Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wydarzenia 1992 roku
Dział:

Wydarzenia 1992 roku

 

• Zima 1991/92 była łagodna. Przy znacznych opadach śniegu i niewielkich mrozach, istniały doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych.


• 6 stycznia rozpoczęła pracę Straż Miejska. Jest ich na razie pięciu. Ubrani w skórzane kurtki z herbem, będą patrolowali ulice i pilnowali porządku publicznego.


• Już od kilku lat na rzece Wiśle obok ławy zimuje duże stado łabędzi i dzikich kaczek—krzyżówek. Dokarmiają je mieszkańcy Skoczowa.


• Klub Sportowy „Beskid" poszukuje sponsorów dla utrzymania drużyny piłkarskiej, która gra w lidze okręgowej. Dzisiaj już nikt za darmo nie kopie piłki.


• Przedsiębiorstwo „Inkom", którego dyrektorem jest Antoni Kratki, wykonało nieodpłatnie remont kaplicy bł. Jana Sarkandra na Kaplicówce. Pęknięty fundament groził zawaleniem się budowli.


• Jednym z głównych tematów sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 stycznia były nowe stawki podatków i opłat obowiązujących w 1992 r. Dla przykładu: podatek od budynków mieszkalnych 400 zł/m2, od powierzchni związanej z działalnością gospodarczą 20 tys. zł/m2, opłata od psów 50 tys. zł.


• Na mistrzostwach świata w skibobach odbywających się w Zelam-See w Austrii Jarosław Trąbała z LKS Wyzwolenie Simoradz zdobył tytuł wicemistrza świata w kombinacji juniorów.


• 1 lutego odbyło się spotkanie założycielskie skoczowskiego Koła Koalicji Republikańskiej, na które przybył wojewoda Bielski Mirosław Styczeń. Jest to jedna z partii o programie konserwatywnym. Liczba partii i stronnictw politycznych w Polsce, łącznie z „partiami jasnego i ciemnego piwa", przekroczyła już 150.


• 2 lutego Koło Miejskie PTTK w Skoczowie zorganizowało kolejne zawody narciarskie o „Puchar Starego Gronia" w Brennej Centrum. Zawodnicy startowali w kilku kategoriach wiekowych — od młodzików do seniorów. Puchar w grupie seniorów zdobył Ryszard Greń z Brennej, zaś w grupie juniorów Roman Piechota z Katowic. Imprezę sponsorowało przedsiębiorstwo „Inkom" ze Skoczowa.


• Aniela Bolkowa, poetka ludowa ze Skoczowa zdobyła nagrodę „Powsinogi Beskidzkiego" w kategorii gawęd w Konkursie Literackim odbywającym się co roku w Żywcu.


• 7 lutego minęło 25 lat od założenia z inicjatywy ks. Gustawa Szklorza ewangelickiego chóru kościelnego w Bładni-cach. Obecnie chórem dyryguje Jan Chmiel. Chór odniósł wiele sukcesów w kraju i za granicą (Austria, Niemcy).


• Na Zabawie w Skoczowie działa Life Centrę Church — Misja Centrum Służby Życia, która trafiła tu z USA dzięki mesjańskiemu Żydowi E. Urbachowi. Mieści się ona w zabudowaniach jego ojca (dawna gospoda „Urbachówka").


• 29 lutego odbył się ósmy Jonaszowy Bal organizowany przez Tow. Miłośników Skoczowa. Ten maskowy bal kostiumowy jest zawsze wydarzeniem towarzyskim karnawału w Skoczowie.


• Marzec. Staraniem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej „Effatha" (Otwórz się). Miesięcznik redaguje ks. Józef Oleszko z grupą młodzieży.


• Mieszkańcy Kiczyc zablokowali nielegalne wysypisko śmieci na swoim terenie. Od tej pory śmieci z terenu gminy wywożone są do Mszany. Wysypisko w Kiczycach będzie zrekultywowane.


• Ukazał się ósmy numer Kroniki Skoczowskiej wydawanej nakładem Tow. Miłośników Skoczowa. Podstawowe artykuły dotyczące historii Skoczowa napisali Jan Wantuła i Paweł Szarzeć.


• Przy ul. Bielskiej otwarty został nowy sklep mięsny o bardzo nowoczesnym wystroju i bogatym asortymencie mięs i wędlin.


• Powstało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego. Z kilkudziesięciu zapisanych członków praktycznie nikt nie zna języka niemieckiego, jak również historii i kultury Niemiec, a ich nazwiska sugerują raczej inne pochodzenie.


• 3 kwietnia odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze Tow. Miłośników Skoczowa. Nadano godność członka honorowego mgr. Janowi Wantule.


• Skoczowskie muzeum zakupiło cenną rzeźbę drewnianą przechowywaną w jednym ze starych domów mieszczańskich. Przedstawia ona Jana Ewangelistę spod Krzyża i pochodzi ze starego wystroju kościoła (rzeźba ołtarzowa) sprzed pożaru w 1756 r. Po konserwacji stanowi jeden z cenniejszych eksponatów.


• W Wielki Piątek i Wielką Sobotę odbyło się tradycyjne „chodzenie z Judaszem". Ten stary zwyczaj kultywuje Tow. Miłośników Skoczowa.


• 24 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gminy, na którym m. in.

dokonano zmian w ruchu drogowym w mieście.


• W mieście jest czynnych pięć kantorów wymiany walut. Kantor w parku obok postoju taxi objął „Jur-Gast". Poprzedni właściciel zginął podczas napadu na kantor.


• Skoczów uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 25 mld zł nisko oprocentowanej pożyczki na dokończenie budowy oczyszczalni ścieków.


• 3 Maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święto Matki Boskiej Królowej Polski, w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została uroczysta Msza Św., w której uczestniczyły władze miasta, kombatanci i poczty sztandarowe.


• 4 maja rozpoczęła się rozbiórka starego mostu o konstrukcji stalowej nitowanej na rzece Bładnicy w ciągu ul. Ustrońskiej. Nowy most o żelbetowej konstrukcji wykonuje skoczowska firma „Inkom", która wygrała przetarg.


• Zespół folklorystyczny „Jedność" obchodził 10-lecie swej działalności. Obecnie liczy 22 członków i ma bogaty program, na który składa się 200 piosenek i 28 tańców regionalnych.


• 9 maja odbył się ingres ks. biskupa ordynariusza Tadeusza Rakoczego do nowo powstałej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Śląskie parafie Skoczowa i całej ziemi cieszyńskiej podlegają odtąd arcybiskupowi krakowskiemu. Trudno zrozumieć tę decyzję, zważywszy, że od początku chrześcijaństwa na ziemiach polskich parafie śląskie podlegały arcy-biskupstwu wrocławskiemu. Względy historyczne i etniczne wskazywały na to, że obecnie Kościół na Śląsku winien by podlegać arcybiskupowi katowickiemu.


• Decyzją Kuratora Oświaty w Bielsku-Białej z dniem 1 września 1992 r. powołano do życia Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie. W jego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Nr
3. Dyrektorem Zespołu została mgr Danuta Wójcik.


• Macierz Ziemi Cieszyńskiej zainicjowała na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej" dyskusję na temat przynależności ziemi cieszyńskiej do przyszłego makroregionu. Rada Gminy w Skoczowie podjęła uchwałę, w której wyraziła wolę przynależności do przyszłego województwa śląskiego z siedzibą w Katowicach.


• W pierwszą niedzielę czerwca odbył się odpust ku czci bł. Jana Sarkandra na Kaplicowce. W pielgrzymce uczestniczył po raz pierwszy ks. biskup Tadeusz Rokaczy, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej.


• W dniach 11-14 czerwca odbyły się kolejne Dni Skoczowa. Poza jarmarkiem zorganizowano wiele imprez kulturalno-rozrywkowych. Na rynku wystąpił zespół „Goryl" z Jabłonkowa, a w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota" kabaret Jana Pietrzaka. Kościół ewangelicki gościł chóry i orkiestrę kameralną Hilarego Drozda.


• 21 czerwca na ulicach Skoczowa zostało rozegrane I Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza. Współorganizatorem imprezy była KWK „Krupiński" w Suszcu. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Tomasz Misa z Katowic, Marcin Wengorski z Kielc i Tadeusz Kamyczek ze Skoczowa.


• 27 czerwca w skoczowskim muzeum została otwarta wystawa malarstwa Józefa Klimka, wybitnego malarza urodzonego w Skoczowie, który w

1960 r. wyjechał wraz z rodziną do Australii.


• 30 czerwca zmarł nagle mgr Jan Wantula, emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych FSM w Skoczowie, działacz Macierzy i Tow. Miłośników Skoczowa, bibliofil, kronikarz i historyk regionalny.


• 3 lipca zakończyły się rozgrywki piłkarskie w lidze okręgowej. Skoczowski Beskid zajął trzecie miejsce na 16 grających zespołów.


• 17 lipca nieznani sprawcy podpalili będący w budowie kościół w Pogórzu. Ogień został zauważony w porę i pożar ugaszono w zarodku.


• Gorące lato. Temperatury dochodzą do 40°C, a minimalne opady w ciągu prawie trzech miesięcy spowodowały wyschnięcie rzek i brak wody w studniach. Mówi się, że to najgorętsze lato w tym stuleciu.


• Skoczowski chór ewangelicki wyjechał na turnee koncertowe do Niemiec i Holandii. Dyrygentem jest mgr Bolesław Noga. Wysoki poziom muzyczno-wokalny zespołu znalazł uznanie za granicą.


• 6 sierpnia odbyło się w Pogórzu zebranie w sprawie lokalizacji w tej wsi gminnego wysypiska śmieci, oprotestowanego przez mieszkańców. Uczestniczył wiceburmistrz Witold Dzierżawski i projektanci. Odbyła się wizja lokalna.


• 10 sierpnia odbyła się tradycyjna pielgrzymka skoczowian do Bielowicka, do kościółka pw. św. Wawrzyńca, patrona od ognia. Zwyczaj pielgrzymkowy pochodzi od 1756 r., kiedy miasto zostało zniszczone w wielkim pożarze.


• 13 sierpnia zakończył się remont wieży ratusza. Po konserwacji bani oraz wykonaniu nowej chorągiewki i orła na maszt, dokumenty i „znaki czasu" włożone zostały do miedzianej puszki i zamknięte w bani na wieży. Prace blacharskie wykonał mistrz Adolf Husar z Hermanie, zaś maszt z orłem piastowskim i chorągiewką zakład Bronisława Szulca z Pszczyny.


• Już po raz trzeci skoczowska młodzież udała się na tygodniowe „ między-kontynentalne" spotkanie do Taize we Francji. Wyjazd organizował ks. Józef Oleszko, uczestniczyło 90 osób. Po drodze zatrzymano się w Paryżu.


• Jednostki skoczowskiej straży pożarnej uczestniczyły w wielkiej akcji gaszenia pożaru lasów koło Kuźni Raciborskiej, gdzie spłonęło ok. 10 tys. ha lasów.


• 5 września przez Skoczów przejeżdżali uczestnicy 49. Kolarskiego Wyścigu Dookoła Polski. Lotny finisz i nagrodę ufundowaną przez burmistrza Skoczowa wygrał polski kolarz Rychlicki.


• Nowym dziekanem dekanatu skoczowskiego po odejściu ks. Franciszka Skórkiewicza został ks. proboszcz Ludwik Kieras z Pogórza.


• Na sesji Rady Gminy w dniu 18


września uchwalono finansowanie działalności Muzeum im. Gustawa Morcinka w zakresie utrzymania budynku i zakupu muzealiów. Dokonano podziału nadwyżki budżetowej w wysokości 1,5 mld zł oraz podjęto decyzję o wystąpieniu Skoczowa ze Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, jako wyraz protestu przeciw brakowi działania tej organizacji.


• 19 września odbył się jubileusz 70-le-cia Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu, na który zjechało ok. 500 absolwentów. Z tej okazji wydano wydawnictwo pamiątkowe oraz medal. Postanowiono powołać do życia Związek Absolwentów.


• 3 października działacze Tow. Miłośników Skoczowa wykonali prace w szkółce leśnej na Dolnym Borze. Efekty tych prac będą widoczne za kilka lat.


• W październiku zakończył się remont kapitalny skoczowskiego ratusza. Remont trwał trzy lata. Głównym wykonawcą był Z-d Remontowo-Budowlany Jerzego Rotta
.

 

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Skoczowskiego” 1993, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.