Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Szkoła Muzyczna CASIO w Skoczowie
Dział:

Urszula Rakus

Szkoła Muzyczna CASIO w Skoczowie

We współczesnych czasach, w świat muzyki nieuchronnie wkracza świat elektroniki. Jest to już proces nieodwracalny, który należy właściwie wykorzystać, dając zainteresowanym do ręki różnego rodzaju instrumenty, już nie tylko o brzmieniu i możliwościach klasycznych, ale właśnie elektro­nicznych, komputerowych.

Znana na całym świecie firma CASIO upowszechnia swoje instrumenty, tworząc sieć szkół muzycznych. Promuje w ten sposób nowe rozwiązania techniczne, wprowadzając coraz to nowocześniejsze instrumenty — keybo­ardy „Casio". Daje tym samym możliwość uczenia się gry wielu młodym ludziom, zafascynowanym ich różnorodnością, wielofunkcyjnością, i chcącym wykorzystać własną inwencję twórczą.


   W Polsce powstało już wiele takich szkół. Działają od kilku lat, wydawana jest nawet „Gazetka Szkoły Muzycznej CASIO". Wszystko to dzieje się pod patronatem firmy ZIBI (oficjalnego przedstawiciela Casio w Polsce). Od dwóch lat organizowany jest Festiwal Szkół Muzycznych CASIO. Drugi z nich odbył się w Ustroniu, w 2002 r.

W Skoczowie również od czterech lat istnieje Szkoła Muzyczna CASIO. Jej założycielka Krystyna Gibiec tak wspomina jej początki na łamach kwiet­niowego wydania „Gazetki Szkoły Muzycznej CASIO":

- Szkołę Muzyczną CASIO w Skoczowie założyłam wraz z mężem w paź­dzierniku 1998 r Zakupiliśmy najnowsze instrumenty firmy CASIO CTK 611. Instrumenty te posiadają szczególne walory dydaktyczne, gdyż umożliwiają uczniom kształcenie inwencji twórczej. Te wyjątkowe zalety instrumentów CASIO dostrzegło Ministerstwo Edukacji Narodowej, zalecając je do użytku szkolnego. Do naszej szkoły CASIO może chodzić każde dziecko. Chcemy dać szansę i możliwość uczestniczenia w zajęciach dzieciom mniej i więcej uzdolnionym, niezależnie od ich wieku.


 


 


 

Siedzibę Szkoła CASIO znalazła w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie przy ul. Mickiewicza, gdzie K. Gibiec od wielu lat pracuje jako nauczyciel muzyki. Wzrastające zainteresowanie dzieci grą na keyboardach sprawia, że co roku powstają nowe, 3-4 osobowe grupy, rozpoczynające naukę od podstaw. W roku szkolnym 2001/2002 szkoła prowadziła już naukę na czterech poziomach od klasy I do IV. Zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu prowadzą Krystyna Gibiec i Joanna Krysta.

Praca w grupach daje dzieciom możliwość współpracy i wspólnej motywacji. Dzieci tworzą zespoły, razem opracowują i prezentują utwory muzyczne w układach wielogłosowych.


 

Popularność zdobyła skoczowska Szkoła Muzyczna CASIO nie tylko w naszym mieście. Rodzice dowozili dzieci na zajęcia z pobliskich miej­scowości. Stąd też wkrótce utworzono odziały (filie) w Goleszowie (2000 r.) oraz w Ustroniu (2001 r.). Rosnąca ilość uczących się tam dzieci, świadczy o tym, że decyzje te były słuszne.

 

 

   Wychowankowie Szkoły CASIO w Skoczowie dwa razy w roku przygo-towują koncerty dla najbliższych — rodziców, kolegów, znajomych. Zimą, na podsumowanie I semestru odbywa się zawsze koncert kolęd, a latem w dniu rozdania świadectw rozbrzmiewa kolejny koncert. Repertuar podczas tych koncertów jest zupełnie dowolny. Należy zaprezentować się przede wszystkim solo, ale ogromnym powodzeniem cieszą się też występy zespołowe. Uczniowie klasy IV tworzą już stały zespół pod nazwą „Allegro".

 

   Zespół ten pod kierunkiem Krystyny Gibiec odnosi już sukcesy w skali ogólnopolskiej. Uczniowie Szkoły CASIO uczestniczą w wielu imprezach na terenie miasta i powiatu. Dają koncerty w skoczowskich Domach Pomocy Społecznej, występują podczas Dni Skoczowa. Wzięli udział w koncercie Młodych Talentów w Miejskim Domu Kultury, grali w koncercie IX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sko­czowie. Można ich zobaczyć i usłyszeć nie tylko w siedzibie przy ul.Mickiewicza, ale na wielu imprezach kulturalnych.

Poza klasycznymi lekcjami gry na instrumencie, dla zainteresowa­nych prowadzone są warsztaty komputerowe na temat współpracy keyboardu z komputerem (wykorzystanie funkcji MIDI). Efektem warsz­tatów w 2001 r. było nagranie własnych utworów na płycie CD. Można też uczestniczyć w warsztatach z zakresu improwizacji i aranżacji. Ponadto Szkoła organizuje wycieczki edukacyjne i wyjazdy rekreacyjne. W 2000 r. był to na przykład wyjazd do Hiszpanii.

Pomyślnie przebiega współpraca z rodzicami, którzy chętnie po­magają przy organizacji wszelkich wyjazdów i imprez.

W maju 2001 r. dziesięcioro uczniów uczestniczyło w I Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym w Katowicach, gdzie świetnie zapre­zentowała się Katarzyna Pająk, zdobywając II wyróżnienie.


 

W czerwcu 2001 r. czworo uczniów wzięło udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Szkół Muzycznych CASIO w Skierniewicach.

 

 

W minionym roku szkolnym uczniowie brali udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Keyboardowym — Katowice 2002. Szkołę reprezentowali: Agata Szewczyk z kl. II, Aneta Kral z kl. III i Anna Brzozowska z kl. III. Uczennice przygotowała Joanna Krysta, a wystąpiły w kategorii solistów. Solo wystąpili także uczniowie Krystyny Gibiec: Krzysztof Kuboszek, Natalia Wantulok, Paulina Hupert i Katarzyna Pająk- wszyscy z klasy IV. Na Festiwalu zaprezentował się również zespół „Allegro" grający w składzie: Krzysztof Kuboszek, Daniela Franek, Natalia Wantulok, Paulina Hupert, Jakub Kwiatkowski, Patrycja Waleczek, Aleksandra Martyniak. Zespół ten zajął wysokie II miejsce, uczestniczył w koncercie laureatów wygrywając cenne nagrody.

 


 

Ten sam zespół „Allegro" oraz soliści z kl. IV - Paulina Hupert, Natalia Wantulok i Krzysztof Kuboszek wystąpili w II Ogólnopolskim Przeglądzie Szkół Muzycznych CASIO — Ustroń 2002. Krzysztof Kuboszek zajął tam II miejsce. W przeglądzie wzięło udział 50 solistów oraz 20 zespołów.

  

 


Sukcesy odnoszone na imprezach, gdzie spotykają się uczniowie z całej Polski, świadczą o wysokim poziomie umiejętności zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Rosnące zainteresowanie dzieci nauką gry na instrumentach CASIO, poświęcenie rodziców, życzliwość pedagogów, przychylność Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skoczowie sprawiły, że Szkoła ta znalazła swe miejsce w lokalnym środowisku, dając radość i satysfakcję osobom z nią związanym.

Artykuł pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” udostępniony dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.