Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
10 lat Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skoczowie
Dział:

Irena Wrona

10 lat Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skoczowie

 

7 października 1995 roku Szkoła Podstawowa Nr 8 w Skoczowie obchodziła jubileusz swego istnienia.


Kiedy 10 lat temu we wrześniu 1985 roku nauczyciele i uczniowie rozpoczynali pracę i naukę w niedokończonym budynku tworzyli równocześnie zasady funkcjonowania nowego żywego organizmu jakim jest szkoła.
W minionym okresie dziesięciu lat przeżywaliśmy w oświacie różne zmiany. W szkole, w tym czasie, zmieniała się również ilość uczniów od 600 do 1100 i nauczycieli od 29 do 75.


Funkcje dyrektorów pełnili w tym okresie kolejno: Maria Broda, Eugeniusz Skarwecki, Jolanta Pelic. Dziś obowiązki te pełni Irena Wrona.


Odpowiadając na wyzwanie czasu oraz oczekiwania rodziców w Szkole Podstawowej Nr 8 powstała Rada Szkoły, która wraz z Komitetem Rodzicielskim jest partnerem Rady Pedagogicznej. Wspólnie podejmowane są decyzje dotyczące planu pracy szkoły, potrzeb finansowych szkoły, organizowane bale i festyny szkolne oraz pozyskiwani życzliwi ludzie, którzy wspomagają szkołę finansowo do dziś.

Dzięki uzyskanym tą drogą środkom finansowym Szkoła mogła wyposażyć 4 pracownie w sprzęt audio-video, zorganizować pracownię komputerową do nauki informatyki w klasach ósmych ( umożliwia ona także prowadzenie zajęć kółka informatycznego dla klas IV-VII), zakupić sprzęt do siłowni, która służy uczniom oraz środowisku.


Od dwóch lat organizowane są regularne wyjazdy na basen dla dzieci klas
młodszych i starszych, ogółem z wyjazdów tych korzysta około 400 uczniów rocznie.
Szkoła stale współpracuje z Teatrem „Banialuka". Starsi uczniowie wyjeżdżają do teatru w Cieszynie, lektura szkolna uzupełniania jest również filmem.
W godzinach popołudniowych uczniowie mają do dyspozycji 5 kół przedmiotowych: kółko szachowe, teatralne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe.


Duża ich popularność wśród uczniów oraz wysoki poziom zajęć przyczyniają się do sukcesów osiąganych w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych. Zajęcie wysokich lokat ułatwiło niektórym uczniom start w szkole średniej. Plonem osiągnięć szkoły jest duża ilość dyplomów, które uczniowie otrzymywali za występy artystyczne lub sukcesy sportowe.


Zaproponowanie uczniom oraz rodzicom takiej oferty dydaktyczno-wychowawczej możliwe jest dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli dążących do stworzenia nowoczesnej szkoły.

Niezbędne w nowoczesnej szkole są dobre warunki nauki oraz ogólnie dobry stan budynku szkoły, a w tej dziedzinie potrzeby „Ósemki" były i nadal są bardzo duże.

Społeczność szkolna jest jednak dobrej myśli, gdyż od dwóch lat szkoła jest wspomagana pieniędzmi z budżetu miasta, za które można było wykonać najbardziej potrzebne prace remontowe, a także poprawić bezpieczeństwo uczniów.

 

Kalendarium pochodzi z „Kalendarza Miłośników Skoczowa” 1996, udostępnionego dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Skoczowa.