Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia roku 1988
Dział:

KAZIMIERZ ZGODA

WYDARZENIA ROKU 1988

 

 

• Od początku grudnia 1987 roku panowała prawie wiosenna pogoda, a temperatura utrzymywała się w pobliżu |10°C. Zima zapanowała od połowy lutego, wtedy dopiero spadł obfity śnieg.

 

• Przetwórnia OwocowoWarzywna obchodziła 40 lat swojego istnienia. W zakładzie w okresie powojennym kiszono kapustę, ogórki i stąd do niedawna o tym zakładzie mówiono „kapuściarnia". W dniu dzisiejszym zakład dokonuje o wiele szerszy zakres przetwórstwa owoców i warzyw. 7. okazji jubileuszu najbardziej zasłużeni pracownicy otrzymali odznaki i dyplomy.

 

• Jan Drabina — skoczowianin, napisał książkę „Miasta Śląskie w średniowieczu" — jeden z rozdziałów poświęcony jest Cieszynowi.

 

• Z okazji tradycyjnego Dnia Handlowca — skoczowski PSS otrzymał zbiorową odznakę „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego" a zasłużeni pracownicy otrzymali odznaki resortowe. Z tej samej okazji kilku zasłużonych pracowników GS Skoczów otrzymało odznaki na uroczystej akademii w Chybiu.

 

• 29 stycznia odbyły się Międzyszkolne Zawody Narciarskie o „Puchar Kaplicówki" zorganizowane przez Kolo PTTK w Skoczowie. W zawodach brało udział 165 zawodników. Puchar zdobyła SP — 1.

 

• W „Głosie Ziemi Cieszyńskiej" z dnia 12 lutego ukazał się list otwarty do Rady Narodowej Miasta i Gminy Skoczów — z pytaniem „Co dalej z basenem?" — list został podpisany przez organizacje społecznopolityczne Odlewni Żeliwa.

 

• W dniu 9 lutego został otwarty pawilon WPHW przy ul. Cieszyńskiej 2, po przeróbce budynku p. Drabiny.

 

• W dniu 12 lutego TMS zorganizowało IV Jonaszowy Bal — maskowy.

 

• W dniu 13 lutego odbyły się zawody narciarskie o „Puchar Starego Gronia" — zawody są tradycyjnie organizowane przez skoczowskie Koło PTTK.

 

• W okresie ferii zimowych Dom Kultury „Odlewnik" otworzy! swoje podwoje dla dzieci i młodzieży miasta.

 

• Na XIII Mistrzostwach Polski w skibobach, które odbyły sie w ostatnich dniach lutego w Szklarskiej Porębie, zawodnicy „Beskidu" Skoczów — Jacek Stalmach i Janusz Janota w konkurencji slalomu specjalnego zdobyli 2 i 3 miejsce. Natomiast w zawodach o Puchar Szrenicy, jego zdobywcą został zawodnik „Beskidu" — Jacek Stalmach.

 

• 28 lutego po gruntownym remoncie i przeróbkach została ponownie otwarta restauracja „Hotelowa".

 

• 12 marca rozdano coroczne nagrody im G. Morcinka (Wydawnictwo Epoka, oraz Towarzystwo Twórców i Działaczy Kultury im. G. Morcinka — są fundatorami nagrody). I nagrodę otrzymał prof. Karol Stryja — dyrektor i kierownik artystyczny Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Wśród nagrodzonych znalazła się również mgr Halina Szotek — dyrektor Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie.

 

• W dniu 4 marca z okazji 42 rocznicy powstania ORMO odbyła się uroczysta akademia, na której wręczono zasłużonym działaczom tej społecznej organizacji odznaczenia organizacyjne i resortowe.

 

• Pod koniec marca odbyły się zawody skibobowe o Puchar Beskidów na Stożku. Bezapelacyjnym zwycięzcą wśród mężczyzn został skoczowski zawodnik Jacek Stalmach.

 

• 29 marca uruchomiono na skrzyżowaniu drogi szybkiego ruchu Katowice — Wisła z drogą Bielsko — Cieszyn sygnalizację świetlną.

 

• W Wielki Czwartek i Piątek — 1 i 2 kwietnia ulicami Skoczowa przemaszerował w otoczeniu dzieci, które głośno uderzały w klekotki — Judasz. Staraniem TMS podtrzymuje się tę starą skoczowską tradycję.

 

• 15 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Skoczowa.

 

• W kwietniu mistrz kowalski — Józef Jany obchodził 95 rocznicę swoich urodzin. Warsztat, który założył w Skoczowie w 1919 r., prowadzi do tej pory. Wykształcił ponad 40 uczniów.

 

• Obchodom 1go Maja w mieście sprzyjała prawdziwie letnia pogoda, pomimo tego, że Święto Pracy wypadło w niedzielę, frekwencja dopisała. Po południu bawiono się na festynie na Górnym Borze. Obchodom towarzyszyły imprezy kulturalne i sportowe.

 

• 2 maja zmarł w wieku 70 lat viceprezes TMS Bogusław Niemiec. Przybył do Skoczowa z Zaolzia. Był wiele lat prezesem PSS „Społem", działał aktywnie w PTTK, w zarządzie ogródków działkowych i komitecie osiedlowym.

 

• Mistrzostwa Skoczowa w tenisie stołowym wśród pań zakończyły się zwycięstwem miejscowej pingpongistki Gali Gabryś. Wśród seniorów zwycięży! Zbigniew Święty. Otwarte mistrzostwa Skoczowa wygra! skoczowianin Andrzej Buchta przed zawodnikami z Bielska i Cieszyna.

 

• Od 25 do 29 maja zorganizowano XXII Dni Skoczowa. Jak co roku przygotowano szereg ciekawych imprez kulturalnych. Nie obeszło się również bez tradycyjnego czwartkowego jarmarku. W niedzielę 29 maja odbył się turniej osiedli; Górny Bór, Targowa, Objazdowa i Szewczyka. W turnieju zwyciężyła drużyna z osiedla Szewczyka. Grupa plastyczna „Smrek" działająca przy TMS zorganizowała wystawę swych prac oraz mini galerię w kawiarni „Klubowa". W witrynach sklepowych w Rynku TMS wystawiło 60 archiwalnych fotogramów starego Skoczowa._Fotogramy przygotował Karol Wojnar.

 

• Pod koniec maja ukazał się kolejny numer „Kroniki Skoczowskiej'. „Kronika" zawierała następujące pozycje;

 

— Jan Wantuła — Z dziejów skoczowskiego zamku

— Kazimierz Gołębiowski — Maria Wardasówna nota bio i bibliograficzna

— Kazimierz Zgoda — Wydarzenia roku 1987

— Jan   Sztaudynger  —   Ballada   o   Skoczowie i Trytonie.

 

 

• W maju odbył się w Genewie Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży do lat 15. Jego tematem była „Telekomunikacja przyszłości". W konkursie przedstawiono prace dzieci z 55 państw. V nagrodę otrzymał Szymon Broda (jako jedyny uczeń z Polski) — uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3.

 

• Z okazji Święta Ludowego po raz drugi zorganizowano biegi uliczne. W biegach wzięło udział ponad 300 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawkowych miasta i gminy. W biegu głównym na odcinku 4 kilometrów startowało 15 biegaczy. Organizatorem biegu był Miejski Komitet ZSL oraz Rada Gminna LZS.

 

• Na stadionie sportowym „Beskid" w dniu 29 maja odbyła się uroczysta inauguracja XIII Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W dniu inauguracji pogoda dopisała, ale później obfite opady deszczu przeszkodziły w rozgrywaniu zawodów. Ukończono konkurencje Igrzysk, które mogły się odbywać w salach gimnastycznych. Na zawodach lekkoatletycznych, które zostały przeniesione na dzień 7 czerwca do Wapienicy — I miejsce w rzucie dyskiem zdobyła Iwona Misiarz ze Skoczowa.

 

• W niedzielę 5 czerwca odbył się na Kaplicówce odpust ku czci bł. Jana Sarkandra. Tradycyjna pielgrzymka została połączona z zakończeniem I Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Pielgrzymce oraz zakończeniu Kongresu przewodził biskup ks. dr Damian Zimoń.

 

• Ogłoszono wyniki wojewódzkiego konkursu „Mistrz gospodarności" za 1987 r. W grupie miast i gmin Skoczów zajął 3 lokatę w województwie.

 

• W niedzielę, 19 czerwca przeprowadzono wybory do Rad Narodowych. Na inauguracyjnym posiedzeniu przewodniczącym nowowybranej Rady Miasta i Gminy został ponownie Henryk Mały. To „Beskid" Skoczów po rocznym pobycie w klasie A, powróci! do drużyn grających w lidze okręgowej W rogrywkach „Beskid" zdobył 10 punktowa przewagę nad drugim w tabeli „Górnikiem" Kaczyce.

 

• 25 czerwca spotkali sie ostatni uczniowie Gustawa Morcinka z okazji 50lecia ukończenia szkoły. Z 46 uczniów przybyło na spotkanie 19, 7 uczniów zginęło w czasie wojny, 6 zmarło, a 8 przebywa poza granicami kraju. W spotkaniu wziął udział jeden z wychowawców — prof. Paweł Tendera.

 

• 19 lipca, w dalekiej Australii, obchodził swoje 70 urodziny znany i ceniony malarz, rodowity skoczowianin — Józef Klimek.

 

• 5 sierpnia powrócił z dwumiesięcznego rejsu M/S „Skoczów", jego miejscami docelowymi były porty basenu Morza Śródziemnego. W rejsie brała udział matka chrzestna statku — skoczowianka Anna Szczypka. Z rejsu przywiozła 40 kg pomarańcz, był to dar marynarzy dla dzieci z Zakładu „Caritas".

 

• 7 sierpnia w wieku 65 lat zmarł inż. Leszek Sikorowski — Harcmistrz Polski Ludowej, instruktor ZHP i działacz społeczny.

 

 

• 1 września pochowano Ferdynanda Muchę — mistrza kominiarskiego. Był on długoletnim Prezesem OSP w Skoczowie.

 

• 11 września odbyły się miejskogminne dożynki w Pierśćcu. Starostami dożynek byli Maria i Piotr Brazowscy. Dożynki zakończyły żniwa, którym sprzyjała pogoda. W Skoczowie i przyległych gminach GS skupił 713 ton zboża.

 

• Na inauguracji olimpiady w Seulu w dniu 17 września głowy polskich zawodników zdobiły skoczowskie kapelusze. Wykonano w „Polkapie" 50 szt. kapeluszy damskich i 300 szt. kapeluszy męskich.

 

• Diamentowe gody — 60lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Genowefa i Staniław Kociukowie. Ślub zawarli 4 września 1928 roku. Jubilaci otrzymali medale za „Długoletnie pożycie małżeńskie".

 

• W dniach 3 i 4 września odbyły się w Ośrodku Sportów Konnych w Ochabach międzynarodowe zawody w woltyżerce. Zwyciężyli zawodnicy z RFN. W tym samym ośrodku w dniach 9 do 11 września rozegrano XII Mistrzostwa Polski Południowej w skokach. Zwyciężyli zawodnicy spoza naszego terenu.

 

• We wrześniu zakończono ułożenie bruku na ulicy Bielskiej. Nowa nawierzchnia przywróciła zabytkowy charakter tej ulicy.

 

• 17 września odbyło się ostatnie posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Gustawa Morcinka. Przewodnicząca Komitetu mgr Halina Szotek przedstawiła sprawozdanie, z którego wynikało, że zebrano ponad 20 min. zł, z czego na pomnik wydano 13,5 min. zł. Największe dotacje wpłynęły z resortu górnictwa, a także innych instytucji oraz szkół im. Gustawa Morcinka. Pozostałe pieniądze zostaną wydane na działalność edytorską oraz zakup wyposażenia do Muzeum imienia Pisarza.

 

• W dniu 17 września powołano do życia Towarzystwo im. Gustawa Morcinka. Przewodniczącą grupy inicjatywnej została Halina Szotek.

 

• 17 września członkowie Pracowniczych Ogródków Działkowych „Urok" obchodzili 25lecie założenia. Przy okazji nagrodzono najstarszych działkowiczów; Małgorzatę Uchylę, Emila Dworaka, Jana Kubalę oraz za najokazalsze plony Stanisława Molgę, Franciszka Pagiełę, Marię Turowską. Janina Raszka została wyróżniona za najładniejszą altankę.

 

• 18 września Kolo PTTK w Skoczowie urządziło tradycyjne „Pieczenie barana" na Starym Groniu w Brennej. Po opuszczeniu budynku poczty przez Bank Spółdzielczy, jego pomieszczenia zaadaptował do swoich potrzeb MDK „Tryton". Do lokalu nad Wisłą, który zajmował Dom Kultury wprowadził się RSW „Prasa — Książka — Ruch".

 

• Bardzo prężnie działające na terenie miasta Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego otwarło w ostatnich dniach września na osiedlu Górny Bór pawilon handlowy. W pawilonie znajdują się sklepy; gospodarstwa domowego, spożywczy i mięsny.

 

• W miesiącu wrześniu, w czasie rejonowych zawodów strzeleckich ORMO, najlepiej strzelała Jednostka ORMO ze Skoczowa w składzie; Irena Sudoł, Jan Ferdyn, Roman Macura, Tadeusz Konderla. Ta sama drużyna zwyciężyła w dniu 3 października na XIV Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.

 

• Od września rozpoczęto budowę nowej piekarni w Harbutowicach. Piekarnia będzie wypiekać 7 ton pieczywa na 2 zmiany. Inwestorem budowanego obiektu jest GS Skoczów.

 

• W dniach 18 i 19 października przebywała w naszym mieście grupa marynarzy z M/S „Skoczów", z kapitanem statku Władysławem Pastwą. Statek pływa już 11 lat. Pod koniec października statek wypływał w swój 50 rejs.

 

• Na początku listopada wystąpiły opady śniegu oraz temperatury minusowe. Taka zimowa pogoda utrzymywała się do połowy grudnia.

 

• W czasie odłowów karpia w Państwowym Gospodarstwie Rybackim — Pogórze, zanotowano dobre wyniki hodowlane. Z mniejszej, niż w innych latach, powierzchni stawów, złowiono 280 ton karpia, który trafił na nasze stoły świąteczne.

 

• W Andrychowie odbył się II Ogólnopolski Bieg Pokoju. Na mecie stanęło 163 uczestników. W grupie kobiet zwyciężyła Ewa Knuś z Pogórza. W grupie oldbojów pierwsze miejsce zajął Jan Marek z Pogórza.

 

• 9 listopada zorganizowano w SM „Wspólnota" akademię z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości. W czasie akademii harcerze wystąpili w inscenizacji pt. „Noc listopadowa" wg Gustawa Morcinka. Uroczystości towarzyszyła wystawa pamiątek

 

• 19 listopada TMS zorganizował spotkanie z dr Edwardem Buławą który wygłosił prelekcję pt. „70 rocznica odzyskania niepodległości na Śląsku Cieszyńskim".

 

• Piłkarze „Beskidu" Skoczów zakończyli rundę jesienną w klasie okręgowej na III miejscu, ze stratą 3 punktów do lidera. W połowie listopada skoczowski POM obchodzi! 35lecie swojego istnienia. Załodze POM i okazji jubileuszu i w podziękowaniu za dobrą prace wręczono sztandar, zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe.

 

• 50lecie  istnienia   obchodziła  Zakładowa   OSP przy Garbarni Skoczów. Na uroczystym spotkaniu z tej okazji wręczono odznaczenia najbardziej zasłużonym strażakom. W uroczystości wzięli również udział 3 członkowie założyciele; Jan Kuczera, Jan Marchula oraz Józef Szostok.

 

• 16 grudnia rozdano nagrody im. Gustawa Morcinka. W 20 rocznicę śmierci pisarza odbyła się sesja popularnonaukowa oraz dwudniowy sejmik szkół noszących imię pisarza. W uroczystości brał udział przewodniczący CK Stronnictwa Demokratycznego i zastępca Przewodniczącego Rady Państwa Tadeusz Witold Młyńczak. Po uroczystościach przewodniczący CK SD spotkał się z członkami swojego stronnictwa oraz z władzami miasta.

 

• W dniach 17 i 18 grudnia skoczowski Oddział Polskiego Związku Gołębi Pocztowych zorganizował wystawę gołębi pocztowych. Na wystawie zgromadzono ponad 200 gołębi z 15 oddziałów Podbeskidzia.

 

• Według stanu z dnia 31. 12. 1988 r. w mieście mieszkało 14.775, a w gminie 9.553 osób. W roku 1988 w Skoczowie urodziło się 200 dzieci, 101 chłopców i 99 dziewcząt. W gminie Skoczów urodziło się 178 dzieci, 94 chłopców i 89 dziewcząt. Z wymienionych noworodków tylko 6 ma zapisane w metryce swojego urodzenia — Skoczów. W mieście i gminie zmarło 233 osób, 130 mężczyzn i 103 kobiet, w tym w mieście 151, 83 mężczyzn i 68 kobiet. Urząd Stanu Cywilnego udzielił mieszkańcom miasta 115, a mieszkańcom gminy 99 ślubów.

 

• Z kroniki kryminalnej — w mieście i gminie stwierdzono 208 przestępstw, co oznacza wzrost o 41 w stosunku do 1987 r. Przestępstwa te popełniło 135 sprawców, w tym 14 nieletnich. Najwięcej — 149 było przestępstw kryminalnych (kradzieże, oszustwa, kradzieże z włamaniem i pobicia). Straty spowodowane tymi przestępstwami wynoszą 10.462.000 zł. Drugie z kolei — to przestępstwa gospodarcze, których ujawniono 28 (o 5 więcej niż 1987 r.). Spowodowane straty wyniosły 15.097.000 zł. Trzecią ważną grupę stanowiły przekroczenia drogowe, stwierdzono ich 14. Stan bezpieczeństwa drogowego jest w dalszym ciągu niezadawalający. W 1988 r. doszło do 41 kolizji; a w wypadkach drogowych zginęło 5 osób, a w 45 odniosło obrażenia. W czasie kontroli ruchu drogowego ujawniono 36 nietrzeźwych kierowców, Ukarano 751 osób mandatami. Przyczyną większości stwierdzonych przestępstw było nadużywanie alkoholu. Zanotowano 29 przypadków spożywania alkoholu w miejscu pracy.

 

• Skoczowska straż pożarna w 1988 r. wyjechała do 13 pożarów w Skoczowie, Międzyświeciu, Wilamowicach i Harbutowicach.  Pomimo  szybkiej i skutecznej interwencji straty wywołane pożarami wyniosły 2.633.000 zł. Oprócz tego straż była wzywana do innych akcji, takich jak wypompowanie wody z zalanych piwnic, otwieranie drzwi do mieszkań właścicielom, którzy zgubili klucze, do gaszenia palących się traw i śmietników. Przed żywiołami ognia i wody chronią obywateli miasta i gminy 2 straże pożarne, które liczą 125 strażaków.

 

Artykuł pochodzi z „Kroniki Skoczowa” 1988, udostępnionej dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.