Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia roku 1994
Dział:

WYDARZENIA ROKU 1994

 

2 stycznia — w Skoczowie zbierano dary dla Wielkiej Orkiestry Świąteczne] Pomocy. Organizacją zajęło się Centrum Oświatowo-Muzyczne „Pianoton". Zebrano ok. 33 min zł i inne dary. 6 stycznia -— Koncertem kolęd w święto Trzech Króli skoczowskie chóry ewangelickie zainaugurowały obchody swojego jubileuszu 75-lecia. Dyrygował mgr Bolesław Noga.

12 stycznia — odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. Czy znasz swoje miasto, zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne i książkowe ufundowane przez Towarzystwo.

26 stycznia — w pięknie udekorowanej sali widowiskowej Domu Odlewnika odbył się Koncert Karnawałowy w wykonaniu Orkiestry Salonowej pod dyrekcją prof. Hilarego Drozda.

28 stycznia — minęła 75 rocznica bitwy pod Skoczowem, w wyniku której powstrzymany został najazd wojsk czeskich na Śląsk Cieszyński.

W styczniu — odbyły się jubileusze zasłużonych skoczowskich szkół podstawowych. Szkoła Nr 2 obchodziła swe 120-le-cie. Szkoła Nr 1 — 90-lecie istnienia. Ta pierwsza doczekała się wreszcie remontu i modernizacji.

W pierwszych dniach lutego — przebywała w Skoczowie ekipa filmowa wykonująca dokumentację do filmu „Droga' o życiu i męczeństwie bł. Jana Sarkandra. Reżyserem filmu jest związany rodzinnie ze Skoczowem Stanisław Janicki.

25 lutego — odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów Śląska Cieszyńskiego z posłanką Grażyną Staniszewską.

W lutym — rozwiązany został problem składowania śmieci. Wg umowy podpisanej z firmą Landeko, śmieci będą wywożone do Jastrzębia. Dotyczy to wszystkich gmin Śląska Cieszyńskiego. Wysypisko zbudowane przez włoską firmę ma pojemność na 20 lat. Zboża na targu było dużo. Ceny kształtowały się na poziomie: pszenica — 60. jęczmień 50, owies 45 tys. zł za ćwiartkę.

4 marca — Rada Gminy Skoczów uchwaliła budżet na 1994 rok. Zamykał się on lewota 87, 5 mld zł.

W marcu — w różnych częściach miasta ustawiono estetyczne słupy ogłoszeniowe wykonane z cylindrów z nierdzewnej stali, kryte miedzianymi daszkami zwieńczonymi chorągiewkami z napisem „Skoczów".

23 marca — młodzież Liceum Ogólnokształcącego wystawiła w Szpitaliku widowisko poetycko-muzyczne p. Gethse-mani.

1 kwietnia — reaktywowano przedwojenne stowarzyszenie „Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra" z siedzibą w Cieszynie. Wydało ono pierwszy numer miesięcznika ..Dziedzictwo", nawiązującego do tradycji „Gwiazdki Cieszyńskiej". Inicjatorem powstania Stowarzyszenia był ks. Henryk Satława.

1 i 2 kwietnia — wędrował ulicami Skoczowa w Towarzystwie dzieci i strażaków JUDASZ. Ten starodawny zwyczaj wielkopostny pielęgnuje Towarzystwo Miłośników Skoczowa.

4 kwietnia — znany artysta malarz Edward Biszorski ukończył 85 lat. Artysta jest nadal czynny, przygotował do druku albumy swoich obrazów „50 obrazów Starego Skoczowa" i ,.100 obrazów ze Śląska Cieszyńskiego".

8 kwietnia - Rada Gminy udzieliła Zarządowi absolutorium po przedstawieniu i omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu na 1993 r.

20 kwietnia — w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Światowego Zw. Żołnierzy AK.. Młodzież przygotowała montaż poetycko-muzyczny. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta.

3 maja — w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

5 maja — odbył się pierwszy targ na nowym targowisku przy ul. Góreckiej za Wisłą. Zbudowano jc kosztem 5 mld zł. Jest to już czwarte miejsce targowe w historii Skoczowa, nie licząc targów na bydło, które były 3.

5 maja — Wojewódzki Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej powołał Gminną Komisję Wyborczą w Skoczowie.

12 maja — utworzono 11 okręgów wyborczych dla przyszłych wyborów samorządowych. Obowiązywała stara ordynacja wyborcza z 1990 r.

16 maja — w Muzeum im. Gustawa Morcinka odbył się wernisaż wystawy rzeźby Urszuli i Tomasza Hermów z Cieszyna. Muzeum wznowiło działalność po kilkumiesięcznym remoncie.

Skoczowskie kino „Podhale" ma w swoim repertuarze najnowsze pozycje filmowe. W dniach 23-24 maja wyświetlano „Lisie Schindlera".

23 maja — zmarł w Izraelu w wieku 73 lat Otto Elsner, profesor chemii na hebrajskim uniwersytecie w Jerozolimie. Przed wojną pracował jako farbiarz w skoczowskiej firmie Braci Heilpern.

26 maja — odbyła się 44. — ostatnia sesja Rady Gminy, wybranej w pierwszych wolnych wyborach w 1990 r. Przewodniczący Rady dr inż. Józef Drabina złożył sprawozdanie 1 czteroletniej działalności.

27 maja — minęła 60-ta rocznica poświęcenia nowej kaplicy bł. Jana Sarkandra na Kaplicówce. Budowę podjął ówczesny proboszcz i burmistrz skoczowski ks. Jan Ew. Mocko. Według projektu arch. Wiedennanna z Cieszyna wykonała ją firma Stntzki ze Skoczowa, Obecne odnowienie wnętrza kaplicy sfinansował prezes firmy INKOM Antoni Kratki

3 czerwca — rozpoczęto rozbiórkę i budowę nowego mostu na Btadnicy. Most liczył ponad 80 lat. Przetarg wygrała firma INKOM.

6 czerwca — obchodzono odpust sarkandrowski na Kaplicówce. Przybyli m. m. arcybiskup katowicki Damian Zimoń i biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy. Ekipa filmowa kręciła ostatnie zdjęcia do filmu „Droga".

9-12 czerwca —  odbyły się XXVIII Dni Skoczowa. Program imprez był bogaty, odbył się m.in. I plener malarski — Skoczów miasto J. Sarkandra, w którym uczestniczyło kilkunastu śląskich malarzy.

19 czerwca — odbyły się wy bory do nowej Rady Gminy, poprzedzone ostrą kampanią wyborcza. Kandydaci startowali w kilku ugrupowaniach: Forum Inicjatyw Lokalnych, Blok Wspierania Prawicy, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz niezależni. Kandydaci SLD ponieśli dotkliwą porażkę.

21 czerwca — odbyły się uroczystości związane z 100 rocznicą powstania gminy żydowskiej w Skoczowie i 140 rocznicą zbudowania synagogi. Odsłonięto pomnik przy ul. Mickiewicza, w muzeum otwarto okolicznościową wystawę, w sali kina odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona historii skoczowskich Żydów. Przybyli goście z USA, Australii i Izraela.

29 czerwca — w święto Apostołów Piotra i Pawła na Rynku odprawiona została uroczysta Msza św. poprzedzona poświęceniem kaplicy w domu urodzenia bł. Jana Sarkandra po remoncie. Nabożeństwo odprawił i kazanie wygłosił bp Tadeusz Rakoczy ordynariusz bielsko-żywiecki.

5 lipca — odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy. Wybrano nowe władze miasta. Burmistrzem został ponownie Witold Dzierżawski. W skład Zarządu weszli ponadto: Barbara Hyrnik (zastępca burmistrza), Józef Drabina, Leopold Hyrnik i Jerzy Malik. Przewodniczącym Rady został Kazimierz Chrapek.

Została utworzona Szkoła Podstawowa Nr 9 z siedzibą w budynku przy ul. Mickiewicza 12. Obiekt został oddany po kilkuletnim remoncie, uczą się w nim dzieci specjalnej troski z kilku okolicznych gmin. Kiedyś należał do notariusza Alberta Czaji.

Od połowy czerwca panowała słoneczna, bezdeszczowa pogoda i wielkie upały. W studniach brakowało wody, ogłoszono stan zagrożenia pożarowego. Drużyna piłkarska BESKIDU Skoczów zakończyła sezon 1993/94 na drugim miejscu w lidze okręgowej. 23 lipca — w Radziechowach k. Żywca urządzono I Górski Maraton, w którym startowali także zawodnicy z naszej Gminy. W grupie starszych drugie miejsce zajął Jan Marek.

4 sierpnia — na stadionie KS BESKID zmierzyły się młodzieżowe reprezentacje Polski i Rumunii. Wygrali goście stosunkiem bramek 1:3.


10 sierpnia — od kapliczki na Dolnym Borze wyruszyła tradycyjna skoczowska pielgrzymka do Bielowicka na odpust Św. Wawrzyńca, odprawiana od 1756 r.


6 września — zmarł w wieku 82 lat prof. dr hab. Paweł Tendera. W latach 1931-38 nauczyciel w szkole nr 1 w W Skoczowie, działacz Macierzy Szkolnej, organizator skocz, harcerstwa, honorowy obywatel Skoczowa. Po wojnie pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Katowicach — dziekan i prorektor tej uczelni, członek wielu towarzystw naukowych, autor setek publikacji, wielu skryptowi podręczników akademickich oraz książek.


8 września — przejechał przez Skoczów peleton z uczestnikami XLI Wyścigu Dookoła Polski. W tym dniu kolarze jechali z Rybnika przez Kubalonkę do Bielska.


8 września — Zarząd Gminy spotkał się z dyrektorami ważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie Skoczowa.


10 września — odbył się II Festiwal Kapel Podwórkowych, w którym udział wzięły zespoły muzyczne z Dobczyc, Nowej Soli, Stronia Śląskiego, Jastrzębia Zdroju, Przemyśla, Czerwionki, Łodzi i Krakowa.


15 września — Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP obchodziła uroczyście swe 70-lecie. Założył ją w 1924 r. morawski przemysłowiec Huckel jako filię swej fabryki w Novym Jićinie.


18 września — na polanie szczytowej Starego Gronia w Brennej odbyła się tradycyjna impreza Pieczenie Barana, organizowana przez skoczowskie Koło PTTK. Imprezą towarzyszącą był I Bieg Górski.


26-29 września — w Rzymie przebywała cztero-osobowa delegacja władz miasta i parafii pw. Piotra i Pawła, która złożyła na ręce papieża Jan a Pawła II zaproszenie do złożenia wizyty w Skoczowie w czasie przyszłorocznych uroczystości pokanonizacyjnych bł. Jana Sarkandra. Papież przyjął delegację w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo.


7 października — w Klubie Propozycji odbyło się spotkanie ze znanym szybownikiem polskim Franciszkiem Kępką.


13 października — ukazał się setny numer „Gazety Skoczowskiej". Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie zespołu redakcyjnego z Zarządem Gminy.


14 października — nastąpiło otwarcie nowego mostu na Bładnicy. Most żelbetonowy wybudowała firma INKOM p. Antoniego Kratki ego. Most ma stylowe bariery stalowe.


16 października — odbył się jubileusz 75-lecia chóru mieszanego parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie Koncert jubileuszowy w kościele św. Trójcy prowadził pastor Andrzej Czyż, a dyrygowali – Jerzy Retka i Bolesław Noga.


27 października — w Sarkandrówce odbył się przedpremierowy pokaz dokumentalnego filmu o życiu i męczeństwie bł. Jana Sarkandra pt. Droga. Po projekcji dyskutowano z autorem scenariusza i reżyserem filmu Stanisławem Janickim.


3 listopada — oddano do użytku po remoncie parter Sarkandrówki. Całość budynku po przebudowie będzie przeznaczona na muzeum sztuki sakralnej i na działalność kulturalną. Projektremo-ntu i adaptacji obiektu do nowych celów opracowali architekci — Ludwik Herok i Alojzy Wróblewski. Ks. Alojzy Zuber dokonał poświęcenia wystawy poplenerowej — Skoczów miasto Sarkandra oraz tymczasowej ekspozycji sztuki sakralnej, po czym odbyło się w kaplicy spotkanie z członkami delegacji, która przebywaławe wrześniu w Watykanie — ks. Alojzym Zuberem, burmistrzem Witoldem Dzierżawskim, członkiem Zarządu Józefem Drabmą i Antonim Kratkim.


10 listopada — w kościele pw. Znalezienia Krzyża sw. odbył się wieczór poetycko-muzyczny. Kazimierz J. Węgrzyn recytował swe utwory patriotyczne a pieśni religijne wykonał przy akompaniamencie gitar zespół wokalno-muzyczny ss. Elżbietanek z Cieszyna.


11 listopada — z okazji święta odzyskania niepodległości w kościele pw. sw. Ap. Piotra i Pawła odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w intencji Ojczyzny.


17 listopada — dokonano rozboju na dworcu PKS i na wale wiślanym. W obu przypadkach sprawcy zostali ujęci przez policję.


29 listopada — na V sesji Rady Gminy omawiano m. m. stan kultury i kultury fizycznej w gminie. Propozycje budowy teatru i basenu zostały odrzucone jako nierealne.


Grudzień - rozpoczął się mrozami. Temperatura spadła do -7CC. Ze względu na wysokie koszty gazu. większość mieszkań opala się znów paliwami stałymi, co szkodzi środowisku.

Prowadzone są prace końcowe przy budowie promenady - schodów na Kaplicówkę. Rozpoczęto natomiast budowę tarasów wokół krzyża papieskiego wg. projektu L. Heroka i A. Wróblewskiego z myślą o przyszłorocznych uroczystościach.


6 grudnia — powstał komitet obchodów uroczystości pokanonizacyjnych bł. Jana Sarkandra w Skoczowie. Przewodniczą mu ks. kanonik Alojzy Zuber i burmistrz Witold Dzierżawski. Uroczystości odbędą się w maju 1995 r.


6 grudnia —  SDK,,Wspólnota" i Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Gminy zorganizowały na rynku imprezę Mikołajową dla dzieci.

W grudniu 1994 r. Gmina Skoczów (miasto 10 wsi) liczyła 25.217 mieszkańców, samo miasto 14 tysięcy. Urodziło się 247 dzieci, zmarło 201 mieszkańców, zawarto 147 ślubów.


12 grudnia — przez Skoczów przechodziła międzynarodowa pielgrzymka dla pokoju i życia zorganizowana przez japońską wspólnotę buddyjska Nippomzan Myhgi. Jej trasa prowadzi z Oświęcimia do Hiroszimy.


Opracował:

Józef Drabina

 

 

 

Artykuł pochodzi z „Kroniki Skoczowa” 1994,nr 9 udostępnionej dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.