Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Jak baba chłopu wróżyła
Dział:

 Karol Kajzer

Jak baba chłopu wróżyła

 

Kiesi po dziedzinie chodziła tako planeciorka, co ludziom wróżyła z kart i przepowiadała co ich w życiu jeszcze bydzie czakać. Trochę też czarowała i dycki cosi za to dostała, abo piniondz jaki, abo cosikej do jedzynio. Roz też prziszła do jednego gazdy, żeby mu co powróżyć.


Rozkłodo baba karty na stole, opowiado chłopu, co go też bydzie czakać, gdo też mu je życzliwy a gdo ni i plotła co ji ślina na jynzyk prziniósła.. A tyn gazda to był chłop móndry i chytry. Tóż sie ji tak prziglóndnył jako to ty karty przakładoł z kupki na kupkę i zaś nozoć i uszy nadstawioł, co mu takigo przepowiado. Jak już skończyła, poszeł do kumory. że niby po zapłatę, wzión wiyrzbowy hól, co go mioł na podorędziu, wloz do izby i jak zaczón babe prać tym hólym po plecach i kaj jyny popadło, tak wali jak cepym po słomie. Baba wyskoczyła ze stołka, wrzeszczy do potarganio i ani sie spamiyntać ni mogła. A chłop na nióm:


- Na ty sakramyncki babsko, mie to chcesz wróżyć, co mie mo czakać, cygónó ty jedna a sobie toś se ni mogła wywróżyć, że odymnie kijym dostaniesz. To co z ciebie za planeciorka. A wynoś mi sie z chałupy i żebych cie tu wiencel nie widzioł, bo ci giczale połómiym.


Baba ledwo do dwiyrzy trefiła i spinkalała aż sie za nióm kurziło. Długo jeszcze musiała sie kurować po tym chłopskim kiju, a potym przekludziła sie do inkszej dziedziny, kaj jóm nie znali, bo chnet sie to po ludziach rozniosło, jak to j i tyn gazda przipieprził i strasznie jóm było gańba. A kaj sie wyniosła tego wóm już nie powiym.


(według opowiadania Stefanii Labzik z Ochab)


Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” 1999, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.