Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Panorama, panorama
Dział:

Bogumiła Dunikowska
Panorama, panorama

Wszyscy odwiedzający Skoczów, zauważą, że miasto posiada piękny punkt widokowy - Górkę Wilamowicką, zwaną też Kaplicówką. Nazwa wiąże się z kaplicą św. Jana Sarkandra, która stoi na wzniesieniu. Roztacza się z tego miejsca piękna panorama obejmująca okolicę w kilkudziesięciokilometrowym pasie.

Turysta ujrzy z tego miejsca położone w dole miasto i okalające go w dalszej perspektywie obszary zieleni, stawów a wszystko to zwieńczone pasmem Beskidów. Od tego też miejsca, które słynie z innego - jakże ważnego - wydarzenia dla Skoczowa, jakim była wizyta Papieża Jana Pawła II w dniu 22.V.1995 r., wzięło nazwę przedsięwzięcie upamiętniające tamto spotkanie głowy Kościoła Katolickiego z mieszkańcami i tysiącami pielgrzymów.

Skoczowianie prezentują także panoramę wyznaniową, a Papież odwiedził najpierw zgromadzonych wiernych w kościele ewangelicko- augsburskim, znajdującym się również na wzniesieniu nieopodal opisanego wyżej miejsca, na którym została wtedy odprawiona Eucharystia. Przedsięwzięcie, o którym mowa, to powstała, w roku 1996 dla upamiętnienia wspomnianej wizyty Panorama Sztuki Chrześcijańskiej MUSICA SACRA. W 2000 r. obchodziła ona jubileusz 5-lecia.

Panorama od swojego zaistnienia, obdarzona honorowymi patronatami biskupów katolickiego i ewangelickiego, a później także ministra kultury i sztuki, wpisała się w kalendarium wydarzeń kulturalnych tej ziemi oraz zaliczona została w poczet uroczystości Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Dzięki pasji organizatorów i licznie gromadzącej się publiczności, przez wszystkie wieczory tygodnia - inauguracja festiwalu MUSICA SACRA zawsze odbywa się w okolicy 22 maja - w Skoczowie rozbrzmiewa muzyka i poezja. Integralną częścią festiwalu jest wystawa sztuk plastycznych, która też jest swego rodzaju panoramą dokonań twórców specjalizujących się w różnych dziedzinach - co roku prezentowane są inne - jak: malarstwo, grafika, rzeźba, prace w przestrzennie preparowanej tkaninie, w brązie czy medalierstwo. Te dzieła można oglądać w Muzeum św. Jana Sarkandra.

Koncerty odbywają się natomiast na przemian w kościołach katolickim i ewangelickim (a ostatnio też festiwal wykracza poza samo miasto) zawsze o godz. 18.00 i są prezentacją muzyki różnorodnej, obejmują bowiem panoramę ! dzieł powstałych już w średniowieczu poprzez wszystkie style i epoki po najnowsze dzieła, skomponowane kilkakrotnie dla tego festiwalu.

W wiosenne wieczory drugiej dekady maja publiczność słucha profesjonalnych wykonań wysokiej rangi solistów - instrumentalistów, śpiewaków, uznanych zespołów filharmonicznych, kameralnych, chórów, wokalistów, a także wykonawców młodych i utalentowanych - laureatów konkursów, którzy przyjeżdżają na Panoramę Sztuki Chrześcijańskiej z całej Polski, a także zza południowej granicy.

Festiwal promuje także twórców lokalnych - szczególnie w dziedzinie słowa - w poezji. Niecodzienna jest atmosfera festiwalu - słuchacze mają bowiem sposobność spotkać się po koncertach z artystami w Muzeum Sarkandrowskim, a dla wykonawców jest to okazją do zapoznania się z prezentowanymi podczas wystawy dziełami sztuki. Repertuar koncertów jest różnorodny, choć odpowiednio dobrany do sakralnych wnętrz bywa bardzo przystępny, a zawsze malowniczy i ciekawy, wykonany z mistrzowskim kunsztem.