo zamierza rozpisać konkurs związany tematycznie z twórczością Gustawa Morcinka.


• Uchwałą Rady Miasta i Gminy z dnia 23 listopada, instytucja pod nazwą „Centrum Kultury" przestaje istnieć. Zarządzanie sprawami kultury powierzono Wydziałowi Kultury przy Urzędzie Miasta.


• 25 listopada odbyła się pierwsza tura wyborów Prezydenta. W mieście i gminie Skoczów największą ilość głosów uzyskał St. Tymiński - 30,8°/o wyborców. Na Lecha Wałęsę głosowało 29,7%, na T. Mazowieckiego 23°/o.


• 29 listopada ukazał się pierwszy numer „Gazety Skoczowskiej". Ten ciekawie redagowany dwutygodnik został życzliwie przyjęty przez miejscowe społeczeństwo.

 

GRUDZIEŃ


• 9 grudnia: W drugiej turze wyborów Prezydenta w mieście i gminie Skoczów udział wzięło 53,2% uprawnionych do głosowania. Największą ilość głosów otrzymał Lech Wałęsa — 66,8%. Na St. Tymińskiego głosowało 33,2% wyborców.


• 11 grudnia złożył prezydent elekt Lech Wałęsa przysięgę pod cudownym obrazem Matki Boskiej w Częstochowie.


• Na zaproszenie Tow. Mit. Skoczowa p. dr Barbara Poloczkowa dyrektor Archiwum Śląskiego w Cieszynie wygłosiła 13 grudnia referat na temat zachowanych dokumentów z historii Skoczowa.


• 22 grudnia: Prezydent Lech Wałęsa złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Insygnia prezydenckie odebrał w zamku królewskim z rąk prezydenta na emigracji R. Kaczorowskiego. Następnie odbyło się uroczyste nabożeństwo w katedrze Św. Jana w Warszawie.


• Klub Sportowy „Beskid" zakończył rozgrywki piłki nożnej w klasie okręgowej, zajmując 5 miejsce w tabeli.


• Z inicjatywy prezesa Klubu Sportowego „Beskid" A. Krótkiego podjęto decyzję o budowie sali sportowej o wymiarach 30 m X 18 m. Finansowa pomoc przy budowie tego obiektu sportowego zadeklarowała spółka „Inkom".


• W drugim półroczu w różnych regionach kraju dochodziło do strajków. Rosły ceny na artykuły spożywcze, przemysłowe i na usługi. Liczba bezrobotnych przekroczyła milion osób.


• Lato 1990 było chłodne i pochmurne, tylko sierpień zaznaczył się kilkunastoma upalnymi dniami.
Pod koniec listopada spadł pierwszy śnieg, jednak Boże Narodzenie było bezśnieżne.


• W roku 1990 zawartych zostało 253 małżeństw, wydano 240 akt zgonów.


• W mieście i gminie zanotowano ogółem 307 przestępstw, w tym 228 kradzieży i włamań.
W porównaniu z rokiem 1989 jest to 183 protowa dynamika wzrostu przestępstw.


• Miejscowa straż pożarna wzięła udział w 49 akcjach p. pożarowych, interweniowała zaś w 25 akcjach nie związanych z pożarami. Zarejestrowano także 4 zgłoszenia pożarów, które okazały się fałszywe.