Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Skoczów w słowie pisanym w latach 1991 - 1999
Dział:

Janusz Badura , Jan Broda

Skoczów w słowie pisanym w latach 1991 1999

broszury i inne druki zwarte, artykuły wybór

Poniższy tekst jest kontynuacją artykułu Skoczów w słowie pisanym w latach 1914­1990, broszury i inne druki zwarte, artykuły wybór", który ukazał się w Kalendarzu Miłośników Skoczowa 2002.

1. Jan Wantuła „Poczet burmistrzów Skoczowa", artykuł w Kalendarzu Cieszyńskim 1991", str. 89-93.

 

2. Karol Kajzer „Osobliwe losy skoczowskiego Trytona", artykuł w „Tygodniku Skoczowskim" Nr 5-7/1991.

 

3.  „Kronika Skoczowska" Nr 8, Skoczów — grudzień 1991, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 350 egz., stron 16.

 

4. Jan Wantuła Napad, którego nie było", Międzywojenna Macierz w Skoczowie" — artykuły w Kalendarzu Cieszyńskim 1992", str. 46-47, 87-91.

 

5. Karol Kajzer „Jak feniks z popiołów", artykuł w Kalendarzu Cieszyńskim 1992", str. 76-79.

 

6. Jerzy Raszka „Koniec pańszczyzny", artykuł w „Kalendarzu Cieszyńskim 1992", str. 48-49.

 

7. Jarosław Steciuk Piekiełko w Międzyświeciu", artykuł w Kalendarzu Cieszyńskim 1992", str. 54-56.

 

8. Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek „70 lat Szkoły Rolniczej w Mię­dzyświeciu 1922 1992", wydawca: Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu, stron 80, ilustracje.

 

9. Jan Wantuła Międzywojenna Macierz w Skoczowie", artykuł w „Kalendarzu Cieszyńskim 1992", str. 87-91.

 

10. „Kalendarz Skoczowski 1993", Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek, Skoczów 1992,  wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, stron 241, ilustracje, reklamy.

 

11. Paweł Szarzec, Robert Orawski Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
      1903 — 1993", stron 16, ilustracje.

 

12. Tadeusz Barabosz „Podsumowanie 1992 roku POLKAP", artykuł w „Gazecie Skoczowskiej"
      Nr 5/59 z dn. 11.03.1993 r.


13. Adam Mosz „Przyroda Skarpy Wiślickiej", artykuł w „Gazecie Skoczowskiej" Nr 9/63 z dn. 6.05.1993 r.

 

14. „Kalendarz Skoczowski 1994", Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek, Skoczów 1993, wydawca: Muzeum w Cieszynie — Oddział im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, Przedsiębiorstwo Innowacyjno — Wdrożeniowe „ANFA' w Skoczowie, nakład 2000 egz., stron 212, ilustracje, reklamy.

 

15. Jerzy Raszka „Z przeszłości Simoradza", artykuł w Kalendarzu Cieszyńskim 1994", str. 41-44.

 

16. Robert Orawski „Szkolnictwo Skoczowa w okresie okupacji", artykuł w Kalendarzu Cieszyńskim 1994",
      str. 86-90.

 

17. Robert Orawski „Otton Rosenberg", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 11/90 z dn. 26.05.1994 r.

 

18. Małgorzata Orawska Co słychać u garbarzy?", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 12/91 z dn. 9.06.1994 r.

 

19. "Uroczystości stulecia powstania Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Skoczowie", artykuł w
      
Gazecie Skoczowskiej" Nr 14/93 z dn. 7.07.1994 r.

 

20. Małgorzata Orawska „Jubileusz POLKAPU", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 19/98 z dn. 15.09.1994 r.

 

21. Ks. Alojzy Zuber „Zaproszenie Ojca św. do Skoczowa", artykuł w „Gazecie Skoczowskiej"
      Nr 21/100 z dn. 13.10.1994 r.

 

22. Ludwik Herok „Wzgórze Kaplicówka dziś i jutro", artykuł w Gazecie Skoczowskiej"
      Nr 23/102 z dn. 10.11.1994 r.

 

23. Witold Kożdoń Zakłady Garbarskie SKOTAN w Skoczowie", artykuł „Błogosławiony Jan Sarkander" wydany
      w nak
ładzie 150 egz.

 

 

 

24. Jan Szymik „Błogosławiony Jan Sarkander", Czeski Cieszyn 1994, nakład własny, str. 47, ilustracje.

 

25. Edward Biszorski „50 obrazów starego Skoczowa", 1994, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa,
      nak
ład 100 egz. techniką fotogra­ficzną, 500 egz. techniką drukarską.

 

26. „Kronika Skoczowska" Nr 9, Skoczów — grudzień 1994, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa,
       nak
ład nieuwidoczniony, stron 6.

 

27. Jan Broda „Żegnaj Akordzie", Skoczów 1994, ilustrowana jedno­dniówka, nakład 12 egz., stron 52.

 

28. Jan Broda: „Przyczynek do bibliografii Skoczowa 1855-1914", artykuł w maszynopisie w „Drobiazgi XI" str. 1-13,

„Walory wczasowe Górek Wielkich", artykuł w maszynopisie w „Drobiazgi XI", str. 60-63, 80-83, „Zjazd twórców ludowych w Górkach", artykuł w maszynopisie w Drobiazgi XI", str. 32-35, „Przyczynek do bibliografii Skoczowa", artykuł w maszynopisie w Drobiazgi

str. 11-23,„Pisarz ludowy Jerzy Brudny", artykuł w maszynopisie w„Drobiazgi”XVIIIstr.78-86,„Ostatnie listy Jana Łyska z frontu", artykuł w maszynopisie w „Drobiazgi XIX", str. 4-8,

„Po polskie książki do Krakowa", artykuł w maszynopisie w Drobiazgi XXII", str. 158-163,„Zapiśniki i pamiętniki chłopów i robotników Śląska Cieszyńskiego", artykuł w maszynopisie w Drobiazgi XXIII", str. 9-34.

 

29. „Kalendarz Skoczowski 1995", Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek, Skoczów 1994, wydawca: Muzeum w     Cieszynie — Oddział Muzeum im Gustawa Morcinka w Skoczowie, Urząd Gminy Skoczów, nakład 1200 egz.,
 stron 268, ilustracje, reklamy.

 

30. Witold Kożdoń POLINDA czekolady ze Skoczowa", artykuł w Gazecie Skoczowskiej"
      Nr 2/107 z dn. 26.01.1995 r.

 

31. Witold Kożdoń Dom Pomocy Społecznej 10 lat w Skoczowie", artykuł w Gazecie Skoczowskiej"
      Nr 3/108 z dn. 9.02.1995 r.

 

32. Małgorzata Orawska Przed wizytą Ojca Świętego", artykuł w Gazecie Skoczowskiej"
      Nr 5/110 z dn. 9.03.1995 r.

 

33. „220 lat Poczty w Skoczowie", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 7/ 112 z dn. 6.04.1995 r.

 

34. Robert Orawski „Smród wokół Cegielni", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 9/114 z dn. 27.04.1995 r.

 

35. „Vademecum Kultury Ziemi Cieszyńskiej. Zespoły artystyczne 1995" Praca zbiorowa w opracowaniu Zwiazku Komunalnego Ziemi Cieszyńs kiej, Cieszyn 4.05.1995, nakład nieuwidoczniony, stron 103, w której Janina 7agan przedstawiła działające na terenie Skoczowa zespoły artystyczne na stronach 56-75.

 

36. „Jan Paweł II w Skoczowie", Błogosławiony Melchior Grodziecki (1584-1619)", „Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierśćcu", artykuły w Gazecie Skoczowskiej" Nr 11/116 z dn. 1.06.1995 r.

 

37. (AS) „Szlak Sarkandrowski", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 15/ 120 z dn. 27.07.1995 r.

 

38. (AS) „Prezydent w skoczowskiej >Kuźni<", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 17/122 z dn. 24.08.1995 r.

 

39. „Edward Biszorski", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 18/123 z dn. 7.09.1995 r.

 

40. (KOT) „Ze Skoczowa na Światowy Zlot", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 19/124 z dn. 21.09.1995 r.

 

41. (J) „Jan Broda", Andrzej Walewski „Historia Koła Pszczelarzy w Skoczowie", artykuły w Gazecie Skoczowskiej" Nr 20/125 z dn. 5.10.1995 r.

 

42. ,,Kronika Skoczowska" Nr 10, Skoczów — grudzień 1995, wydawca:
Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 400 egz., stron 24.

 

43. Jerzy Zahraj „65-lecie Skoczowskiego Koła PTTK", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 25/130 z dn.14.12.1995 r.

 

44. Robert Orawski „Banki Spółdzielcze. Stuletnia tradycja", artykuł w „Gazecie Skoczowskiej" Nr 26/131 z dn. 21.12.1995 r.

 

45. „Kalendarz Miłośników Skoczowa 1996", Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Orawskiej, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 650 egz. stron 208, ilustracje, reklamy.

 

46. „Kalendarz Skoczowski 1996", Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek, Skoczów 1995, wydawca: Muzeum w Cieszynie — Oddział im Gustawa Morcinka w Skoczowie, Towarzystwo im Gustawa Morcinka, nakład 500 egz., stron 229, ilustracje, reklamy.

 

47. Józef Drabina „Towarzystwo Miłośników Skoczowa", artykuł w „Kalendarzu Cieszyńskim 1996", str. 130-131.

 

48. Witold Iwanek „Szori" — wspomnienie o E. Biszorskim w „Kalendarzu Cieszyńskim 1996", str. 242-243.

 

49. Robert Orawski „Czy znasz swoje miasto?", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 8/139 z dn. 18.04.1996 r.

 

50. (AS) „Mulica Sacra SKOCZÓW '96", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 10/141 z dn. 16.05.1996 r.

 

51. Robert Orawski „Wyjątkowy jubileusz", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 12/143 z dn. 13.06.1996 r.

 

52. Robert Orawski „Święto naszej gwary", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 22/153 z dn. 31.10.1996 r.

 

53. „Kronika Skoczowska" Nr 11, Skoczów 1996, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 300 egz., stron 56.

 

54. Halina Szotek „Przewodnik Muzealny", Skoczów 1996, wydawca: Muzeum w Cieszynie Oddział: Muzeum im Gustawa Morcinka w Skoczowie, stron 12.

 

55. „Kalendarz Miłośników Skoczowa 1997", Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Orawskiej, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 650 egz., stron 267, ilustracje, reklamy.

 

56. „Kalendarz Skoczowski 1997", Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek, Skoczów 1996, wydawca: Muzeum w Cieszynie — Oddział Muzeum im Gustawa Morcinka w Skoczowie, Bank Spółdzielczy w Skoczowie, nakład 400 egz., stron 296, ilustracje, reklamy.

 

57. Robert Orawski „Kalendarz Miłośników Skoczowa", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 25/156 z dn. 12.12.1996 r.

 

58. Tomasz Marusa „Zarys ikonografii świętego Jana Sarkandra", prace monograficzne członków Ogólnopolskiego Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych, Zeszyt Nr 8, styczeń 1997, wydawca: PTTK 0/Świdnica, nakład 150 egz., stron 41, ilustracje.

 

59. Idzi Panic „Tytulatura książąt Opolskich w XIII wieku. (Uwagi w związku z dyskusją na temat początków Skoczowa)", artykuł w Pamiętniku Cieszyńskim" tom 12, 1997, str. 5-13.

 

60. Witold Kożdoń Bitwa pod Skoczowem", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 4 (1834) z dn. 24.01.1997 r.

 

61. Paweł Czupryna Czyste niebo nad Skoczowem", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 6 (1836) z dn. 7.02.1997 r.

 

62. Witold Kożdoń Mistrzostwa pod Dębem", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 7 (1837) z dn. 14.02.1997 r.

 

63. Jan Marek „Jerzy (Oskar) Malik", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 5/162 z dn. 6.03.1997 r.

 

64. Henryk Maly „Samarytanki", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 6/163 z dn. 20.03.1997 r.

 

65. Karol Kajzer „Ślady przeszłości", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"

Nr 15 (1845) z dn. 11.04.1997 r.

 

66. Witold Kożdoń Półwiecze Banku", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"

Nr 16 (1846) z dn. 16.04.1997 r.

 

67. Witold Kożdoń Z Hotelu Dom", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"

Nr 17 (1847) z dn. 25.04.1997 r.

 

68. Witold Kożdoń Chóry na Kaplicówce", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 19   (1849) z dn. 9.05.1997 r

 

69. Witold Kożdoń Skoczowskie Towarzystwo Sportowe", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 20 (1850) z dn. 16.05.1997 r.

 

70. Artur Walczuk „Święto Skoczowskiego Harcerstwa", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 11/168 z dn. 22.05.1997 r.

 

71. Witold Kożdoń Odrestaurowany Cmentarz", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 21 (1851) z dn. 23.05.1997 r.

 

72. Witold Kożdoń 200 lat Ratusza", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"

Nr 26 (1856) z dn. 27.06.1997 r.

 

73. „200 lat Skoczowskiego Ratusza", Robert Orawski „Nowi patroni skoczowskich skwerów i ulic", artykuły w Gazecie Skoczowskiej" Nr 14/171 z dn. 3.07.1997 r.

 

74. Witold Kożdoń Skrócone Dni", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"

Nr 27 (1857) z dn. 4.07.1997 r.

 

75. Robert Orawski „III liga w Skoczowie", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 15/172 z dn. 17.07.1997 r.

 

76. Beata Branc „225 lat Kuźni", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 20/177 z dn. 25.09.1997 r.

 

77. Komitet Obchodów 50-lecia BS w Skoczowie „50-lecie Banku Spółdzielczego w Skoczowie", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 21/178 z dn. 9.10.1997 r.

 

78. Witold Kożdoń Śladami Patrona Diecezji", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 41 (1871) z dn. 10.10.1997 r.

 

79. Witold Kożdoń Armat huk", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 43 (1873) z dn. 24.10.1997 r.

 

 

 

80. (IK) „Pamięci Druha Pawła Tendery", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 23/180 z dn. 6.11.1997 r.

 

81. Witold Kożdoń 75 lat Skoczowskiej Macierzy", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 45 (1875) z dn. 7.11.1997 r.

 

82. Ilona Kozieł Druh Paweł Tendera - pierwszy drużynowy skoczowskich harcerzy", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 24/181 z dn. 20.11.1997 r.

 

83. Witold Kożdoń Skwer Pawła Tendery", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 47 (1877) z dn. 21.11.1997 r.

 

84. „Kalendarz Miłośników Skoczowa 1998", Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Orawskiej, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 700 egz., stron 227, ilustracje, reklamy.

 

85. „Kalendarz Skoczowski 1998", Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek, Skoczów 1997, wydawca: Muzeum w Cieszynie - Oddział Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie, nakład 600 egz., stron 251, ilustracje, reklamy.

 

86. Witold Kożdoń SPAR w Skoczowie", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 50 (1880) z dn. 12.12.1997 r.

 

87. (ABS) „SPAR", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 26/183 z dn. 22.12.1997 r.

 

88. „Gmina Skoczów w liczbach", dane na dzień 31.12.1997, folder składany, wydawca: Urząd Miejski w Skoczowie.

 

89. „Kronika Skoczowska" Nr 12, Skoczów 1997, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 300 egz., stron 50.

 

90. Karol Kajzer „Rabunki w Skoczowie", artykuł w Kalendarzu Cieszyńskim 1998", str. 49-51.

 

91. R Kotowski „BIOS Stowarzyszenie Ekologiczne SKOCZOWSCY ZIELONI", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 1/184 z dn. 8.01.1998 r.

 

92. Witold Kożdoń Tłuste lata BESKIDU", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 2 (1884) z dn. 9.01.1998 r.

 

93. Witold Kożdoń Basen za dwa lata", (dan) Między Scyllą a Charybdą" artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 4 (1886) z dn. 23.01.1998 r.

 

94. Jarosław Gil „Rezerwat >Skarpa Wiślicka<", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 3/186 z dn. 5.02.1998 r.

 

95. Halina Szotek „Kpt. 2.w. Edward Tarkowski (1930-1998)", artykuł w „Gazecie Skoczowskiej" Nr 4/187 z dn. 19.02.1998 r.

 

96. (lh) „Zabudowa Gałganówki", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"

Nr 8 (1890) z dn. 20.02.1998 r.

 

97. Witold Kożdoń Kaplica na Kępie", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"

Nr 9 (1891) z dn. 27.02.1998 r.

 

98. Witold Kożdoń Mityczny zabytek", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 13 (1895) z dn. 27.03.1998 r.

 

99.,,Kaplica w Wiślicy", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 7/190 z dn. 2.04.1998 r.

 

100. Witold Kożdoń Skoczowski Judasz", Basen pod ciśnieniem", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 14 (1896) z dn. 3.04.1998 r.

 

101. Robert Orawski „Najstarszy kopiarz wsi Ochaby", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 8/91 z dn. 9.04.1998 r.

 

102. Tadeusz Kopoczek „Skoczowski >Kołchoźnik<", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 15 (1897) z dn. 10.04.1998 r.

 

103. Witold Kożdoń Zieloni spod Kaplicówki", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 16 (1898) z dn. 17.04.1998 r.

 

104. Witold Kożdoń Kozacy i bładnickie armaty", Świat w oczach Szoriego", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 18 (1900) z dn. 30.04.1998 r.

 

105. Witold Kożdoń Pamietają o Szorim", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 19 (1901) z dn. 8.05.1998 r.

 

106. Witold Kożdoń Panorama w Pogórzu", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 22 (1904) z dn. 29.05.1998 r.

 

107. Witold Kożdoń Odpust Sarkandrowski", Andrzej Otczyk Wykuwanie przyszłości", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 24 (1906) z dn. 12.06.1998r.

 

108. Witold Kożdoń Królewska szmacianka", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 25 (1907) z dn. 19.06.1998 r.

 

109. Witold Kożdoń Kronika Miłośników", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 27 (1909) z dn. 3.07.1998 r.

 

110. Witold Kożdoń Plusy i minusy Skoczowa", Robert Orawski „Nie wolno opuszczać rąk" (rozmowa z Janem Brodą, skoczowskim bibliofilem,człowiekiem roku 1997, nagrodzonym Złotą Cieszynianką) artykuły w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 30 (1912) z dn. 24.07.1998 r.

 

111. Witold Kożdoń Klątwa nad Grodziskiem?", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 32 (1914) z dn. 7.08.1998 r.

 

112. Monika Kożdoń Niemiecki Skoczowski", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 17/200 z dn. 13.08.1998 r.

 

113. Robert Orawski „Park Biszorskiego", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 19/202 z dn. 10.09.1998 r.

 

114.Witold Kożdoń Sześć strażackich pokoleń", Paweł Czupryna „Piekarz i nauczyciel", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 37 (1919) z dn. 11.09.1998 r.

 

115. Witold Kożdoń Tragiczna wpadka damfuli", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 38 (1920) z dn. 18.09.1998 r.

 

116. Robert Orawski „Skoczów stolicą cieszyńskiej gwary", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 10/203 z dn. 24.09.1998 r.

 

117. Witold Kożdoń Odrestaurowana Dziewiątka", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"
        Nr 40 (1922) z dn. 2.10.1998 r.

 

118. Witold Kożdoń Jubileusz >DWÓJKI<", Orzeł z Wiednia czy Warszawy?" artykuły w Głosie Ziemi      Cieszyńskiej" Nr 45 (1927) z dn. 6.11.1998 r.

 

119. Witold Kożdoń Wojna o >SKOCZOWSKĄ<", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 46 (1928) z dn. 13.11.1998 r.

 

120. Witold Kożdoń Prastary Międzyświeć", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 49 (1931) z dn. 4.12.1998 r.

 

121. Witold Kożdoń Debiut SKOTANU", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 50 (1932) z dn. 11.12.1998 r.

 

122. Praca zbiorowa, „Roztomili ludeczkowie..." Zbiór opowiadań nagro­dzonych w I Konkursie Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim, Skoczów 1998, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 500 egz., stron 32, ilustracje.

 

123. „Kalendarz Miłośników Skoczowa 1999", Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Orawskiej, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 750 egz., stron 184, ilustracje, reklamy.

 

124. „Kalendarz Skoczowski 1999", Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek, Skoczów 1998, wydawca: Zakłady Garbarskie Skotan" S.A. , Muzeum w Cieszynie - Oddział Muzeum im G. Morcinka w Skoczowie, nakład 800 egz., stron 283, ilustracje.

 

125. „Skoczów 1994 - 1998 sprawozdanie z II kadencji Rady Miejskiej", opracowanie: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego - dodatek do „Gazety Skoczowskiej", nakład nieuwidoczniony, stron 48.

 

126. „Kronika Skoczowska" Nr 13, Skoczów 1998, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 250 egz., stron 44.

 

127. Karol Kajzer „50 lat Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska" w Skoczowie", 1999, wydawca: GS„SCh" w Skoczowie, nakład nieuwi­doczniony, stron 23, ilustracje.

 

128. Karol Kajzer „Z dziejów Gminnej Spółdzielni w Skoczowie", szkic w „Kalendarzu Cieszyńskim 1999" str. 75-83.

 

129. Witold Kożdoń Rewolucji nie będzie", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 2 (1936) z dn. 15.01.1999 r.

 

130. Stanisław Janicki Dwa filmy o Skoczowie", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 2/212 z dn. 21.01.1999 r.

 

131. Witold Kożdoń Dyplomatariusz Gorgosza", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej"
 Nr 8 (1942) z dn. 26.02.1999 r.

 

132. Witold Kożdoń Mam szczęście do pogody" rozmowa z Rafałem Parchańskim, podróżnikiem ze Skoczowa - artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 11 (1945) z dn. 19.03.1999 r.

 

133. Witold Kożdoń Zbaraż w Sarkandrówce", Włosi pod Kaplicówką", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 13 (1947) z dn. 2.04.1999 r.

 

134. Witold Kożdoń Wilamowickie widmo", Karol Kajzer Artysta ze Skoczowa", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 14 (1948) z dn. 9.04.1999 r.

 

135. Witold Kożdoń Tablica Szorigo", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 15 (1949) z dn. 16.04.1999 r.

 

136. Witold Kożdoń Sanatorium na zakręcie", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 16 (1950) z dn. 23.04.1999 r.

 

137. K. Cieślar Pamiętają o Szorim", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 10/220 z dn.13.05.1999 r.

 

138. Witold Kożdoń Koniczki z Ratusza", Koniec Cegielni", artykuły w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 20 (1954) z dn. 21.05.1999 r.

 

139. Witold Kożdoń Przemysłowy Goliat", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 22 (1956) z dn. 04.06.1999 r.

 

140. „Spotkanie", (WeWa) „Kapelle - miasto naszych partnerów", artykuły w „Gazecie Skoczowskiej" Nr 12/222 z dn. 10.06.1999 r.

 

141. Witold Kożdoń Słońce, Warcęga i kaktusy", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 23 (1957) z dn. 11.06.1999 r.

 

142. Witold Kożdoń Skoczów na kasecie", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 24 (1958) z dn. 18.06.1999 r.

 

143. Witold Kożdoń Śmierdząca sprawa", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 27 (1961) z dn. 9.07.1999 r.

 

144. Witold Kożdoń Ulice jak rynny", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 28 (1962) z dn. 16.07.1999 r.

 


145. „Groźny pożar", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 15/225 z dn. 22.07.1999r.

 

146. Witold Kożdoń Zapraszamy na rower", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 29 (1963) z dn. 23.07.1999 r.

 

147. Witold Kożdoń Chórzyści ze Skoczowa", Rolnik na zagrodzie", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 30 (1964) z dn. 30.07.1999 r.

 

148. „75 lat POLKAP Skoczów", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 18/228 z dn. 2.09.1999 r.

 

149. „Liceum Ogólnokształcące w Skoczowie (1989 - 1999)", artykuł w „Gazecie Skoczowskiej" Nr 19/229 z dn. 16.09.1999 r.

 

150. Małgorzata Orawska, Halina Szotek 10 lat Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie (1989-1999)", 1999, wydawca: Zespół Szkól Ogólnokształcących w Skoczowie, nakład 500 egz., stron 48, ilustracje.

 

151. Jan Marek „Pierwsza linia obrony", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 38 (1972) z dn. 24.09.1999 r.

 

152. „Skoczowski Chór >GLORIA< ma już 80 lat", artykuł w Gazecie Skoczowskiej" Nr 20/230 z dn. 30.09.1999 r.

 

153. Witold Kożdoń Skoczowski tygrys", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 40 (1974) z dn. 8.10.1999 r.

 

154. (M) „50 lat Gminnej Spółdzielni >Samopomoc Chłopska< w Skoczowie", „Perła Polskiego Garbarstwa", artykuły w Gazecie Skoczowskiej" Nr 21/231 z dn. 14.10.1999 r.

 

156. Witold Kożdoń SKOTAN potrafi", Ambasadorzy Skoczowa", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 41 (1975) z dn. 15.10.1999 r.

 

157. Halina Szotek, Jerzy Pająk Zakłady Garbarskie SKOTAN S.A. 140 lat", 1999, wydawca: Zakłady Garbarskie SKOTAN S.A. Skoczów, nakład nieuwidoczniony, stron 60.

 

158. Witold Kożdoń Feta na 80-lecie", Komunikacyjny węzeł gordyjski", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej", Nr 43 (1977) z dn. 29.10.1999 r.

 

159. Witold Kożdoń Polityka w Ratuszu", rozmowa z Kazimierzem Chrapkiem Przewodniczącym Rady Miejskiej Skoczowa w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 44 (1978) z dn. 5.11.1999 r.

 

160. Witold Kożdoń Burza nad Kaplicówką", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 45 (1979) z dn. 12.11.1999 r.

 

161. Witold Kożdoń Złote Gody pod Kaplicówką", artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 46 (1980) z dn. 19.11.1999 r.

 

162. „81 Rocznica odzyskania niepodległości", artykuł w Gazeta Skoczowska" Nr 24/234 z dn. 25.11.1999 r.

 

163. Witold Kożdoń Śmietnik w rezerwacie", Profesjonaliści czy amatorzy", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 47 (1981) z dn. 26.11.1999 r.

 

164. „Laureat Srebrnej Cieszynianki", (B.Z.) „Tablice o współpracy Skoczowa z Kapelle", artykuły w Gazeta Skoczowska" Nr 25/235 z dn. 9.12.1999 r.

 

165. Kalendarz Miłośników Skoczowa 2000", Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Orawskiej, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 600 egz., stron 216, ilustracje, reklamy.

 

166. „Kalendarz Skoczowski 2000", Praca zbiorowa pod red. Haliny Szotek, Skoczów 1999, wydawca: Towarzystwo im Gustawa Morcinka — Zarząd Główny z siedzibą w Skoczowie, nakład 800 egz., stron 271, ilustracje.

 

167. Witold Kożdoń Almanach pod choinkę"," artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 50 (1984) z dn. 17.12.1999 r.

 

168. Praca zbiorowa, „Roztomili ludeczkowie..." Zbiór opowiadań nagrodzonych w II Konkursie Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim, Skoczów 1999, wydawca: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, nakład 350 egz.,stron 40, ilustracje.

 

169. Paweł Czupryna Sportowa pasja malarza", Witold Kożdoń Skoczył na południe", Podglądając Pana Boga", artykuły w Głosie Ziemi Cieszyńskiej" Nr 51/52 (1985/6) z dn. 22.12.1999 r.

 

 

 
 

 

 

Artykuł pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” udostępniony dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.